Geograficzne w Liban

Wersje językowe strony:

Liban

Geograficzne w Liban


Kontynent: Azji
  
Iso2:LB
  
Iso3:LBN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Liban


Powierzchnia

10 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 233 (30,04%); 43 miejsce w Azji z 51 (17,65%)

Powierzchnia

10 230 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 230 (30,43%); 43 miejsce w Azji z 51 (17,65%)

Wody terytorialne

220 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 153 (13,73%); 35 miejsce w Azji z 39 (12,82%)

Korzystanie z ziemi w Liban


Powierzchnia

10 230 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 230 (30,43%); 43 miejsce w Azji z 51 (17,65%)

Grunty rolne

64,32 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 208 (85,10%); 7 miejsce w Azji z 49 (87,76%)
2,74 % (0,547 % ) ↘
min: 54,94; max: 66,37; max-min: 11,44 (17,23%); mid: 60,65;
3,67 (5,70%)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 209 (31,58%); 37 miejsce w Azji z 49 (26,53%)
2,74 % (0,547 % ) ↘
min: 5 620; max: 6 790; max-min: 1 170 (17,23%); mid: 6 205;
375 (5,70%)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 207 (19,32%); 36 miejsce w Azji z 49 (28,57%)
31,21 % (6,24 % ) ↗
min: 0,112; max: 0,307; max-min: 0,194 (63,36%); mid: 0,210;
-0,097 (-86,46%)

Grunty orne

12,90 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 206 (59,71%); 21 miejsce w Azji z 49 (59,18%)
13,64 % (2,73 % ) ↘
min: 11,14; max: 23,46; max-min: 12,32 (52,50%); mid: 17,30;
-4,40 (-34,09%)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 206 (30,10%); 38 miejsce w Azji z 49 (24,49%)
13,64 % (2,73 % ) ↘
min: 1 140; max: 2 350; max-min: 1 210 (51,49%); mid: 1 745;
-425,00 (-32,20%)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 206 (14,08%); 39 miejsce w Azji z 49 (22,45%)
16,50 % (3,30 % ) ↗
min: 0,023; max: 0,102; max-min: 0,080 (77,94%); mid: 0,062;
-0,040 (-176,69%)

Powierzchnia lasów

13,42 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 205 (29,27%); 24 miejsce w Azji z 47 (51,06%)
0,291 % (0,058 % ) ↘
min: 12,81; max: 13,42; max-min: 0,616 (4,59%); mid: 13,11;
0,308 (2,29%)
1 373 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 206 (23,30%); 40 miejsce w Azji z 47 (17,02%)
0,291 % (0,058 % ) ↘
min: 1 310; max: 1 373; max-min: 63 (4,59%); mid: 1 342;
31,50 (2,29%)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 204 (11,76%); 35 miejsce w Azji z 47 (27,66%)
34,51 % (6,90 % ) ↗
min: 0,023; max: 0,048; max-min: 0,025 (51,58%); mid: 0,036;
-0,012 (-53,26%)

Lądowe obszary chronione

2,66 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 204 (12,75%); 40 miejsce w Azji z 48 (18,75%)
4,08 % (0,816 % ) ↘
min: 0,480; max: 2,66; max-min: 2,18 (81,95%); mid: 1,57;
1,09 (40,98%)
274,89 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 202 (18,32%); 45 miejsce w Azji z 48 (8,33%)
0,0000459 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 202 (24,75%); 26 miejsce w Azji z 48 (47,92%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Liban


Długość granicy lądowej

484 [?] (2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 166 (15,66%); 36 miejsce w Azji z 44 (20,45%)

Liczba krajów sąsiednich

2 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 164 (31,10%); 30 miejsce w Azji z 44 (34,09%)

Linia brzegowa

225 [?] (2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 191 (28,80%); 35 miejsce w Azji z 43 (20,93%)

Podniesienie w Liban


Średnia wysokość

1 250 [?] (2015)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 163 (88,34%); 11 miejsce w Azji z 44 (77,27%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

3 088 [?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 232 (73,71%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

Główne parametry w Liban


Liczba ludności

5 850 743 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 233 (52,36%); 36 miejsce w Azji z 51 (31,37%)
25,87 % (5,17 % ) ↘
min: 1 804 927; max: 5 850 743; max-min: 4 045 816 (69,15%); mid: 3 827 835;
2 022 908 (34,58%)

Powierzchnia

10 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 233 (30,04%); 43 miejsce w Azji z 51 (17,65%)

Gęstość zaludnienia

571,92 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 230 (90,87%); 9 miejsce w Azji z 51 (84,31%)
25,87 % (5,17 % ) ↘
min: 182,27; max: 571,92; max-min: 389,65 (68,13%); mid: 377,09;
194,83 (34,07%)

Tempo wzrostu liczby ludności

4,16 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 216 (99,54%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
12,37 % (2,47 % ) ↘
min: -0,191; max: 7,11; max-min: 7,30 (102,69%); mid: 3,46;
0,706 (16,96%)

Powierzchnia

0,179 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 233 (90,99%); 9 miejsce w Azji z 51 (84,31%)
34,90 % (6,98 % ) ↗
min: 0,179; max: 0,579; max-min: 0,401 (69,17%); mid: 0,379;
-0,200 (-112,17%)