Ludność w Korea Północna

Wersje językowe strony:

Korea Północna

Oficjalne symbole w Korea Północna:

         
Flaga Korea PółnocnaHerb Korea Północna


Ludność w Korea Północna


Kontynent: Azji
  
Iso2:KP
  
Iso3:PRK

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Korea Północna


Uzależnieni ludzie

44,30 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

30,50 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

13,80 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

7,30 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Korea Północna


Liczba ludności

25 155 317 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 233 (78,97%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)
2,60 % (0,521 % ) ↘
min: 11 424 179; max: 25 155 317; max-min: 13 731 138 (54,59%); mid: 18 289 748;
6 865 569 (27,29%)
0,512 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 216 (29,17%); 42 miejsce w Azji z 50 (18%)
2,80 % (0,561 % ) ↗
min: 0,512; max: 2,90; max-min: 2,39 (82,34%); mid: 1,71;
-1,19 (-233,12%)

Wiejskie

9 842 018 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 205 (74,15%); 20 miejsce w Azji z 47 (59,57%)
0,948 % (0,190 % ) ↘
min: 6 599 963; max: 9 842 018; max-min: 3 242 055 (32,94%); mid: 8 220 991;
1 621 028 (16,47%)
39,13 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 205 (45,85%); 27 miejsce w Azji z 47 (44,68%)
1,70 % (0,340 % ) ↗
min: 39,13; max: 59,81; max-min: 20,68 (34,58%); mid: 49,47;
-10,34 (-26,43%)
0,104 {[?]}
(2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 205 (41,95%); 28 miejsce w Azji z 47 (42,55%)
183,78 % (36,76 % ) ↗
min: -2,68; max: 1,65; max-min: 4,33 (262,46%); mid: -0,515;
0,619 (594,23%)

Obszary miejskie

15 313 299 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 214 (79,91%); 18 miejsce w Azji z 50 (66%)
3,67 % (0,733 % ) ↘
min: 4 591 949; max: 15 313 299; max-min: 10 721 350 (70,01%); mid: 9 952 624;
5 360 675 (35,01%)
60,88 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 214 (52,34%); 24 miejsce w Azji z 50 (54%)
1,09 % (0,218 % ) ↘
min: 40,20; max: 60,88; max-min: 20,68 (33,97%); mid: 50,54;
10,34 (16,99%)
0,775 {[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 214 (27,10%); 44 miejsce w Azji z 50 (14%)
12,37 % (2,47 % ) ↘
min: 0,656; max: 8,06; max-min: 7,41 (91,86%); mid: 4,36;
-3,58 (-462,25%)

Populacja największego miasta

2 862 921 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 151 (62,91%); 24 miejsce w Azji z 46 (50%)
1,03 % (0,207 % ) ↘
min: 645 814; max: 2 862 921; max-min: 2 217 107 (77,44%); mid: 1 754 368;
1 108 554 (38,72%)
11,38 {[?]}
(2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 151 (31,13%); 30 miejsce w Azji z 46 (36,96%)
1,61 % (0,322 % ) ↗
min: 5,59; max: 12,63; max-min: 7,04 (55,74%); mid: 9,11;
2,27 (19,93%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

2 862 921 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 115 (47,83%); 25 miejsce w Azji z 36 (33,33%)
1,03 % (0,207 % ) ↘
min: 645 814; max: 2 862 921; max-min: 2 217 107 (77,44%); mid: 1 754 368;
1 108 554 (38,72%)
11,38 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 115 (19,13%); 30 miejsce w Azji z 36 (19,44%)
1,61 % (0,322 % ) ↗
min: 5,65; max: 12,80; max-min: 7,15 (55,84%); mid: 9,23;
2,15 (18,93%)

Migracja w Korea Północna


Liczba ludności

25 155 317 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 233 (78,97%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)
2,60 % (0,521 % ) ↘
min: 11 424 179; max: 25 155 317; max-min: 13 731 138 (54,59%); mid: 18 289 748;
6 865 569 (27,29%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

