Geograficzne w Malta

Wersje językowe strony:

Malta

Geograficzne w Malta


Kontynent: Europa
  
Iso2:MT
  
Iso3:MLT

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Malta


Powierzchnia

320 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

320 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Malta


Powierzchnia

320 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

31,97 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 208 (42,31%); 31 miejsce w Europie z 46 (34,78%)
0,978 % (0,196 % ) ↗
min: 28,13; max: 56,25; max-min: 28,13 (50%); mid: 42,19;
-10,22 (-31,96%)
102,30 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 186 miejsce w świecie z 209 (11,48%); 43 miejsce w Europie z 46 (8,70%)
0,978 % (0,196 % ) ↗
min: 90; max: 180; max-min: 90 (50%); mid: 135;
-32,70 (-31,96%)
(malejąco): 200 miejsce w świecie z 207 (3,86%); 46 miejsce w Europie z 46 (2,17%)
5,08 % (1,02 % ) ↗
min: 0,023; max: 0,058; max-min: 0,035 (60,42%); mid: 0,041;
-0,017 (-71,21%)

Grunty orne

28,03 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 206 (84,47%); 17 miejsce w Europie z 46 (65,22%)
1,23 % (0,245 % ) ↗
min: 25; max: 53,13; max-min: 28,13 (52,94%); mid: 39,06;
-11,03 (-39,35%)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 206 (18,45%); 41 miejsce w Europie z 46 (13,04%)
1,23 % (0,245 % ) ↗
min: 80; max: 180; max-min: 100 (55,56%); mid: 130;
-40,30 (-44,93%)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 206 (13,59%); 44 miejsce w Europie z 46 (6,52%)
5,34 % (1,07 % ) ↗
min: 0,020; max: 0,055; max-min: 0,035 (63,16%); mid: 0,038;
-0,017 (-81,33%)

Powierzchnia lasów

1,09 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
3,50 {km kw.[?]}
(2015)
0,0008114 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 201 miejsce w świecie z 204 (1,96%); 45 miejsce w Europie z 45 (2,22%)
4,06 % (0,812 % ) ↗
min: 0,0008114; max: 0,0009882; max-min: 0,0001768 (17,89%); mid: 0,0008998;
-0,0000884 (-10,89%)

Lądowe obszary chronione

23,09 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 204 (75,49%); 18 miejsce w Europie z 44 (61,36%)
9,53 % (1,91 % ) ↘
min: 0,130; max: 23,09; max-min: 22,96 (99,44%); mid: 11,61;
11,48 (49,72%)
75,65 {km kw.[?]}
(2015)
0,0054807 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 202 (86,14%); 6 miejsce w Europie z 44 (88,64%)

Linia brzegowa

196,80 [?] (2015)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

253 [?] (2015)

Główne parametry w Malta


Liczba ludności

431 333 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 233 (26,18%); 40 miejsce w Europie z 53 (26,42%)
3,90 % (0,780 % ) ↘
min: 301 996; max: 431 333; max-min: 129 337 (29,99%); mid: 366 665;
64 669 (14,99%)

Powierzchnia

320 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

1 350 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 230 (96,09%); 4 miejsce w Europie z 52 (94,23%)
4,02 % (0,804 % ) ↘
min: 943,74; max: 1 350; max-min: 405,87 (30,07%); mid: 1 147;
202,93 (15,04%)

Tempo wzrostu liczby ludności

0,924 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 216 (39,81%); 7 miejsce w Europie z 49 (87,76%)
46,87 % (9,37 % ) ↘
min: -1,18; max: 4,01; max-min: 5,19 (129,41%); mid: 1,41;
-0,490 (-52,97%)

Powierzchnia

0,074 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 233 (95,71%); 4 miejsce w Europie z 53 (94,34%)
4,06 % (0,812 % ) ↗
min: 0,074; max: 0,106; max-min: 0,032 (29,83%); mid: 0,090;
-0,016 (-21,26%)