Import w Liban

Wersje językowe strony:

Liban

Import w Liban


Kontynent: Azji
  
Iso2:LB
  
Iso3:LBN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Importowanie w Liban


Koszt importu

1 365 [?] (2014)
(rosnąco): 87 miejsce w świecie z 187 (54,01%); 25 miejsce w Azji z 46 (47,83%)
12,09 % (2,42 % ) ↘
min: 752; max: 1 365; max-min: 613 (44,91%); mid: 1 059;
306,50 (22,45%)

Dokumenty do zaimportowania

7 liczba[?] (2014)
(rosnąco): 81 miejsce w świecie z 182 (56,04%); 16 miejsce w Azji z 46 (67,39%)

Czas importu

30 dni[?] (2014)
(rosnąco): 146 miejsce w świecie z 188 (22,87%); 36 miejsce w Azji z 47 (25,53%)
10 % (2 % ) ↗
min: 30; max: 38; max-min: 8 (21,05%); mid: 34;
-4 (-13,33%)

Typy importu w Liban


Import towarów i usług

30 589 354 993 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 187 (63,10%); 25 miejsce w Azji z 48 (50%)
23,14 % (4,63 % ) ↘
min: 2 489 055 140; max: 33 293 616 498; max-min: 30 804 561 358 (92,52%); mid: 17 891 335 819;
12 698 019 174 (41,51%)

Usługi importowe

13 565 049 790 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 185 (72,97%); 19 miejsce w Azji z 45 (60%)
3,92 % (0,783 % ) ↘
min: 3 353 563 539; max: 14 042 727 950; max-min: 10 689 164 411 (76,12%); mid: 8 698 145 745;
4 866 904 046 (35,88%)

Import towarów

16 710 538 722 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 186 (57,53%); 26 miejsce w Azji z 45 (44,44%)
2,86 % (0,571 % ) ↗
min: 6 127 505 651; max: 19 839 529 196; max-min: 13 712 023 545 (69,11%); mid: 12 983 517 424;
3 727 021 299 (22,30%)

Import towarów w Liban


Import towarów

16 710 538 722 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 186 (57,53%); 26 miejsce w Azji z 45 (44,44%)
2,86 % (0,571 % ) ↗
min: 6 127 505 651; max: 19 839 529 196; max-min: 13 712 023 545 (69,11%); mid: 12 983 517 424;
3 727 021 299 (22,30%)

Import rolny surowców

1,21 [?] (2014)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 168 (65,48%); 20 miejsce w Azji z 42 (54,76%)
5,29 % (1,06 % ) ↘
min: 1,01; max: 6,61; max-min: 5,59 (84,68%); mid: 3,81;
-2,60 (-215,22%)

Import żywności

17,85 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 171 (74,27%); 8 miejsce w Azji z 44 (84,09%)
8,68 % (1,74 % ) ↘
min: 14,37; max: 30,37; max-min: 16,00 (52,70%); mid: 22,37;
-4,52 (-25,34%)

Import paliwa

23,98 [?] (2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 169 (84,62%); 9 miejsce w Azji z 43 (81,40%)
10,61 % (2,12 % ) ↘
min: 4,79; max: 29,58; max-min: 24,79 (83,81%); mid: 17,19;
6,80 (28,34%)

Import rud i metali

1,94 [?] (2014)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 168 (58,33%); 25 miejsce w Azji z 42 (42,86%)
8,06 % (1,61 % ) ↗
min: 1,71; max: 9,88; max-min: 8,17 (82,67%); mid: 5,80;
-3,86 (-198,99%)

Import towarów teleinformatycznych

2,52 [?] (2014)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 170 (7,65%); 38 miejsce w Azji z 43 (13,95%)
10,75 % (2,15 % ) ↗
min: 2,18; max: 4,74; max-min: 2,56 (54,03%); mid: 3,46;
-0,940 (-37,30%)

Usługi importowe w Liban


Usługi importowe

13 565 049 790 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 185 (72,97%); 19 miejsce w Azji z 45 (60%)
3,92 % (0,783 % ) ↘
min: 3 353 563 539; max: 14 042 727 950; max-min: 10 689 164 411 (76,12%); mid: 8 698 145 745;
4 866 904 046 (35,88%)

Komunikacja, komputer itp.

32,36 [?] (2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 179 (44,69%); 23 miejsce w Azji z 43 (48,84%)
25,74 % (5,15 % ) ↗
min: 2,40; max: 56,64; max-min: 54,24 (95,76%); mid: 29,52;
2,85 (8,79%)

Usługi ubezpieczeniowe i finansowe

14,94 [?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 176 (89,77%); 2 miejsce w Azji z 42 (97,62%)
29,18 % (5,84 % ) ↘
min: 0,084; max: 14,94; max-min: 14,86 (99,44%); mid: 7,51;
7,43 (49,72%)

Usługi transportowe

17,74 [?] (2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 181 (16,57%); 32 miejsce w Azji z 44 (29,55%)
20,59 % (4,12 % ) ↘
min: 13,91; max: 19,52; max-min: 5,61 (28,75%); mid: 16,71;
1,03 (5,79%)

Usługi turystyczne

34,95 [?] (2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 181 (87,29%); 10 miejsce w Azji z 44 (79,55%)
0,905 % (0,181 % ) ↘
min: 26,48; max: 80,00; max-min: 53,52 (66,90%); mid: 53,24;
-18,29 (-52,32%)