Geograficzne w Macedonia

Wersje językowe strony:

Macedonia

Geograficzne w Macedonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:MK
  
Iso3:MKD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Macedonia


Powierzchnia

25 710 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

25 220 km kw.[?] (2015)

Wody terytorialne

490 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Macedonia


Powierzchnia

25 220 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

50,08 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 208 (69,23%); 15 miejsce w Europie z 46 (69,57%)
11,40 % (2,28 % ) ↘
min: 40,17; max: 52,46; max-min: 12,29 (23,43%); mid: 46,31;
3,77 (7,52%)
12 630 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 209 (34,93%); 32 miejsce w Europie z 46 (32,61%)
11,40 % (2,28 % ) ↘
min: 10 130; max: 13 340; max-min: 3 210 (24,06%); mid: 11 735;
895 (7,09%)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 207 (65,22%); 14 miejsce w Europie z 46 (71,74%)
10,93 % (2,19 % ) ↘
min: 0,543; max: 0,665; max-min: 0,122 (18,38%); mid: 0,604;
0,0054496 (0,895%)

Grunty orne

16,42 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 206 (68,93%); 28 miejsce w Europie z 46 (41,30%)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 206 (36,41%); 33 miejsce w Europie z 46 (30,43%)
0,241 % (0,048 % ) ↘
min: 4 140; max: 6 060; max-min: 1 920 (31,68%); mid: 5 100;
-950,00 (-22,89%)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 206 (65,05%); 26 miejsce w Europie z 46 (45,65%)
0,533 % (0,107 % ) ↗
min: 0,200; max: 0,310; max-min: 0,111 (35,63%); mid: 0,255;
-0,055 (-27,68%)

Powierzchnia lasów

39,57 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 205 (62,93%); 13 miejsce w Europie z 45 (73,33%)
9 980 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 204 (62,25%); 13 miejsce w Europie z 45 (73,33%)
0,776 % (0,155 % ) ↗
min: 0,457; max: 0,484; max-min: 0,027 (5,59%); mid: 0,470;
0,0097878 (2,04%)

Lądowe obszary chronione

9,70 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 204 (37,75%); 37 miejsce w Europie z 44 (18,18%)
1,44 % (0,289 % ) ↘
min: 8,17; max: 9,70; max-min: 1,53 (15,77%); mid: 8,94;
0,765 (7,89%)
2 455 {km kw.[?]}
(2015)
0,0004684 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 202 (66,34%); 18 miejsce w Europie z 44 (61,36%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Macedonia


Długość granicy lądowej

838 [?] (2015)

Liczba krajów sąsiednich

5 [?] (2015)

Podniesienie w Macedonia


Średnia wysokość

741 [?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 163 (72,39%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

50 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 73 (57,53%); 12 miejsce w Europie z 23 (52,17%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

2 764 [?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 232 (64,66%); 13 miejsce w Europie z 52 (76,92%)

Główne parametry w Macedonia


Liczba ludności

2 078 453 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 233 (37,77%); 32 miejsce w Europie z 53 (41,51%)
0,770 % (0,154 % ) ↘
min: 1 488 664; max: 2 078 453; max-min: 589 789 (28,38%); mid: 1 783 559;
294 895 (14,19%)

Powierzchnia

25 710 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

82,41 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 230 (46,96%); 34 miejsce w Europie z 52 (36,54%)
0,770 % (0,154 % ) ↘
min: 59,29; max: 82,41; max-min: 23,13 (28,06%); mid: 70,85;
11,56 (14,03%)

Tempo wzrostu liczby ludności

0,136 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 216 (15,28%); 25 miejsce w Europie z 49 (51,02%)
25,56 % (5,11 % ) ↗
min: -0,614; max: 1,66; max-min: 2,28 (136,92%); mid: 0,525;
-0,389 (-285,49%)

Powierzchnia

1,24 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 233 (47,21%); 34 miejsce w Europie z 53 (37,74%)
0,776 % (0,155 % ) ↗
min: 1,24; max: 1,73; max-min: 0,491 (28,40%); mid: 1,48;
-0,245 (-19,83%)