Sektor publiczny w Liban

Wersje językowe strony:

Liban

Sektor publiczny w Liban


Kontynent: Azji
  
Iso2:LB
  
Iso3:LBN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Liban


Personel sił zbrojnych, całkowity

80 000 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 169 (65,68%); 29 miejsce w Azji z 45 (37,78%)
1,13 % (0,225 % ) ↘
min: 17 400; max: 85 100; max-min: 67 700 (79,55%); mid: 51 250;
28 750 (35,94%)

Wydatki wojskowe

4,76 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 155 (92,26%); 8 miejsce w Azji z 40 (82,50%)
12,30 % (2,46 % ) ↘
min: 1,19; max: 7,98; max-min: 6,80 (85,14%); mid: 4,59;
0,171 (3,59%)

Personel sił zbrojnych

3,93 [?] (2014)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 166 (93,37%); 9 miejsce w Azji z 45 (82,22%)
30,38 % (6,08 % ) ↗
min: 3,93; max: 8,23; max-min: 4,30 (52,28%); mid: 6,08;
-2,15 (-54,77%)

Bezrobocie w Liban


Bezrobocie

6,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 174 (54,02%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
3,13 % (0,625 % ) ↘
min: 6,20; max: 9; max-min: 2,80 (31,11%); mid: 7,60;
-1,20 (-18,75%)
5 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 68 miejsce w świecie z 174 (61,49%); 30 miejsce w Azji z 50 (42%)
12,00 % (2,40 % ) ↘
min: 4,40; max: 8,40; max-min: 4,00 (47,62%); mid: 6,40;
-1,40 (-28,00%)
11 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 120 miejsce w świecie z 174 (31,61%); 37 miejsce w Azji z 50 (28%)
10,91 % (2,18 % ) ↗
min: 10,20; max: 12,30; max-min: 2,10 (17,07%); mid: 11,25;
-0,250 (-2,27%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

45,50 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 123 (34,96%); 25 miejsce w Azji z 35 (31,43%)
13,33 % (2,67 % ) ↗
min: 45,50; max: 54,60; max-min: 9,10 (16,67%); mid: 50,05;
-4,55 (-10,00%)
50,70 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 121 (33,88%); 22 miejsce w Azji z 35 (40%)
13,41 % (2,68 % ) ↗
min: 50,70; max: 60,90; max-min: 10,20 (16,75%); mid: 55,80;
-5,10 (-10,06%)
32,20 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 121 (48,76%); 26 miejsce w Azji z 35 (28,57%)
13,46 % (2,69 % ) ↗
min: 32,20; max: 38,70; max-min: 6,50 (16,80%); mid: 35,45;
-3,25 (-10,09%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

19,70 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 121 (90,08%); 6 miejsce w Azji z 34 (85,29%)
5,75 % (1,15 % ) ↘
min: 18; max: 19,70; max-min: 1,70 (8,63%); mid: 18,85;
0,850 (4,31%)
19,90 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 20 miejsce w świecie z 119 (84,03%); 10 miejsce w Azji z 33 (72,73%)
9,05 % (1,81 % ) ↘
min: 17,20; max: 19,90; max-min: 2,70 (13,57%); mid: 18,55;
1,35 (6,78%)
18,60 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 120 (93,33%); 6 miejsce w Azji z 34 (85,29%)
4,66 % (0,932 % ) ↗
min: 18,60; max: 19,90; max-min: 1,30 (6,53%); mid: 19,25;
-0,650 (-3,49%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

29,70 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 114 miejsce w świecie z 120 (5,83%); 30 miejsce w Azji z 34 (14,71%)
19,08 % (3,82 % ) ↘
min: 21,20; max: 29,70; max-min: 8,50 (28,62%); mid: 25,45;
4,25 (14,31%)
23,60 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 109 miejsce w świecie z 119 (9,24%); 29 miejsce w Azji z 34 (17,65%)
24,58 % (4,92 % ) ↘
min: 14,90; max: 23,60; max-min: 8,70 (36,86%); mid: 19,25;
4,35 (18,43%)
45,70 {[?]}
(2007)
(rosnąco): 112 miejsce w świecie z 118 (5,93%); 30 miejsce w Azji z 34 (14,71%)
12,84 % (2,57 % ) ↘
min: 36,90; max: 45,70; max-min: 8,80 (19,26%); mid: 41,30;
4,40 (9,63%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Liban


Osoby samozatrudnione

37,30 {[?]}
(2007)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 155 (61,94%); 18 miejsce w Azji z 40 (57,50%)
0,715 % (0,143 % ) ↘
min: 36,90; max: 37,30; max-min: 0,400 (1,07%); mid: 37,10;
0,200 (0,536%)
43,80 {[?]}
(2007)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 153 (66,01%); 15 miejsce w Azji z 40 (65%)
0,457 % (0,091 % ) ↘
min: 43,50; max: 43,80; max-min: 0,300 (0,685%); mid: 43,65;
0,150 (0,342%)
17,60 {[?]}
(2007)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 153 (43,79%); 26 miejsce w Azji z 40 (37,50%)
9,09 % (1,82 % ) ↘
min: 15,20; max: 17,60; max-min: 2,40 (13,64%); mid: 16,40;
1,20 (6,82%)