48 458 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 214 (30,37%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
9,18 % (1,84 % ) ↘
min: 34 103; max: 48 458; max-min: 14 355 (29,62%); mid: 41 281;
7 177 (14,81%)
0,193 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 207 miejsce w świecie z 214 (3,74%); 45 miejsce w Azji z 50 (12%)
6,75 % (1,35 % ) ↘
min: 0,158; max: 0,193; max-min: 0,034 (17,76%); mid: 0,176;
0,017 (8,88%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0043848 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 196 (30,61%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
14,64 % (2,93 % ) ↘
min: 0,0000322; max: 0,0043848; max-min: 0,0043526 (99,27%); mid: 0,0022085;
0,0021763 (49,63%)
1 103 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 196 (53,06%); 30 miejsce w Azji z 50 (42%)
16,86 % (3,37 % ) ↘
min: 1; max: 1 282; max-min: 1 281 (99,92%); mid: 641,50;
461,50 (41,84%)

Płodność w Korea Północna


Ogólny współczynnik urodzeń

14,35 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 207 (37,20%); 37 miejsce w Azji z 50 (28%)
0,432 % (0,086 % ) ↗
min: 14,35; max: 37,84; max-min: 23,49 (62,08%); mid: 26,09;
-11,74 (-81,85%)

Ogólny współczynnik urodzeń

360 727 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 207 (65,70%); 25 miejsce w Azji z 50 (52%)
2,12 % (0,424 % ) ↘
min: 344 942; max: 532 666; max-min: 187 724 (35,24%); mid: 438 804;
-78 077 (-21,64%)

Wskaźnik płodności

1,98 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 203 (39,41%); 34 miejsce w Azji z 50 (34%)
1,21 % (0,243 % ) ↗
min: 1,98; max: 4,58; max-min: 2,60 (56,78%); mid: 3,28;
-1,30 (-65,69%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

0,522 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 193 miejsce w świecie z 193 (0,518%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
22,41 % (4,48 % ) ↗
min: 0,522; max: 7,75; max-min: 7,22 (93,26%); mid: 4,13;
-3,61 (-691,67%)

Śmiertelność dzieci i matek w Korea Północna


Ogólny współczynnik urodzeń

360 727 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 136 miejsce w świecie z 207 (34,78%); 26 miejsce w Azji z 50 (50%)
2,12 % (0,424 % ) ↘
min: 344 942; max: 532 666; max-min: 187 724 (35,24%); mid: 438 804;
-78 077 (-21,64%)
9,24 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 154 miejsce w świecie z 206 (25,73%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
1,60 % (0,320 % ) ↘
min: 5,69; max: 14,17; max-min: 8,48 (59,84%); mid: 9,93;
-0,689 (-7,46%)

Śmiertelność matek

300 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 112 miejsce w świecie z 181 (38,67%); 31 miejsce w Azji z 48 (37,50%)
13,33 % (2,67 % ) ↗
min: 240; max: 540; max-min: 300 (55,56%); mid: 390;
-90 (-30%)
0,012 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 93 miejsce w świecie z 181 (49,17%); 29 miejsce w Azji z 48 (41,67%)
16,36 % (3,27 % ) ↗
min: 0,012; max: 0,023; max-min: 0,011 (47,62%); mid: 0,017;
-0,0054205 (-45,45%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

5 091 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 192 (32,81%); 29 miejsce w Azji z 48 (41,67%)
10,69 % (2,14 % ) ↗
min: 5 091; max: 14 717; max-min: 9 626 (65,41%); mid: 9 904;
-4 813 (-94,54%)
0,202 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 101 miejsce w świecie z 192 (47,92%); 26 miejsce w Azji z 48 (47,92%)
13,64 % (2,73 % ) ↗
min: 0,202; max: 0,659; max-min: 0,456 (69,28%); mid: 0,431;
-0,228 (-112,77%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

9 271 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 128 miejsce w świecie z 193 (34,20%); 29 miejsce w Azji z 48 (41,67%)
14,48 % (2,90 % ) ↗
min: 9 271; max: 34 999; max-min: 25 728 (73,51%); mid: 22 135;
-12 864 (-138,76%)
0,369 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 98 miejsce w świecie z 193 (49,74%); 25 miejsce w Azji z 48 (50%)
17,53 % (3,51 % ) ↗
min: 0,369; max: 1,53; max-min: 1,17 (75,98%); mid: 0,952;
-0,583 (-158,18%)

Przyczyny śmierci w Korea Północna


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

11 %[?] (2012)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 172 (62,21%); 15 miejsce w Azji z 47 (70,21%)
9,85 % (1,97 % ) ↗
min: 11; max: 17,50; max-min: 6,50 (37,14%); mid: 14,25;
-3,25 (-29,55%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

