Sektor publiczny w Malta

Wersje językowe strony:

Malta

Sektor publiczny w Malta


Kontynent: Europa
  
Iso2:MT
  
Iso3:MLT

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Malta


Personel sił zbrojnych, całkowity

2 130 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 169 (10,06%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
0,141 % (0,028 % ) ↘
min: 800; max: 2 130; max-min: 1 330 (62,44%); mid: 1 465;
665 (31,22%)

Wydatki wojskowe

0,573 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 155 (10,32%); 37 miejsce w Europie z 41 (12,20%)
17,24 % (3,45 % ) ↗
min: 0,526; max: 1,11; max-min: 0,582 (52,51%); mid: 0,817;
-0,244 (-42,62%)

Personel sił zbrojnych

1,13 [?] (2014)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 166 (65,66%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
7,14 % (1,43 % ) ↗
min: 1,13; max: 1,43; max-min: 0,300 (21,05%); mid: 1,28;
-0,150 (-13,33%)

Bezrobocie w Malta


Bezrobocie

5,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 174 (64,37%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
16,95 % (3,39 % ) ↗
min: 5,90; max: 7,50; max-min: 1,60 (21,33%); mid: 6,70;
-0,800 (-13,56%)
5,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 174 (62,64%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
17,24 % (3,45 % ) ↗
min: 5,60; max: 6,90; max-min: 1,30 (18,84%); mid: 6,25;
-0,450 (-7,76%)
6,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 61 miejsce w świecie z 174 (65,52%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
12,90 % (2,58 % ) ↗
min: 6,20; max: 9,80; max-min: 3,60 (36,73%); mid: 8;
-1,80 (-29,03%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

69,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 88 miejsce w świecie z 91 (4,40%); 41 miejsce w Europie z 41 (2,44%)
3,72 % (0,744 % ) ↗
min: 69,90; max: 87,50; max-min: 17,60 (20,11%); mid: 78,70;
-8,80 (-12,59%)
74 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 88 (3,41%); 41 miejsce w Europie z 41 (2,44%)
3,51 % (0,703 % ) ↗
min: 73,20; max: 90,20; max-min: 17 (18,85%); mid: 81,70;
-7,70 (-10,41%)
62,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 75 miejsce w świecie z 81 (8,64%); 41 miejsce w Europie z 41 (2,44%)
4,16 % (0,832 % ) ↗
min: 58,60; max: 82,90; max-min: 24,30 (29,31%); mid: 70,75;
-8,25 (-13,20%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

19,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 95 (88,42%); 1 miejsce w Europie z 41 (100%)
14,87 % (2,97 % ) ↗
min: 9,20; max: 23,20; max-min: 14,00 (60,34%); mid: 16,20;
3,30 (16,92%)
17,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 10 miejsce w świecie z 89 (89,89%); 1 miejsce w Europie z 41 (100%)
9,55 % (1,91 % ) ↗
min: 7,50; max: 20,70; max-min: 13,20 (63,77%); mid: 14,10;
3,70 (20,79%)
20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 10 miejsce w świecie z 87 (89,66%); 1 miejsce w Europie z 41 (100%)
38,00 % (7,60 % ) ↗
min: 15,30; max: 29,80; max-min: 14,50 (48,66%); mid: 22,55;
-2,55 (-12,75%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

10,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 96 (81,25%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)
52,83 % (10,57 % ) ↘
min: 0,300; max: 10,60; max-min: 10,30 (97,17%); mid: 5,45;
5,15 (48,58%)
8,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 88 (85,23%); 5 miejsce w Europie z 41 (90,24%)
54,88 % (10,98 % ) ↘
min: 0,300; max: 8,20; max-min: 7,90 (96,34%); mid: 4,25;
3,95 (48,17%)
17,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 90 (54,44%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
58,29 % (11,66 % ) ↘
min: 0,100; max: 17,50; max-min: 17,40 (99,43%); mid: 8,80;
8,70 (49,71%)

Zatrudnienie ludności w Malta


Zatrudnienie w rolnictwie

1,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 135 (9,63%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
8,33 % (1,67 % ) ↗
min: 1; max: 2,40; max-min: 1,40 (58,33%); mid: 1,70;
-0,500 (-41,67%)
1,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 123 (8,94%); 35 miejsce w Europie z 39 (12,82%)
11,76 % (2,35 % ) ↗
min: 1,30; max: 3,30; max-min: 2,00 (60,61%); mid: 2,30;
-0,600 (-35,29%)
0,400 {[?]}
(2014)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 117 (7,69%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
50 % (10 % ) ↘
min: 0,200; max: 0,700; max-min: 0,500 (71,43%); mid: 0,450;
-0,050 (-12,50%)

Zatrudnienie w przemyśle

21,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 141 (57,45%); 23 miejsce w Europie z 41 (46,34%)
18,98 % (3,80 % ) ↗
min: 21,60; max: 32,40; max-min: 10,80 (33,33%); mid: 27,00;
-5,40 (-25,00%)
28,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 129 (57,36%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
12,94 % (2,59 % ) ↗
min: 28; max: 35,90; max-min: 7,90 (22,01%); mid: 31,95;
-3,35 (-11,71%)
10,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 124 (41,94%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
25,47 % (5,09 % ) ↗
min: 10,60; max: 24,70; max-min: 14,10 (57,09%); mid: 17,65;
-7,05 (-66,51%)