Pracujący członkowie rodzin

4,40 {[?]}
(2007)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 141 (57,45%); 21 miejsce w Azji z 37 (45,95%)
16,67 % (3,33 % ) ↘
min: 3,30; max: 4,40; max-min: 1,10 (25,00%); mid: 3,85;
0,550 (12,50%)
4 {[?]}
(2007)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 142 (63,38%); 18 miejsce w Azji z 36 (52,78%)
16,67 % (3,33 % ) ↘
min: 3; max: 4; max-min: 1 (25%); mid: 3,50;
0,500 (12,50%)
5,90 {[?]}
(2007)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 142 (58,45%); 23 miejsce w Azji z 36 (38,89%)
21,47 % (4,29 % ) ↘
min: 4; max: 5,90; max-min: 1,90 (32,20%); mid: 4,95;
0,950 (16,10%)

Pracownicy najemni

62,10 {[?]}
(2007)
55,70 {[?]}
(2007)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 153 (35,95%); 25 miejsce w Azji z 41 (41,46%)
0,239 % (0,048 % ) ↘
min: 55,50; max: 55,70; max-min: 0,200 (0,359%); mid: 55,60;
0,100 (0,180%)
81,60 {[?]}
(2007)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 153 (58,17%); 14 miejsce w Azji z 41 (68,29%)
1,55 % (0,310 % ) ↗
min: 81,60; max: 83,50; max-min: 1,90 (2,28%); mid: 82,55;
-0,950 (-1,16%)

Pracodawcy w Liban


Pracodawcy

9,50 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 3 miejsce w świecie z 138 (98,55%); 1 miejsce w Azji z 38 (100%)
30,88 % (6,18 % ) ↘
min: 5,10; max: 9,50; max-min: 4,40 (46,32%); mid: 7,30;
2,20 (23,16%)

Pracodawcy

12,10 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 2 miejsce w świecie z 138 (99,28%); 1 miejsce w Azji z 38 (100%)
31,40 % (6,28 % ) ↘
min: 6,40; max: 12,10; max-min: 5,70 (47,11%); mid: 9,25;
2,85 (23,55%)

Pracodawcy

1,70 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 38 miejsce w świecie z 138 (73,19%); 4 miejsce w Azji z 38 (92,11%)
27,45 % (5,49 % ) ↘
min: 1; max: 1,70; max-min: 0,700 (41,18%); mid: 1,35;
0,350 (20,59%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Liban


Główny udział siły roboczej

46,70 {[?]}
(2007)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 114 (82,46%); 7 miejsce w Azji z 32 (81,25%)
54,10 {[?]}
(2007)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 108 (87,96%); 7 miejsce w Azji z 31 (80,65%)
24,20 {[?]}
(2007)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 108 (56,48%); 12 miejsce w Azji z 31 (64,52%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

18,20 {[?]}
(2007)
17,60 {[?]}
(2007)
19,90 {[?]}
(2007)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 107 (12,15%); 23 miejsce w Azji z 30 (26,67%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

24,20 {[?]}
(2007)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 114 (62,28%); 12 miejsce w Azji z 32 (65,63%)
18,70 {[?]}
(2007)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 108 (50,93%); 17 miejsce w Azji z 31 (48,39%)
40,50 {[?]}
(2007)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 108 (84,26%); 8 miejsce w Azji z 31 (77,42%)

Zabójstwa międzynarodowe

4,30 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 93 miejsce w świecie z 185 (50,27%); 32 miejsce w Azji z 47 (34,04%)
11,63 % (2,33 % ) ↘
min: 3,50; max: 4,50; max-min: 1 (22,22%); mid: 4;
0,300 (6,98%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,200 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 96 (86,46%); 8 miejsce w Azji z 27 (74,07%)

Korupcja w Liban


Występowanie przekupstwa

19,20 [?] (2013)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 104 (41,35%); 13 miejsce w Azji z 30 (60%)
5,47 % (1,09 % ) ↗
min: 19,20; max: 20,60; max-min: 1,40 (6,80%); mid: 19,90;
-0,700 (-3,65%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

14,60 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 51 miejsce w świecie z 97 (48,45%); 10 miejsce w Azji z 28 (67,86%)
23,63 % (4,73 % ) ↗
min: 14,60; max: 19,20; max-min: 4,60 (23,96%); mid: 16,90;
-2,30 (-15,75%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

20,90 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 95 (38,95%); 13 miejsce w Azji z 29 (58,62%)
7,18 % (1,44 % ) ↗
min: 20,90; max: 22,90; max-min: 2 (8,73%); mid: 21,90;
-1 (-4,78%)