Gospodarka w Malta

Wersje językowe strony:

Malta

Gospodarka w Malta


Kontynent: Europa
  
Iso2:MT
  
Iso3:MLT

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Malta


PKB, PPP

14 681 635 793 [?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 194 (23,71%); 40 miejsce w Europie z 41 (4,88%)
21,33 % (4,27 % ) ↘
min: 3 307 205 980; max: 14 681 635 793; max-min: 11 374 429 813 (77,47%); mid: 8 994 420 887;
5 687 214 907 (38,74%)

PKB

9 746 478 873 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 199 (32,66%); 38 miejsce w Europie z 47 (21,28%)
10,32 % (2,06 % ) ↘
min: 250 721 822; max: 10 737 561 364; max-min: 10 486 839 542 (97,67%); mid: 5 494 141 593;
4 252 337 280 (43,63%)

PKB per capita, PSN

33 995 [?] (2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 194 (79,90%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
18,04 % (3,61 % ) ↘
min: 9 338; max: 33 995; max-min: 24 657 (72,53%); mid: 21 667;
12 329 (36,27%)

Rezerwy w Malta


Całkowite rezerwy

571 697 354 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 184 (20,65%); 40 miejsce w Europie z 42 (7,14%)
5,52 % (1,10 % ) ↘
min: 59 300 000; max: 3 798 767 206; max-min: 3 739 467 206 (98,44%); mid: 1 929 033 603;
-1 357 336 249 (-237,42%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

568 517 354 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 184 (21,20%); 39 miejsce w Europie z 42 (9,52%)
5,76 % (1,15 % ) ↘
min: 59 300 000; max: 3 785 427 206; max-min: 3 726 127 206 (98,43%); mid: 1 922 363 603;
-1 353 846 249 (-238,14%)

Oszczędności brutto

27,79 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 164 (78,66%); 7 miejsce w Europie z 42 (85,71%)
33,02 % (6,60 % ) ↘
min: 13,95; max: 33,15; max-min: 19,20 (57,91%); mid: 23,55;
4,24 (15,25%)

PKB - skład w Malta


Konsumpcja gospodarstw domowych

52,40 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

19,50 %[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 197 (69,54%); 19 miejsce w Europie z 41 (56,10%)

Naprawiono inwestycję

24,60 %[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 194 (63,92%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)

Inwestycje magazynowe

0,400 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 166 (52,41%); 15 miejsce w Europie z 38 (63,16%)

Eksport towarów i usług

135,60 %[?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 196 (98,47%); 2 miejsce w Europie z 41 (97,56%)

Import towarów i usług

-132,50 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Malta


Rolnictwo

1,40 %[?] (2015)

Przemysł

11,40 %[?] (2015)

Usługi

87,20 %[?] (2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 223 (95,52%); 4 miejsce w Europie z 51 (94,12%)

Wzrost PKB w Malta


Tempo wzrostu PKB

6,15 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 193 (86,53%); 2 miejsce w Europie z 43 (97,67%)
42,44 % (8,49 % ) ↘
min: -2,46; max: 19,56; max-min: 22,02 (112,59%); mid: 8,55;
-2,39 (-38,89%)

Wzrost PKB per capita

5,18 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 193 (89,64%); 3 miejsce w Europie z 43 (95,35%)
41,38 % (8,28 % ) ↘
min: -3,19; max: 18,69; max-min: 21,88 (117,10%); mid: 7,75;
-2,57 (-49,57%)

Koszty w Malta


Wydatki

41,50 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 123 miejsce w świecie z 140 (12,86%); 27 miejsce w Europie z 39 (33,33%)
1,30 % (0,260 % ) ↘
min: 24,68; max: 99,15; max-min: 74,47 (75,11%); mid: 61,91;
-20,42 (-49,20%)

Koszty zużycia końcowego itp.

72,23 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 46 miejsce w świecie z 177 (74,58%); 13 miejsce w Europie z 42 (71,43%)
7,01 % (1,40 % ) ↗
min: 72,23; max: 101,55; max-min: 29,32 (28,87%); mid: 86,89;
-14,66 (-20,29%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

-74,82 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 1 miejsce w świecie z 165 (100%); 1 miejsce w Europie z 41 (100%)
150,93 % (30,19 % ) ↘
min: -89,14; max: 219,83; max-min: 308,97 (140,55%); mid: 65,34;
-140,16 (187,34%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

6,76 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 34 miejsce w świecie z 147 (77,55%); 4 miejsce w Europie z 39 (92,31%)
2,24 % (0,449 % ) ↗
min: 2,85; max: 7,96; max-min: 5,11 (64,16%); mid: 5,41;
1,35 (19,98%)

Wydatki na badania i rozwój

0,848 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 110 (44,55%); 11 miejsce w Europie z 39 (74,36%)
19,26 % (3,85 % ) ↘
min: 0,253; max: 0,893; max-min: 0,641 (71,71%); mid: 0,573;
0,275 (32,44%)

Wydatki wojskowe

0,573 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 155 (90,32%); 5 miejsce w Europie z 41 (90,24%)
17,24 % (3,45 % ) ↗
min: 0,526; max: 1,11; max-min: 0,582 (52,51%); mid: 0,817;
-0,244 (-42,62%)

Wydatki na zdrowie

9,75 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 159 miejsce w świecie z 190 (16,84%); 30 miejsce w Europie z 43 (32,56%)
14,88 % (2,98 % ) ↘
min: 5,66; max: 9,95; max-min: 4,30 (43,16%); mid: 7,80;
1,95 (19,96%)

Dochód w Malta


Wpływy podatkowe

27,99 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 142 (94,37%); 2 miejsce w Europie z 39 (97,44%)
9,11 % (1,82 % ) ↘
min: 16,55; max: 62,95; max-min: 46,40 (73,70%); mid: 39,75;
-11,76 (-42,03%)

Handel

278,27 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 187 (98,40%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%)
10,48 % (2,10 % ) ↗
min: 113,98; max: 324,50; max-min: 210,52 (64,87%); mid: 219,24;
59,02 (21,21%)

Handel usługami

197,28 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 179 (99,44%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%)
7,30 % (1,46 % ) ↗
min: 41,77; max: 220,30; max-min: 178,53 (81,04%); mid: 131,04;
66,24 (33,58%)

Handel towarem

85,65 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 188 (81,91%); 15 miejsce w Europie z 42 (66,67%)
15,51 % (3,10 % ) ↗
min: 78,22; max: 139,67; max-min: 61,45 (44,00%); mid: 108,94;
-23,30 (-27,20%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

25,84 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 188 (96,28%); 4 miejsce w Europie z 41 (92,68%)
309,31 % (61,86 % ) ↗
min: -10,61; max: 451,72; max-min: 462,33 (102,35%); mid: 220,55;
-194,71 (-753,36%)

Dług publiczny

62,60 % PKB[?] (2015)