Ludność w Macedonia

Wersje językowe strony:

Macedonia

Ludność w Macedonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:MK
  
Iso3:MKD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Macedonia


Uzależnieni ludzie

41,40 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 196 (89,29%); 4 miejsce w Europie z 42 (92,86%)

Młodzi uzależnieni ludzie

24 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

17,40 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

5,70 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Macedonia


Liczba ludności

2 078 453 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 233 (37,77%); 32 miejsce w Europie z 53 (41,51%)
0,770 % (0,154 % ) ↘
min: 1 488 664; max: 2 078 453; max-min: 589 789 (28,38%); mid: 1 783 559;
294 895 (14,19%)
0,136 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 216 (15,28%); 25 miejsce w Europie z 49 (51,02%)
25,56 % (5,11 % ) ↗
min: -0,614; max: 1,66; max-min: 2,28 (136,92%); mid: 0,525;
-0,389 (-285,49%)

Wiejskie

891 573 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 205 (34,15%); 30 miejsce w Europie z 46 (36,96%)
0,511 % (0,102 % ) ↘
min: 786 496; max: 982 221; max-min: 195 725 (19,93%); mid: 884 359;
7 215 (0,809%)
42,90 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 205 (52,20%); 10 miejsce w Europie z 46 (80,43%)
0,261 % (0,052 % ) ↗
min: 40,21; max: 65,98; max-min: 25,77 (39,06%); mid: 53,09;
-10,20 (-23,77%)
-0,039 {[?]}
(2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 205 (36,10%); 14 miejsce w Europie z 46 (71,74%)
874,74 % (174,95 % ) ↘
min: -1,90; max: 1,26; max-min: 3,17 (250,28%); mid: -0,318;
0,279 (-724,17%)

Obszary miejskie

1 186 880 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 214 (32,71%); 33 miejsce w Europie z 48 (33,33%)
0,965 % (0,193 % ) ↘
min: 506 443; max: 1 186 880; max-min: 680 437 (57,33%); mid: 846 662;
340 219 (28,66%)
57,10 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 214 (46,26%); 39 miejsce w Europie z 48 (20,83%)
0,196 % (0,039 % ) ↘
min: 34,02; max: 59,79; max-min: 25,77 (43,10%); mid: 46,91;
10,20 (17,86%)
0,268 {[?]}
(2015)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 214 (15,89%); 29 miejsce w Europie z 48 (41,67%)
72,14 % (14,43 % ) ↘
min: -0,481; max: 4,82; max-min: 5,30 (109,98%); mid: 2,17;
-1,90 (-710,55%)

Populacja największego miasta

502 655 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 142 miejsce w świecie z 151 (6,62%); 30 miejsce w Europie z 34 (14,71%)
2,64 % (0,529 % ) ↘
min: 190 662; max: 502 655; max-min: 311 993 (62,07%); mid: 346 659;
155 997 (31,03%)
24,18 {[?]}
(2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 151 (76,82%); 6 miejsce w Europie z 34 (85,29%)
1,89 % (0,378 % ) ↘
min: 12,79; max: 24,18; max-min: 11,39 (47,11%); mid: 18,49;
5,70 (23,55%)

Migracja w Macedonia


Liczba ludności

2 078 453 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 233 (37,77%); 32 miejsce w Europie z 53 (41,51%)
0,770 % (0,154 % ) ↘
min: 1 488 664; max: 2 078 453; max-min: 589 789 (28,38%); mid: 1 783 559;
294 895 (14,19%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

130 730 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 214 (43,93%); 33 miejsce w Europie z 48 (33,33%)
0,787 % (0,157 % ) ↘
min: 95 142; max: 130 730; max-min: 35 588 (27,22%); mid: 112 936;
17 794 (13,61%)
6,29 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 214 (56,54%); 37 miejsce w Europie z 48 (25%)
0,017 % (0,0033929 % ) ↘
min: 4,77; max: 6,29; max-min: 1,52 (24,22%); mid: 5,53;
0,762 (12,11%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,034 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 180 (47,78%); 30 miejsce w Europie z 42 (30,95%)
100,98 % (20,20 % ) ↗
min: 0,034; max: 1,66; max-min: 1,62 (97,97%); mid: 0,846;
-0,812 (-2 408%)
701 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 180 (35,56%); 32 miejsce w Europie z 42 (26,19%)
99,43 % (19,89 % ) ↗
min: 193; max: 32 000; max-min: 31 807 (99,40%); mid: 16 097;
-15 396 (-2 196%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,085 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 196 (74,49%); 7 miejsce w Europie z 43 (86,05%)
347,65 % (69,53 % ) ↗
min: 0,085; max: 0,659; max-min: 0,574 (87,04%); mid: 0,372;
-0,287 (-335,89%)
1 776 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 196 (59,18%); 9 miejsce w Europie z 43 (81,40%)
344,20 % (68,84 % ) ↗
min: 347; max: 13 041; max-min: 12 694 (97,34%); mid: 6 694;
-4 918 (-276,91%)

