Geograficzne w Litwa

Wersje językowe strony:

Litwa

Geograficzne w Litwa


Kontynent: Europa
  
Iso2:LT
  
Iso3:LTU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Litwa


Powierzchnia

65 286 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 233 (48,07%); 24 miejsce w Europie z 53 (56,60%)
0,021 % (0,0042888 % ) ↗
min: 65 286; max: 65 300; max-min: 14 (0,021%); mid: 65 293;
-7 (-0,011%)

Powierzchnia

62 650 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 230 (47,83%); 24 miejsce w Europie z 52 (55,77%)
0,040 % (0,0079808 % ) ↗
min: 62 650; max: 62 680; max-min: 30 (0,048%); mid: 62 665;
-15 (-0,024%)

Wody terytorialne

2 636 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 153 (46,41%); 16 miejsce w Europie z 38 (60,53%)
0,417 % (0,083 % ) ↘
min: 2 620; max: 2 636; max-min: 16 (0,607%); mid: 2 628;
8 (0,303%)

Korzystanie z ziemi w Litwa


Powierzchnia

62 650 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 230 (47,83%); 24 miejsce w Europie z 52 (55,77%)
0,040 % (0,0079808 % ) ↗
min: 62 650; max: 62 680; max-min: 30 (0,048%); mid: 62 665;
-15 (-0,024%)

Grunty rolne

47,13 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 208 (67,79%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
6,14 % (1,23 % ) ↘
min: 40,54; max: 55,78; max-min: 15,24 (27,32%); mid: 48,16;
-1,03 (-2,19%)
29 524 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 209 (50,24%); 19 miejsce w Europie z 46 (60,87%)
6,10 % (1,22 % ) ↘
min: 25 410; max: 34 960; max-min: 9 550 (27,32%); mid: 30 185;
-661 (-2,24%)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 207 (79,71%); 4 miejsce w Europie z 46 (93,48%)
13,56 % (2,71 % ) ↘
min: 0,854; max: 1,04; max-min: 0,182 (17,54%); mid: 0,945;
0,091 (8,77%)

Grunty orne

37,51 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 206 (92,72%); 7 miejsce w Europie z 46 (86,96%)
9,52 % (1,90 % ) ↘
min: 24,33; max: 47,11; max-min: 22,78 (48,36%); mid: 35,72;
1,79 (4,78%)
24 108 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 206 (63,11%); 18 miejsce w Europie z 46 (63,04%)
11,76 % (2,35 % ) ↘
min: 19 065; max: 29 990; max-min: 10 925 (36,43%); mid: 24 527;
-419,36 (-1,74%)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 206 (97,57%); 2 miejsce w Europie z 46 (97,83%)
17,09 % (3,42 % ) ↘
min: 0,574; max: 0,828; max-min: 0,255 (30,73%); mid: 0,701;
0,127 (15,37%)

Powierzchnia lasów

34,80 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 205 (57,56%); 16 miejsce w Europie z 45 (66,67%)
0,498 % (0,100 % ) ↘
min: 31,03; max: 34,80; max-min: 3,77 (10,82%); mid: 32,91;
1,88 (5,41%)
21 800 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 206 (51,46%); 23 miejsce w Europie z 45 (51,11%)
0,459 % (0,092 % ) ↘
min: 19 450; max: 21 800; max-min: 2 350 (10,78%); mid: 20 625;
1 175 (5,39%)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 204 (73,53%); 9 miejsce w Europie z 45 (82,22%)
6,47 % (1,29 % ) ↘
min: 0,526; max: 0,749; max-min: 0,223 (29,78%); mid: 0,638;
0,112 (14,89%)

Lądowe obszary chronione

16,79 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 204 (56,86%); 30 miejsce w Europie z 44 (34,09%)
8,83 % (1,77 % ) ↘
min: 1,98; max: 16,79; max-min: 14,81 (88,21%); mid: 9,39;
7,41 (44,10%)
10 751 {km kw.[?]}
(2015)
0,0005897 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 202 (70,30%); 16 miejsce w Europie z 44 (65,91%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Litwa


Długość granicy lądowej

1 549 [?] (2015)

Liczba krajów sąsiednich

4 [?] (2015)

Linia brzegowa

90 [?] (2015)

Podniesienie w Litwa


Średnia wysokość

110 [?] (2015)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

294 [?] (2015)

Główne parametry w Litwa


Liczba ludności

2 910 199 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 233 (40,77%); 30 miejsce w Europie z 53 (45,28%)
6,43 % (1,29 % ) ↗
min: 2 778 550; max: 3 704 134; max-min: 925 584 (24,99%); mid: 3 241 342;
-331 143 (-11,38%)

Powierzchnia

65 286 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 233 (48,07%); 24 miejsce w Europie z 53 (56,60%)
0,021 % (0,0042888 % ) ↗
min: 65 286; max: 65 300; max-min: 14 (0,021%); mid: 65 293;
-7 (-0,011%)

Gęstość zaludnienia

46,37 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 230 (30%); 42 miejsce w Europie z 52 (21,15%)
6,58 % (1,32 % ) ↗
min: 45,05; max: 59,10; max-min: 14,05 (23,77%); mid: 52,07;
-5,70 (-12,30%)

Tempo wzrostu liczby ludności

-0,759 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 210 miejsce w świecie z 216 (3,24%); 46 miejsce w Europie z 49 (8,16%)
176,33 % (35,27 % ) ↗
min: -2,26; max: 1,61; max-min: 3,87 (240,58%); mid: -0,326;
-0,433 (57,05%)

Powierzchnia

2,24 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 233 (29,61%); 44 miejsce w Europie z 53 (18,87%)
6,02 % (1,20 % ) ↘
min: 1,77; max: 2,35; max-min: 0,580 (24,72%); mid: 2,06;
0,188 (8,36%)