Edukacja w Mauritius

Wersje językowe strony:

Mauritius

Edukacja w Mauritius


Kontynent: Afryka
  
Iso2:MU
  
Iso3:MUS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem średnim

54,24 {[?]}
(2011)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 105 (38,10%); 4 miejsce w Afryce z 19 (84,21%)
2,54 % (0,507 % ) ↘
min: 39,10; max: 54,24; max-min: 15,14 (27,91%); mid: 46,67;
7,57 (13,96%)
58,95 {[?]}
(2011)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 105 (37,14%); 4 miejsce w Afryce z 19 (84,21%)
2,16 % (0,432 % ) ↘
min: 44,95; max: 58,95; max-min: 14,00 (23,75%); mid: 51,95;
7,00 (11,88%)
49,80 {[?]}
(2011)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 105 (31,43%); 3 miejsce w Afryce z 19 (89,47%)
2,97 % (0,594 % ) ↘
min: 33,52; max: 49,80; max-min: 16,28 (32,69%); mid: 41,66;
8,14 (16,34%)

Ponad 25 osób z wykształceniem średnim

12,66 {[?]}
(2011)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 81 (23,46%); 2 miejsce w Afryce z 10 (90%)
3,41 % (0,681 % ) ↘
min: 7,91; max: 12,66; max-min: 4,74 (37,47%); mid: 10,29;
2,37 (18,74%)
14,85 {[?]}
(2011)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 81 (35,80%); 2 miejsce w Afryce z 10 (90%)
3,13 % (0,626 % ) ↘
min: 9,74; max: 14,85; max-min: 5,11 (34,41%); mid: 12,30;
2,56 (17,21%)
10,58 {[?]}
(2011)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 81 (19,75%); 2 miejsce w Afryce z 10 (90%)
3,79 % (0,759 % ) ↘
min: 6,17; max: 10,58; max-min: 4,41 (41,72%); mid: 8,37;
2,21 (20,86%)

Populacja szkół podstawowych w wieku 25+

66,98 {[?]}
(2011)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 94 (25,53%); 3 miejsce w Afryce z 15 (86,67%)
2,42 % (0,484 % ) ↘
min: 49,17; max: 66,98; max-min: 17,82 (26,60%); mid: 58,07;
8,91 (13,30%)
70,83 {[?]}
(2011)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 92 (29,35%); 2 miejsce w Afryce z 15 (93,33%)
1,99 % (0,397 % ) ↘
min: 55,35; max: 70,83; max-min: 15,48 (21,85%); mid: 63,09;
7,74 (10,93%)
63,35 {[?]}
(2011)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 91 (26,37%); 2 miejsce w Afryce z 15 (93,33%)
2,88 % (0,577 % ) ↘
min: 43,25; max: 63,35; max-min: 20,10 (31,72%); mid: 53,30;
10,05 (15,86%)

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym

5,28 {[?]}
(2011)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 103 (12,62%); 5 miejsce w Afryce z 14 (71,43%)
4,53 % (0,907 % ) ↘
min: 2,64; max: 5,28; max-min: 2,63 (49,87%); mid: 3,96;
1,32 (24,94%)
6,56 {[?]}
(2011)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 103 (11,65%); 6 miejsce w Afryce z 14 (64,29%)
3,79 % (0,758 % ) ↘
min: 3,83; max: 6,56; max-min: 2,73 (41,68%); mid: 5,19;
1,37 (20,84%)
4,06 {[?]}
(2011)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 103 (11,65%); 5 miejsce w Afryce z 14 (71,43%)
5,70 % (1,14 % ) ↘
min: 1,52; max: 4,06; max-min: 2,55 (62,68%); mid: 2,79;
1,27 (31,34%)

25+ populacji z pełnym wykształceniem średnim

43,58 {[?]}
(2011)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 109 (45,87%); 2 miejsce w Afryce z 16 (93,75%)
4,84 % (0,967 % ) ↘
min: 20,40; max: 43,58; max-min: 23,19 (53,20%); mid: 31,99;
11,59 (26,60%)
47,58 {[?]}
(2011)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 109 (47,71%); 2 miejsce w Afryce z 16 (93,75%)
4,54 % (0,908 % ) ↘
min: 23,83; max: 47,58; max-min: 23,76 (49,93%); mid: 35,70;
11,88 (24,96%)
39,80 {[?]}
(2011)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 109 (40,37%); 2 miejsce w Afryce z 16 (93,75%)
5,18 % (1,04 % ) ↘
min: 17,12; max: 39,80; max-min: 22,68 (56,98%); mid: 28,46;
11,34 (28,49%)

Szkoła w Mauritius


Dzieci nieuczęszczające do szkoły

3,45 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 159 (61,64%); 7 miejsce w Afryce z 44 (86,36%)
1,29 % (0,259 % ) ↗
min: 0,091; max: 22,05; max-min: 21,96 (99,59%); mid: 11,07;
-7,62 (-221,17%)
4,47 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 144 (62,50%); 10 miejsce w Afryce z 42 (78,57%)
1,05 % (0,209 % ) ↗
min: 1,83; max: 22,25; max-min: 20,42 (91,77%); mid: 12,04;
-7,58 (-169,60%)
2,39 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 146 (72,60%); 4 miejsce w Afryce z 41 (92,68%)
1,85 % (0,369 % ) ↗
min: 1,34; max: 22,28; max-min: 20,94 (94,00%); mid: 11,81;
-9,42 (-394,82%)