9,90 %[?] (2012)
(rosnąco): 99 miejsce w świecie z 172 (43,02%); 20 miejsce w Azji z 47 (59,57%)
3,54 % (0,707 % ) ↗
min: 9,90; max: 12; max-min: 2,10 (17,50%); mid: 10,95;
-1,05 (-10,61%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

79,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 106 miejsce w świecie z 172 (38,95%); 34 miejsce w Azji z 47 (29,79%)
1,81 % (0,362 % ) ↘
min: 70,50; max: 79,10; max-min: 8,60 (10,87%); mid: 74,80;
4,30 (5,44%)

Długość życia w Korea Północna


Długość życia

70,07 [?] (2014)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 201 (36,82%); 32 miejsce w Azji z 50 (38%)
1,68 % (0,335 % ) ↘
min: 51,08; max: 70,07; max-min: 19,00 (27,11%); mid: 60,58;
9,50 (13,56%)

Średnia długość życia mężczyzn

66,66 [?] (2014)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 201 (35,82%); 34 miejsce w Azji z 50 (34%)
1,71 % (0,342 % ) ↘
min: 48,42; max: 66,66; max-min: 18,24 (27,36%); mid: 57,54;
9,12 (13,68%)

Oczekiwana długość życia kobiet

73,66 [?] (2014)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 201 (37,81%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
1,64 % (0,329 % ) ↘
min: 53,86; max: 73,66; max-min: 19,80 (26,87%); mid: 63,76;
9,90 (13,44%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

7,02 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 201 (84,58%); 11 miejsce w Azji z 50 (80%)
1,30 % (0,259 % ) ↘
min: 5,40; max: 7,97; max-min: 2,57 (32,28%); mid: 6,68;
0,334 (4,75%)

Przeżycie do 65 roku życia w Korea Północna


Przeżycie do 65 roku życia

9,54 [?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 194 (67,01%); 11 miejsce w Azji z 50 (80%)
7,99 % (1,60 % ) ↘
min: 3,16; max: 9,55; max-min: 6,39 (66,88%); mid: 6,36;
3,18 (33,34%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

67,64 [?] (2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 193 (41,97%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
3,22 % (0,644 % ) ↘
min: 33,13; max: 68,43; max-min: 35,30 (51,59%); mid: 50,78;
16,86 (24,93%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

80,53 [?] (2014)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 193 (42,49%); 31 miejsce w Azji z 50 (40%)
2,30 % (0,459 % ) ↘
min: 46,48; max: 81,26; max-min: 34,78 (42,81%); mid: 63,87;
16,66 (20,69%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,842 [?] (2015)
(malejąco): 160 miejsce w świecie z 193 (17,62%); 38 miejsce w Azji z 50 (26%)
1,17 % (0,233 % ) ↘
min: 0,713; max: 0,842; max-min: 0,129 (15,33%); mid: 0,777;
0,065 (7,66%)

Struktura wiekowa w Korea Północna


0-14 lat

20,97 %[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 227 (38,77%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

15–24 lata

15,88 %[?] (2015)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 227 (43,61%); 33 miejsce w Azji z 51 (37,25%)

25-54 lata

44,22 %[?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 227 (79,30%); 21 miejsce w Azji z 51 (60,78%)

55–64 lata

9,19 %[?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 227 (57,27%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)

Ma ponad 65 lat

9,74 %[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 227 (63,88%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Korea Północna


0-14 lat

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 227 (30,84%); 44 miejsce w Azji z 51 (15,69%)

15–24 lata

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 227 (33,04%); 43 miejsce w Azji z 51 (17,65%)

25-54 lata

1,01 [?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 227 (52,86%); 24 miejsce w Azji z 51 (54,90%)

55–64 lata

0,895 [?] (2015)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 227 (36,56%); 33 miejsce w Azji z 51 (37,25%)

Ma ponad 65 lat

0,523 [?] (2015)

Średni wiek w Korea Północna


Razem

33,80 [?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 227 (63,00%); 12 miejsce w Azji z 51 (78,43%)

Mężczyźni

32,30 [?] (2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 227 (60,79%); 13 miejsce w Azji z 51 (76,47%)

Kobiety

35,40 [?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 227 (65,64%); 11 miejsce w Azji z 51 (80,39%)