Geograficzne w Laos

Wersje językowe strony:

Laos

Geograficzne w Laos


Kontynent: Azji
  
Iso2:LA
  
Iso3:LAO

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Laos


Powierzchnia

236 800 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 233 (64,81%); 23 miejsce w Azji z 51 (56,86%)

Powierzchnia

230 800 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 230 (66,09%); 23 miejsce w Azji z 51 (56,86%)

Wody terytorialne

6 000 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 153 (60,78%); 17 miejsce w Azji z 39 (58,97%)

Korzystanie z ziemi w Laos


Powierzchnia

230 800 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 230 (66,09%); 23 miejsce w Azji z 51 (56,86%)

Grunty rolne

10,26 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 208 (13,94%); 42 miejsce w Azji z 49 (16,33%)
6,29 % (1,26 % ) ↘
min: 6,28; max: 10,26; max-min: 3,98 (38,79%); mid: 8,27;
1,99 (19,40%)
23 690 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 209 (46,41%); 32 miejsce w Azji z 49 (36,73%)
6,29 % (1,26 % ) ↘
min: 14 500; max: 23 690; max-min: 9 190 (38,79%); mid: 19 095;
4 595 (19,40%)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 207 (47,83%); 19 miejsce w Azji z 49 (63,27%)
0,375 % (0,075 % ) ↗
min: 0,338; max: 0,731; max-min: 0,393 (53,77%); mid: 0,535;
-0,181 (-51,32%)

Grunty orne

6,61 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 206 (37,86%); 31 miejsce w Azji z 49 (38,78%)
8,20 % (1,64 % ) ↘
min: 2,77; max: 6,61; max-min: 3,83 (58,03%); mid: 4,69;
1,92 (29,02%)
15 610 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 206 (57,28%); 25 miejsce w Azji z 49 (51,02%)
10,31 % (2,06 % ) ↘
min: 6 400; max: 15 610; max-min: 9 210 (59,00%); mid: 11 005;
4 605 (29,50%)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 206 (70,87%); 9 miejsce w Azji z 49 (83,67%)
2,56 % (0,511 % ) ↘
min: 0,170; max: 0,302; max-min: 0,132 (43,58%); mid: 0,236;
-0,0067761 (-2,95%)

Powierzchnia lasów

81,29 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 205 (96,59%); 1 miejsce w Azji z 47 (100%)
5,04 % (1,01 % ) ↘
min: 71,60; max: 81,29; max-min: 9,69 (11,91%); mid: 76,45;
4,84 (5,96%)
187 614 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 206 (85,44%); 8 miejsce w Azji z 47 (85,11%)
5,04 % (1,01 % ) ↘
min: 165 260; max: 187 614; max-min: 22 354 (11,91%); mid: 176 437;
11 177 (5,96%)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 204 (90,20%); 4 miejsce w Azji z 47 (93,62%)
3,17 % (0,634 % ) ↗
min: 2,76; max: 4,15; max-min: 1,40 (33,60%); mid: 3,46;
-0,698 (-25,30%)

Lądowe obszary chronione

16,66 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 204 (54,90%); 18 miejsce w Azji z 48 (64,58%)
0,103 % (0,021 % ) ↘
min: 1,47; max: 16,66; max-min: 15,19 (91,18%); mid: 9,07;
7,60 (45,59%)
38 461 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 202 (66,83%); 15 miejsce w Azji z 48 (70,83%)
0,0002450 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 202 (58,42%); 9 miejsce w Azji z 48 (83,33%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Laos


Długość granicy lądowej

5 274 [?] (2015)

Liczba krajów sąsiednich

5 [?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 164 (78,66%); 10 miejsce w Azji z 44 (79,55%)

Podniesienie w Laos


Średnia wysokość

710 [?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 163 (71,17%); 17 miejsce w Azji z 44 (63,64%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

70 [?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 73 (61,64%); 7 miejsce w Azji z 19 (68,42%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

2 817 [?] (2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 232 (65,52%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

Główne parametry w Laos


Liczba ludności

6 802 023 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 233 (55,36%); 34 miejsce w Azji z 51 (35,29%)
7,96 % (1,59 % ) ↘
min: 2 119 944; max: 6 802 023; max-min: 4 682 079 (68,83%); mid: 4 460 984;
2 341 040 (34,42%)

Powierzchnia

236 800 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 233 (64,81%); 23 miejsce w Azji z 51 (56,86%)

Gęstość zaludnienia

29,47 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 230 (21,30%); 44 miejsce w Azji z 51 (15,69%)
7,96 % (1,59 % ) ↘
min: 9,40; max: 29,47; max-min: 20,07 (68,11%); mid: 19,44;
10,04 (34,05%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,67 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 216 (65,74%); 19 miejsce w Azji z 50 (64%)
3,54 % (0,708 % ) ↗
min: 1,04; max: 2,90; max-min: 1,86 (64,18%); mid: 1,97;
-0,296 (-17,70%)

Powierzchnia

3,48 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 183 miejsce w świecie z 233 (21,89%); 44 miejsce w Azji z 51 (15,69%)
8,65 % (1,73 % ) ↗
min: 3,48; max: 11,18; max-min: 7,70 (68,85%); mid: 7,33;
-3,85 (-110,53%)