Sektor publiczny w Macedonia

Wersje językowe strony:

Macedonia

Sektor publiczny w Macedonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:MK
  
Iso3:MKD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Macedonia


Personel sił zbrojnych, całkowity

8 000 liczba osób[?] (2014)

Wydatki wojskowe

1,07 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 155 (29,03%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
29,77 % (5,95 % ) ↗
min: 1,07; max: 6,10; max-min: 5,04 (82,54%); mid: 3,58;
-2,52 (-236,38%)

Personel sił zbrojnych

0,840 [?] (2014)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 166 (52,41%); 23 miejsce w Europie z 40 (45%)
1,51 % (0,302 % ) ↗
min: 0,840; max: 3,37; max-min: 2,53 (75,08%); mid: 2,10;
-1,26 (-150,62%)

Bezrobocie w Macedonia


Bezrobocie

27,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 170 miejsce w świecie z 174 (2,87%); 39 miejsce w Europie z 40 (5%)
14,70 % (2,94 % ) ↗
min: 27,90; max: 37,30; max-min: 9,40 (25,20%); mid: 32,60;
-4,70 (-16,85%)
27,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 171 miejsce w świecie z 174 (2,30%); 39 miejsce w Europie z 40 (5%)
15,16 % (3,03 % ) ↗
min: 27,70; max: 37; max-min: 9,30 (25,14%); mid: 32,35;
-4,65 (-16,79%)
28,10 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 167 miejsce w świecie z 174 (4,60%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
14,59 % (2,92 % ) ↗
min: 28,10; max: 38,40; max-min: 10,30 (26,82%); mid: 33,25;
-5,15 (-18,33%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

28,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 91 (56,04%); 19 miejsce w Europie z 41 (56,10%)
14,84 % (2,97 % ) ↗
min: 27,90; max: 36; max-min: 8,10 (22,50%); mid: 31,95;
-3,65 (-12,90%)
31,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 88 (52,27%); 21 miejsce w Europie z 41 (51,22%)
12,23 % (2,45 % ) ↗
min: 31,50; max: 38,40; max-min: 6,90 (17,97%); mid: 34,95;
-3,05 (-9,56%)
23 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 39 miejsce w świecie z 81 (53,09%); 21 miejsce w Europie z 41 (51,22%)
18,26 % (3,65 % ) ↗
min: 21,10; max: 32,40; max-min: 11,30 (34,88%); mid: 26,75;
-3,75 (-16,30%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

55,10 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 70 miejsce w świecie z 95 (27,37%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
2,36 % (0,472 % ) ↘
min: 52,70; max: 55,10; max-min: 2,40 (4,36%); mid: 53,90;
1,20 (2,18%)
56,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 89 (34,83%); 26 miejsce w Europie z 41 (39,02%)
4,60 % (0,920 % ) ↘
min: 53,10; max: 56,60; max-min: 3,50 (6,18%); mid: 54,85;
1,65 (2,92%)
53,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 87 (29,89%); 28 miejsce w Europie z 41 (34,15%)
0,940 % (0,188 % ) ↗
min: 51,30; max: 54,30; max-min: 3 (5,52%); mid: 52,80;
0,400 (0,752%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

16,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 34 miejsce w świecie z 96 (65,63%); 16 miejsce w Europie z 41 (63,41%)
23,49 % (4,70 % ) ↘
min: 9; max: 16,60; max-min: 7,60 (45,78%); mid: 12,80;
3,80 (22,89%)
11,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 88 (65,91%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
19,66 % (3,93 % ) ↘
min: 7; max: 11,70; max-min: 4,70 (40,17%); mid: 9,35;
2,35 (20,09%)
23,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 90 (53,33%); 18 miejsce w Europie z 41 (58,54%)
24,47 % (4,89 % ) ↘
min: 11,50; max: 24,90; max-min: 13,40 (53,82%); mid: 18,20;
5,50 (23,21%)