Nastolatki pozaszkolne

7,10 {[?]}
(2004)
(rosnąco): 53 miejsce w świecie z 148 (64,86%); 3 miejsce w Afryce z 35 (94,29%)
70,08 % (14,02 % ) ↗
min: 7,10; max: 38,99; max-min: 31,89 (81,80%); mid: 23,04;
-15,95 (-224,70%)
8,36 {[?]}
(2004)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 133 (66,92%); 1 miejsce w Afryce z 32 (100%)
55,42 % (11,08 % ) ↗
min: 8,36; max: 37,52; max-min: 29,16 (77,73%); mid: 22,94;
-14,58 (-174,47%)
5,81 {[?]}
(2004)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 132 (77,27%); 1 miejsce w Afryce z 32 (100%)
91,69 % (18,34 % ) ↗
min: 5,81; max: 40,47; max-min: 34,67 (85,65%); mid: 23,14;
-17,33 (-298,52%)

Wydatki rządowe na edukację w Mauritius


Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,98 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 147 (83,67%); 6 miejsce w Afryce z 39 (87,18%)
26,65 % (5,33 % ) ↘
min: 3,04; max: 5,54; max-min: 2,50 (45,07%); mid: 4,29;
0,691 (13,86%)

Wydatki rządowe na jednego ucznia w szkole podstawowej

13,52 [?] (2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 126 (42,86%); 12 miejsce w Afryce z 33 (66,67%)
22,37 % (4,47 % ) ↘
min: 8,58; max: 13,52; max-min: 4,93 (36,50%); mid: 11,05;
2,47 (18,25%)

Wydatki publiczne na jednego ucznia w szkole średniej

29,12 [?] (2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 125 (92%); 7 miejsce w Afryce z 29 (79,31%)
34,93 % (6,99 % ) ↘
min: 12,76; max: 29,12; max-min: 16,36 (56,18%); mid: 20,94;
8,18 (28,09%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

10,97 [?] (2014)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 115 (12,17%); 28 miejsce w Afryce z 31 (12,90%)
16,77 % (3,35 % ) ↗
min: 8,55; max: 47,11; max-min: 38,56 (81,84%); mid: 27,83;
-16,86 (-153,78%)

Stosunek uczniów do nauczyciela w Mauritius


Współczynnik liczby uczniów we wczesnej edukacji

12,54 [?] (2014)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 152 (73,03%); 6 miejsce w Afryce z 43 (88,37%)
15,38 % (3,08 % ) ↗
min: 12,54; max: 28,45; max-min: 15,92 (55,93%); mid: 20,50;
-7,96 (-63,47%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w szkole podstawowej

18,73 [?] (2014)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 178 (55,06%); 3 miejsce w Afryce z 52 (96,15%)
14,56 % (2,91 % ) ↗
min: 18,73; max: 31,79; max-min: 13,06 (41,07%); mid: 25,26;
-6,53 (-34,85%)

Stosunek uczniów do nauczycieli w szkole średniej

15,17 [?] (2014)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 153 (42,48%); 12 miejsce w Afryce z 42 (73,81%)
0,618 % (0,124 % ) ↗
min: 14,71; max: 31,30; max-min: 16,59 (53,00%); mid: 23,00;
-7,84 (-51,67%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli na uniwersytetach

30,39 [?] (2010)

Analfabetyzm w Mauritius


Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych kobiet

90,66 {[?]}
(2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 157 (43,95%); 7 miejsce w Afryce z 52 (88,46%)
1,99 % (0,398 % ) ↘
min: 79,90; max: 90,66; max-min: 10,76 (11,86%); mid: 85,28;
5,38 (5,93%)
92,87 {[?]}
(2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 157 (47,77%); 6 miejsce w Afryce z 52 (90,38%)
1,35 % (0,270 % ) ↘
min: 85,15; max: 94,65; max-min: 9,51 (10,04%); mid: 89,90;
2,97 (3,19%)
88,45 {[?]}
(2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 157 (42,68%); 6 miejsce w Afryce z 52 (90,38%)
2,66 % (0,532 % ) ↘
min: 74,66; max: 89,05; max-min: 14,39 (16,16%); mid: 81,86;
6,60 (7,46%)

Wskaźnik umiejętności młodzieży

1,01 {[?]}
(2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 156 (80,77%); 13 miejsce w Afryce z 52 (76,92%)
0,249 % (0,050 % ) ↗
min: 1,01; max: 1,02; max-min: 0,010 (0,999%); mid: 1,01;
-0,0050800 (-0,504%)
98,36 {[?]}
(2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 156 (55,13%); 4 miejsce w Afryce z 52 (94,23%)
1,05 % (0,210 % ) ↘
min: 90,70; max: 98,36; max-min: 7,67 (7,79%); mid: 94,53;
3,83 (3,90%)
99,09 {[?]}
(2015)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 156 (58,33%); 5 miejsce w Afryce z 52 (92,31%)
0,809 % (0,162 % ) ↘
min: 91,71; max: 99,09; max-min: 7,38 (7,45%); mid: 95,40;
3,69 (3,72%)