Zatrudnienie w usługach

77,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 140 (80%); 8 miejsce w Europie z 41 (82,93%)
5,84 % (1,17 % ) ↘
min: 65; max: 77,10; max-min: 12,10 (15,69%); mid: 71,05;
6,05 (7,85%)
69,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 128 (88,28%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
5,75 % (1,15 % ) ↘
min: 60,40; max: 69,80; max-min: 9,40 (13,47%); mid: 65,10;
4,50 (6,47%)
88,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 123 (81,30%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
3,72 % (0,744 % ) ↘
min: 74,20; max: 88,70; max-min: 14,50 (16,35%); mid: 81,45;
7,25 (8,17%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Malta


Osoby samozatrudnione

13,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 130 (27,69%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
4,35 % (0,870 % ) ↗
min: 12; max: 14,50; max-min: 2,50 (17,24%); mid: 13,25;
0,550 (3,99%)
18,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 126 (30,16%); 22 miejsce w Europie z 40 (47,50%)
2,75 % (0,549 % ) ↗
min: 14,90; max: 18,70; max-min: 3,80 (20,32%); mid: 16,80;
1,40 (7,69%)
6,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 126 (16,67%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
10,14 % (2,03 % ) ↘
min: 4,90; max: 8,50; max-min: 3,60 (42,35%); mid: 6,70;
0,200 (2,90%)

Pracujący członkowie rodzin

0,100 {[?]}
(2004)
0,100 {[?]}
(2003)
0,100 {[?]}
(2012)

Pracownicy najemni

86,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 134 (73,88%); 18 miejsce w Europie z 41 (58,54%)
0,696 % (0,139 % ) ↘
min: 85,50; max: 88; max-min: 2,50 (2,84%); mid: 86,75;
-0,550 (-0,638%)
81,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 129 (72,09%); 20 miejsce w Europie z 41 (53,66%)
0,611 % (0,122 % ) ↘
min: 81,30; max: 85,10; max-min: 3,80 (4,47%); mid: 83,20;
-1,40 (-1,71%)
93,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 129 (84,50%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
0,752 % (0,150 % ) ↗
min: 91,50; max: 95,10; max-min: 3,60 (3,79%); mid: 93,30;
-0,200 (-0,215%)

Pracodawcy w Malta


Pracodawcy

4,40 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 120 (63,33%); 14 miejsce w Europie z 39 (66,67%)
2,27 % (0,455 % ) ↗
min: 3,60; max: 4,90; max-min: 1,30 (26,53%); mid: 4,25;
0,150 (3,41%)

Pracodawcy

6,20 [?] (2014)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 119 (65,55%); 16 miejsce w Europie z 39 (61,54%)
1,61 % (0,323 % ) ↘
min: 4,80; max: 6,50; max-min: 1,70 (26,15%); mid: 5,65;
0,550 (8,87%)

Pracodawcy

1,60 [?] (2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 116 (53,45%); 21 miejsce w Europie z 39 (48,72%)
18,75 % (3,75 % ) ↘
min: 0,500; max: 2; max-min: 1,50 (75%); mid: 1,25;
0,350 (21,88%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Malta


Główny udział siły roboczej

45,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 93 (79,57%); 2 miejsce w Europie z 40 (97,50%)
14,82 % (2,96 % ) ↗
min: 45,20; max: 72,70; max-min: 27,50 (37,83%); mid: 58,95;
-13,75 (-30,42%)
52 {[?]}
(2014)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 89 (82,02%); 2 miejsce w Europie z 40 (97,50%)
11,54 % (2,31 % ) ↗
min: 52; max: 76,30; max-min: 24,30 (31,85%); mid: 64,15;
-12,15 (-23,37%)
34,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 88 (73,86%); 5 miejsce w Europie z 40 (90%)
18,18 % (3,64 % ) ↗
min: 34,10; max: 65,30; max-min: 31,20 (47,78%); mid: 49,70;
-15,60 (-45,75%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

30,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 94 (31,91%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
8,79 % (1,76 % ) ↘
min: 14,90; max: 30,70; max-min: 15,80 (51,47%); mid: 22,80;
7,90 (25,73%)
27,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 89 (23,60%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
6,14 % (1,23 % ) ↘
min: 12,30; max: 28,30; max-min: 16,00 (56,54%); mid: 20,30;
7,40 (26,71%)
35,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 89 (47,19%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
9,89 % (1,98 % ) ↘
min: 20,60; max: 35,40; max-min: 14,80 (41,81%); mid: 28,00;
7,40 (20,90%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

24,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 98 (50%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
17,01 % (3,40 % ) ↘
min: 7,50; max: 24,10; max-min: 16,60 (68,88%); mid: 15,80;
8,30 (34,44%)
20,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 90 (45,56%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
21,67 % (4,33 % ) ↘
min: 6,50; max: 20,30; max-min: 13,80 (67,98%); mid: 13,40;
6,90 (33,99%)
30,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 92 (47,83%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
9,18 % (1,84 % ) ↘
min: 9,50; max: 30,50; max-min: 21 (68,85%); mid: 20;
10,50 (34,43%)

Przestępstwo w Malta


Odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

4 [?] (2014)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 52 (80,77%); 11 miejsce w Europie z 23 (56,52%)

Zabójstwa międzynarodowe

1,40 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 185 (81,62%); 18 miejsce w Europie z 40 (57,50%)
32,86 % (6,57 % ) ↘
min: 0,700; max: 2,90; max-min: 2,20 (75,86%); mid: 1,80;
-0,400 (-28,57%)