Ekologia w Litwa

Wersje językowe strony:

Litwa

Ekologia w Litwa


Kontynent: Europa
  
Iso2:LT
  
Iso3:LTU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

woda w Litwa


Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody

15,46 {[?]}
(2014)
5 272 {[?]}
(2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 180 (63,33%); 15 miejsce w Europie z 40 (65%)
4,81 % (0,963 % ) ↘
min: 4 178; max: 5 272; max-min: 1 094 (20,75%); mid: 4 725;
546,97 (10,37%)

Roczny pobór wód słodkich

0,631 {[?]}
(2014)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 181 (29,28%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
103,74 % (20,75 % ) ↗
min: 0,631; max: 4,35; max-min: 3,72 (85,49%); mid: 2,49;
-1,86 (-294,63%)
0,0000002 {[?]}
(2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 181 (39,23%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
91,44 % (18,29 % ) ↗
min: 0,0000002; max: 0,0000014; max-min: 0,0000012 (84,21%); mid: 0,0000008;
-0,0000006 (-266,60%)

Emisje gazów HFC

1 293 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 73 (34,25%); 22 miejsce w Europie z 33 (36,36%)
0,0007684 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 73 (9,59%); 30 miejsce w Europie z 33 (12,12%)
45,67 % (9,13 % ) ↘
min: 0,0000000; max: 0,0007684; max-min: 0,0007684 (100,00%); mid: 0,0003842;
0,0003842 (50,00%)

Emisje metanu

4 806 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 83 miejsce w świecie z 201 (59,20%); 17 miejsce w Europie z 42 (61,90%)
5,13 % (1,03 % ) ↗
min: 4 584; max: 7 602; max-min: 3 019 (39,71%); mid: 6 093;
-1 288 (-26,79%)
0,0015099 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 201 (25,87%); 32 miejsce w Europie z 42 (26,19%)
8,04 % (1,61 % ) ↗
min: 0,0014207; max: 0,0020559; max-min: 0,0006352 (30,89%); mid: 0,0017383;
-0,0002284 (-15,13%)

Emisje tlenku azotu

4 739 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 200 (38,50%); 25 miejsce w Europie z 41 (41,46%)
2,98 % (0,597 % ) ↘
min: 3 195; max: 7 685; max-min: 4 490 (58,43%); mid: 5 440;
-701,45 (-14,80%)
0,0017011 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 191 miejsce w świecie z 200 (5%); 40 miejsce w Europie z 41 (4,88%)
12,75 % (2,55 % ) ↘
min: 0,0008803; max: 0,0021501; max-min: 0,0012698 (59,06%); mid: 0,0015152;
0,0001859 (10,93%)

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

29 442 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 70 miejsce w świecie z 178 (61,24%); 12 miejsce w Europie z 38 (71,05%)
9,02 % (1,80 % ) ↘
min: 21 049; max: 148 596; max-min: 127 547 (85,83%); mid: 84 822;
-55 380 (-188,10%)
0,010 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 133 miejsce w świecie z 178 (25,84%); 25 miejsce w Europie z 38 (36,84%)
15,53 % (3,11 % ) ↘
min: 0,0060743; max: 0,040; max-min: 0,034 (84,79%); mid: 0,023;
-0,013 (-124,72%)