Płodność w Macedonia


Ogólny współczynnik urodzeń

11,25 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 207 (22,71%); 15 miejsce w Europie z 46 (69,57%)
1,51 % (0,302 % ) ↘
min: 11,08; max: 29,67; max-min: 18,58 (62,64%); mid: 20,37;
-9,12 (-81,05%)

Ogólny współczynnik urodzeń

23 453 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 207 (26,57%); 33 miejsce w Europie z 46 (30,43%)
2,54 % (0,508 % ) ↘
min: 22 858; max: 44 145; max-min: 21 287 (48,22%); mid: 33 502;
-10 048 (-42,84%)

Wskaźnik płodności

1,52 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 203 (16,75%); 22 miejsce w Europie z 46 (54,35%)
3,48 % (0,696 % ) ↘
min: 1,47; max: 3,84; max-min: 2,38 (61,87%); mid: 2,65;
-1,13 (-74,11%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

17,26 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 193 (30,05%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
14,13 % (2,83 % ) ↗
min: 17,26; max: 50,87; max-min: 33,61 (66,06%); mid: 34,07;
-16,80 (-97,34%)

Śmiertelność dzieci i matek w Macedonia


Ogólny współczynnik urodzeń

23 453 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 207 (73,91%); 14 miejsce w Europie z 46 (71,74%)
2,54 % (0,508 % ) ↘
min: 22 858; max: 44 145; max-min: 21 287 (48,22%); mid: 33 502;
-10 048 (-42,84%)
9,40 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 160 miejsce w świecie z 206 (22,82%); 25 miejsce w Europie z 46 (47,83%)
4,31 % (0,862 % ) ↘
min: 6,93; max: 10,58; max-min: 3,66 (34,55%); mid: 8,75;
0,643 (6,84%)

Śmiertelność matek

2 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 181 (95,58%); 5 miejsce w Europie z 38 (89,47%)
0,0009623 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 181 (85,64%); 21 miejsce w Europie z 38 (47,37%)
0,776 % (0,155 % ) ↗
min: 0,0009623; max: 0,0025047; max-min: 0,0015425 (61,58%); mid: 0,0017335;
-0,0007712 (-80,15%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

87 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 36 miejsce w świecie z 192 (81,77%); 13 miejsce w Europie z 42 (71,43%)
60,92 % (12,18 % ) ↗
min: 87; max: 587; max-min: 500 (85,18%); mid: 337;
-250 (-287,36%)
0,042 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 192 (77,60%); 35 miejsce w Europie z 42 (19,05%)
62,17 % (12,43 % ) ↗
min: 0,042; max: 0,294; max-min: 0,252 (85,77%); mid: 0,168;
-0,126 (-301,25%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

135 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 193 (84,46%); 13 miejsce w Europie z 43 (72,09%)
59,26 % (11,85 % ) ↗
min: 135; max: 2 354; max-min: 2 219 (94,27%); mid: 1 245;
-1 110 (-821,85%)
0,065 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 193 (79,79%); 34 miejsce w Europie z 43 (23,26%)
60,50 % (12,10 % ) ↗
min: 0,065; max: 1,25; max-min: 1,19 (94,81%); mid: 0,658;
-0,593 (-913,35%)

Przyczyny śmierci w Macedonia


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

1,60 %[?] (2012)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 172 (98,84%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
15,63 % (3,13 % ) ↗
min: 1,60; max: 3,10; max-min: 1,50 (48,39%); mid: 2,35;
-0,750 (-46,88%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

3,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 1 miejsce w świecie z 172 (100%); 1 miejsce w Europie z 40 (100%)
7,29 % (1,46 % ) ↗
min: 3,20; max: 4,60; max-min: 1,40 (30,43%); mid: 3,90;
-0,700 (-21,88%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

