Sektor publiczny w Laos

Wersje językowe strony:

Laos

Sektor publiczny w Laos


Kontynent: Azji
  
Iso2:LA
  
Iso3:LAO

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Laos


Personel sił zbrojnych, całkowity

129 100 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 169 (71,01%); 26 miejsce w Azji z 45 (44,44%)

Wydatki wojskowe

0,203 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 155 (3,23%); 39 miejsce w Azji z 40 (5%)
6,30 % (1,26 % ) ↗
min: 0,203; max: 9,07; max-min: 8,87 (97,77%); mid: 4,64;
-4,43 (-2 188%)

Personel sił zbrojnych

3,82 [?] (2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 166 (93,98%); 8 miejsce w Azji z 45 (84,44%)
10,46 % (2,09 % ) ↗
min: 1,77; max: 6,26; max-min: 4,48 (71,65%); mid: 4,01;
-0,192 (-5,03%)

Bezrobocie w Laos


Bezrobocie

1,40 {[?]}
(2014)
1,60 {[?]}
(2014)
1,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 174 (95,98%); 5 miejsce w Azji z 50 (92%)
8,33 % (1,67 % ) ↘
min: 1,10; max: 2,20; max-min: 1,10 (50%); mid: 1,65;
-0,450 (-37,50%)

Zatrudnienie ludności w Laos


Zatrudnienie w rolnictwie

71,30 {[?]}
(2010)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 135 (97,04%); 1 miejsce w Azji z 37 (100%)
69,20 {[?]}
(2010)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 123 (98,37%); 1 miejsce w Azji z 34 (100%)
73,50 {[?]}
(2010)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 117 (94,87%); 1 miejsce w Azji z 28 (100%)

Zatrudnienie w przemyśle

8,30 {[?]}
(2010)
9,90 {[?]}
(2010)
6,70 {[?]}
(2010)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 124 (31,45%); 27 miejsce w Azji z 36 (27,78%)

Zatrudnienie w usługach

20,20 {[?]}
(2010)
21 {[?]}
(2010)
19,50 {[?]}
(2010)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Laos


Osoby samozatrudnione

84,40 {[?]}
(2010)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 130 (93,08%); 1 miejsce w Azji z 35 (100%)
79,60 {[?]}
(2010)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 126 (95,24%); 3 miejsce w Azji z 35 (94,29%)
89,10 {[?]}
(2010)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 126 (92,86%); 3 miejsce w Azji z 34 (94,12%)

Pracujący członkowie rodzin

34,80 {[?]}
(2010)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 119 (89,08%); 5 miejsce w Azji z 29 (86,21%)
24,50 {[?]}
(2010)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 114 (92,11%); 3 miejsce w Azji z 29 (93,10%)
45,20 {[?]}
(2010)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 114 (78,95%); 10 miejsce w Azji z 27 (66,67%)

Pracownicy najemni

15,60 {[?]}
(2010)
20,40 {[?]}
(2010)
10,90 {[?]}
(2010)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 129 (10,85%); 33 miejsce w Azji z 34 (5,88%)

Pracodawcy w Laos


Pracodawcy

0,500 [?] (2010)

Pracodawcy

0,800 [?] (2010)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 119 (11,76%); 28 miejsce w Azji z 32 (15,63%)

Pracodawcy

0,200 [?] (2010)

Zabójstwa międzynarodowe

7,30 na 100 000 osób[?] (2012)
(rosnąco): 119 miejsce w świecie z 185 (36,22%); 41 miejsce w Azji z 47 (14,89%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,100 % sprzedaży[?] (2016)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 96 (81,25%); 10 miejsce w Azji z 27 (66,67%)
300 % (60 % ) ↗
min: 0,100; max: 0,600; max-min: 0,500 (83,33%); mid: 0,350;
-0,250 (-250%)

Korupcja w Laos


Występowanie przekupstwa

16,40 [?] (2016)
(rosnąco): 71 miejsce w świecie z 104 (32,69%); 15 miejsce w Azji z 30 (53,33%)
135,16 % (27,03 % ) ↗
min: 16,40; max: 39,20; max-min: 22,80 (58,16%); mid: 27,80;
-11,40 (-69,51%)

Ocena przejrzystości, rozliczalności i korupcji w sektorze publicznym [1 = niska do 6 = wysoka]

2,50 [?] (2015)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 82 (82,93%); 5 miejsce w Azji z 21 (80,95%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

13,70 % firm[?] (2016)
(rosnąco): 65 miejsce w świecie z 97 (34,02%); 12 miejsce w Azji z 28 (60,71%)
84,67 % (16,93 % ) ↗
min: 13,70; max: 26,20; max-min: 12,50 (47,71%); mid: 19,95;
-6,25 (-45,62%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

70,20 % firm[?] (2016)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 95 (7,37%); 26 miejsce w Azji z 29 (13,79%)
44,92 % (8,98 % ) ↘
min: 36,20; max: 70,20; max-min: 34 (48,43%); mid: 53,20;
17 (24,22%)

Programy socjalne w Laos


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

29,84 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 46 miejsce w świecie z 92 (51,09%); 10 miejsce w Azji z 24 (62,50%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

29,84 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 31 miejsce w świecie z 102 (70,59%); 6 miejsce w Azji z 25 (80%)