Zatrudnienie ludności w Macedonia


Zatrudnienie w rolnictwie

18 {[?]}
(2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 135 (64,44%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
2,04 % (0,407 % ) ↗
min: 16,60; max: 23,90; max-min: 7,30 (30,54%); mid: 20,25;
-2,25 (-12,50%)
17,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 123 (60,16%); 4 miejsce w Europie z 39 (92,31%)
2,23 % (0,447 % ) ↗
min: 16,40; max: 23,40; max-min: 7 (29,91%); mid: 19,90;
-2 (-11,17%)
18,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 117 (65,81%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
1,84 % (0,368 % ) ↗
min: 15; max: 24,70; max-min: 9,70 (39,27%); mid: 19,85;
-1,75 (-9,67%)

Zatrudnienie w przemyśle

30,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 141 (86,52%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
0,436 % (0,087 % ) ↗
min: 30,10; max: 33,90; max-min: 3,80 (11,21%); mid: 32,00;
-1,40 (-4,58%)
33,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 129 (73,64%); 20 miejsce w Europie z 40 (52,50%)
0,100 % (0,020 % ) ↘
min: 33,20; max: 36,10; max-min: 2,90 (8,03%); mid: 34,65;
-1,25 (-3,74%)
26,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 124 (98,39%); 1 miejsce w Europie z 40 (100%)
1,15 % (0,229 % ) ↗
min: 24,70; max: 30,70; max-min: 6 (19,54%); mid: 27,70;
-1,50 (-5,73%)

Zatrudnienie w usługach

51,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 140 (28,57%); 40 miejsce w Europie z 41 (4,88%)
0,843 % (0,169 % ) ↘
min: 42,80; max: 53,20; max-min: 10,40 (19,55%); mid: 48;
3,40 (6,61%)
48,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 128 (36,72%); 33 miejsce w Europie z 40 (20%)
0,958 % (0,192 % ) ↘
min: 40,90; max: 49,80; max-min: 8,90 (17,87%); mid: 45,35;
3,35 (6,88%)
55,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 123 (27,64%); 39 miejsce w Europie z 40 (5%)
1,14 % (0,227 % ) ↘
min: 45,70; max: 58,40; max-min: 12,70 (21,75%); mid: 52,05;
3,65 (6,55%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Macedonia


Osoby samozatrudnione

26,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 130 (50%); 7 miejsce w Europie z 40 (85%)
6,74 % (1,35 % ) ↗
min: 12,30; max: 29,90; max-min: 17,60 (58,86%); mid: 21,10;
5,60 (20,97%)
29,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 126 (55,56%); 6 miejsce w Europie z 40 (87,50%)
3,36 % (0,671 % ) ↗
min: 12,60; max: 31,50; max-min: 18,90 (60,00%); mid: 22,05;
7,75 (26,01%)
21,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 126 (48,41%); 7 miejsce w Europie z 40 (85%)
13,76 % (2,75 % ) ↗
min: 11,60; max: 30,20; max-min: 18,60 (61,59%); mid: 20,90;
0,900 (4,13%)

Pracujący członkowie rodzin

8,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 119 (72,27%); 3 miejsce w Europie z 38 (94,74%)
14,77 % (2,95 % ) ↗
min: 4,90; max: 14,40; max-min: 9,50 (65,97%); mid: 9,65;
-0,850 (-9,66%)
5,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 114 (71,93%); 4 miejsce w Europie z 37 (91,89%)
9,09 % (1,82 % ) ↗
min: 3,40; max: 9,40; max-min: 6,00 (63,83%); mid: 6,40;
-0,900 (-16,36%)
13,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 114 (71,05%); 4 miejsce w Europie z 39 (92,31%)
18,71 % (3,74 % ) ↗
min: 7,50; max: 21,80; max-min: 14,30 (65,60%); mid: 14,65;
-0,750 (-5,40%)

Pracownicy najemni

73,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 134 (50,75%); 35 miejsce w Europie z 41 (17,07%)
2,46 % (0,491 % ) ↘
min: 70,10; max: 78,90; max-min: 8,80 (11,15%); mid: 74,50;
-1,20 (-1,64%)
70,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 129 (45,74%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
1,42 % (0,285 % ) ↘
min: 68,50; max: 77,50; max-min: 9 (11,61%); mid: 73;
-2,80 (-3,99%)
78,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 129 (54,26%); 35 miejsce w Europie z 41 (17,07%)
3,84 % (0,767 % ) ↘
min: 69,80; max: 82,60; max-min: 12,80 (15,50%); mid: 76,20;
2,00 (2,56%)