95,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 172 miejsce w świecie z 172 (0,581%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%)
0,508 % (0,102 % ) ↘
min: 92,30; max: 95,20; max-min: 2,90 (3,05%); mid: 93,75;
1,45 (1,52%)

Zgony w ruchu drogowym

9,40 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Macedonia


Długość życia

75,34 [?] (2014)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 201 (62,69%); 36 miejsce w Europie z 45 (22,22%)
0,823 % (0,165 % ) ↘
min: 60,62; max: 75,34; max-min: 14,72 (19,54%); mid: 67,98;
7,36 (9,77%)

Średnia długość życia mężczyzn

73,10 [?] (2014)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 201 (64,68%); 33 miejsce w Europie z 45 (28,89%)
0,807 % (0,161 % ) ↘
min: 60,20; max: 73,10; max-min: 12,90 (17,65%); mid: 66,65;
6,45 (8,83%)

Oczekiwana długość życia kobiet

77,70 [?] (2014)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 201 (56,72%); 40 miejsce w Europie z 45 (13,33%)
0,838 % (0,168 % ) ↘
min: 61,07; max: 77,70; max-min: 16,63 (21,40%); mid: 69,39;
8,31 (10,70%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,61 [?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 201 (53,23%); 28 miejsce w Europie z 45 (40%)
1,60 % (0,321 % ) ↘
min: 0,876; max: 4,95; max-min: 4,07 (82,29%); mid: 2,91;
1,70 (36,92%)

Przeżycie do 65 roku życia w Macedonia


Przeżycie do 65 roku życia

12,32 [?] (2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 194 (73,20%); 39 miejsce w Europie z 41 (7,32%)
8,61 % (1,72 % ) ↘
min: 4,42; max: 12,32; max-min: 7,90 (64,11%); mid: 8,37;
3,95 (32,05%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

78,16 [?] (2014)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 193 (67,88%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
1,39 % (0,277 % ) ↘
min: 58,60; max: 78,16; max-min: 19,56 (25,03%); mid: 68,38;
9,78 (12,52%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

87,76 [?] (2014)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 193 (71,50%); 30 miejsce w Europie z 40 (27,50%)
0,886 % (0,177 % ) ↘
min: 61,51; max: 87,76; max-min: 26,26 (29,92%); mid: 74,63;
13,13 (14,96%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,892 [?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 193 (39,38%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
0,643 % (0,129 % ) ↘
min: 0,870; max: 0,953; max-min: 0,083 (8,70%); mid: 0,911;
-0,019 (-2,18%)

Struktura wiekowa w Macedonia


0-14 lat

17,27 %[?] (2015)

15–24 lata

13,69 %[?] (2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 227 (31,28%); 9 miejsce w Europie z 51 (84,31%)

25-54 lata

43,65 %[?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 227 (76,21%); 13 miejsce w Europie z 51 (76,47%)

55–64 lata

12,30 %[?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 227 (75,33%); 38 miejsce w Europie z 51 (27,45%)

Ma ponad 65 lat

13,09 %[?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 227 (72,69%); 45 miejsce w Europie z 51 (13,73%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Macedonia


0-14 lat

1,07 [?] (2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 227 (91,63%); 7 miejsce w Europie z 51 (88,24%)

15–24 lata

1,07 [?] (2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 227 (80,62%); 15 miejsce w Europie z 51 (72,55%)

25-54 lata

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 227 (73,57%); 17 miejsce w Europie z 51 (68,63%)

55–64 lata

0,961 [?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 227 (58,59%); 27 miejsce w Europie z 51 (49,02%)

Ma ponad 65 lat

0,750 [?] (2015)

Średni wiek w Macedonia


Razem

37,50 [?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 227 (71,81%); 43 miejsce w Europie z 51 (17,65%)

Mężczyźni

36,40 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 227 (73,57%); 41 miejsce w Europie z 51 (21,57%)

Kobiety

38,60 [?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 227 (72,69%); 42 miejsce w Europie z 51 (19,61%)

Turystyka w Macedonia


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

425 000 [?] (2014)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 195 (30,26%); 39 miejsce w Europie z 44 (13,64%)
38,35 % (7,67 % ) ↘
min: 99 000; max: 425 000; max-min: 326 000 (76,71%); mid: 262 000;
163 000 (38,35%)