Pracodawcy w Macedonia


Pracodawcy

3,90 [?] (2014)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 120 (38,33%); 29 miejsce w Europie z 39 (28,21%)
38,46 % (7,69 % ) ↗
min: 2,90; max: 8; max-min: 5,10 (63,75%); mid: 5,45;
-1,55 (-39,74%)

Pracodawcy

4,90 [?] (2014)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 119 (37,82%); 30 miejsce w Europie z 39 (25,64%)
34,69 % (6,94 % ) ↗
min: 3,70; max: 11; max-min: 7,30 (66,36%); mid: 7,35;
-2,45 (-50,00%)

Pracodawcy

2,30 [?] (2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 116 (37,93%); 30 miejsce w Europie z 39 (25,64%)
47,83 % (9,57 % ) ↗
min: 1,60; max: 4; max-min: 2,40 (60,00%); mid: 2,80;
-0,500 (-21,74%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Macedonia


Główny udział siły roboczej

24,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 93 (50,54%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
9,35 % (1,87 % ) ↗
min: 23,90; max: 30,90; max-min: 7 (22,65%); mid: 27,40;
-2,80 (-11,38%)
26,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 89 (52,81%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
7,09 % (1,42 % ) ↗
min: 26; max: 33; max-min: 7 (21,21%); mid: 29,50;
-2,70 (-10,07%)
21,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 88 (54,55%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
12,68 % (2,54 % ) ↗
min: 20,50; max: 27,70; max-min: 7,20 (25,99%); mid: 24,10;
-2,80 (-13,15%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

54,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 94 (77,66%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
1,83 % (0,366 % ) ↘
min: 52,60; max: 55; max-min: 2,40 (4,36%); mid: 53,80;
0,900 (1,65%)
57 {[?]}
(2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 89 (74,16%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
3,68 % (0,737 % ) ↘
min: 53; max: 57,40; max-min: 4,40 (7,67%); mid: 55,20;
1,80 (3,16%)
51,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 89 (80,90%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
1,37 % (0,274 % ) ↗
min: 50,10; max: 53; max-min: 2,90 (5,47%); mid: 51,55;
-0,450 (-0,881%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

20,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 98 (38,78%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
9,66 % (1,93 % ) ↘
min: 15,30; max: 21,40; max-min: 6,10 (28,50%); mid: 18,35;
2,35 (11,35%)
16,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 90 (32,22%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
1,86 % (0,373 % ) ↘
min: 13,10; max: 17,40; max-min: 4,30 (24,71%); mid: 15,25;
0,850 (5,28%)
27,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 92 (42,39%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
15,58 % (3,12 % ) ↘
min: 18,60; max: 27,70; max-min: 9,10 (32,85%); mid: 23,15;
4,45 (16,12%)

Zabójstwa międzynarodowe

1,60 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 185 (68,65%); 30 miejsce w Europie z 40 (27,50%)
31,25 % (6,25 % ) ↗
min: 1,10; max: 3,40; max-min: 2,30 (67,65%); mid: 2,25;
-0,650 (-40,63%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,400 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 20 miejsce w świecie z 96 (80,21%); 5 miejsce w Europie z 16 (75%)
56,25 % (11,25 % ) ↗
min: 0,300; max: 0,800; max-min: 0,500 (62,50%); mid: 0,550;
-0,150 (-37,50%)

Korupcja w Macedonia


Występowanie przekupstwa

7,50 [?] (2013)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 104 (84,62%); 9 miejsce w Europie z 19 (57,89%)
72 % (14,40 % ) ↗
min: 7,50; max: 14,70; max-min: 7,20 (48,98%); mid: 11,10;
-3,60 (-48%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

2,40 % firm[?] (2013)
(2010) (rosnąco): 49 miejsce w świecie z 132 (63,64%); 13 miejsce w Europie z 24 (50%)
1 267 % (253,33 % ) ↗
min: 2,40; max: 35,60; max-min: 33,20 (93,26%); mid: 19;
-16,60 (-691,67%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

8,20 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 95 (88,42%); 4 miejsce w Europie z 20 (85%)
79,57 % (15,91 % ) ↗
min: 8,20; max: 44,60; max-min: 36,40 (81,61%); mid: 26,40;
-18,20 (-221,95%)