Ludność w Kolumbia

Wersje językowe strony:

Kolumbia

Ludność w Kolumbia


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:CO
  
Iso3:COL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Kolumbia


Uzależnieni ludzie

45,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 196 (79,08%); 8 miejsce w Ameryce z 37 (81,08%)

Młodzi uzależnieni ludzie

35,40 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

10,20 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

9,80 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Kolumbia


Liczba ludności

48 228 704 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 233 (88,41%); 4 miejsce w Ameryce z 50 (94%)
4,79 % (0,958 % ) ↘
min: 16 480 384; max: 48 228 704; max-min: 31 748 320 (65,83%); mid: 32 354 544;
15 874 160 (32,91%)
0,911 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 216 (38,89%); 25 miejsce w Ameryce z 45 (46,67%)
20,64 % (4,13 % ) ↗
min: 0,911; max: 3,00; max-min: 2,09 (69,68%); mid: 1,96;
-1,05 (-114,88%)

Wiejskie

11 364 612 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 205 (78,54%); 4 miejsce w Ameryce z 41 (92,68%)
0,866 % (0,173 % ) ↗
min: 9 058 773; max: 11 468 064; max-min: 2 409 291 (21,01%); mid: 10 263 419;
1 101 194 (9,69%)
23,56 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 205 (27,32%); 24 miejsce w Ameryce z 41 (43,90%)
5,94 % (1,19 % ) ↗
min: 23,56; max: 54,97; max-min: 31,40 (57,13%); mid: 39,27;
-15,70 (-66,63%)
-0,249 {[?]}
(2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 205 (30,73%); 26 miejsce w Ameryce z 41 (39,02%)
82,27 % (16,45 % ) ↘
min: -0,249; max: 1,40; max-min: 1,65 (117,78%); mid: 0,577;
-0,826 (331,21%)

Obszary miejskie

36 864 092 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 214 (89,72%); 5 miejsce w Ameryce z 44 (90,91%)
6,53 % (1,31 % ) ↘
min: 7 421 611; max: 36 864 092; max-min: 29 442 481 (79,87%); mid: 22 142 852;
14 721 241 (39,93%)
76,44 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 214 (70,09%); 21 miejsce w Ameryce z 44 (54,55%)
1,83 % (0,366 % ) ↘
min: 45,03; max: 76,44; max-min: 31,40 (41,08%); mid: 60,73;
15,70 (20,54%)
1,27 {[?]}
(2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 214 (41,59%); 21 miejsce w Ameryce z 44 (54,55%)
16,58 % (3,32 % ) ↗
min: 1,27; max: 5,90; max-min: 4,63 (78,45%); mid: 3,59;
-2,31 (-182,00%)

Populacja największego miasta

9 764 769 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 151 (86,75%); 6 miejsce w Ameryce z 24 (79,17%)
12,89 % (2,58 % ) ↘
min: 1 268 645; max: 9 764 769; max-min: 8 496 124 (87,01%); mid: 5 516 707;
4 248 062 (43,50%)
20,25 {[?]}
(2015)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 151 (68,21%); 12 miejsce w Ameryce z 24 (54,17%)
8,51 % (1,70 % ) ↘
min: 7,69; max: 20,25; max-min: 12,56 (62,02%); mid: 13,97;
6,28 (31,01%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

20 620 259 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 115 (86,96%); 4 miejsce w Ameryce z 22 (86,36%)
11,14 % (2,23 % ) ↘
min: 3 292 079; max: 20 620 259; max-min: 17 328 180 (84,03%); mid: 11 956 169;
8 664 090 (42,02%)
42,76 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 115 (85,22%); 7 miejsce w Ameryce z 22 (72,73%)
6,67 % (1,33 % ) ↘
min: 19,98; max: 42,76; max-min: 22,78 (53,28%); mid: 31,37;
11,39 (26,64%)

Migracja w Kolumbia


Liczba ludności

48 228 704 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 233 (88,41%); 4 miejsce w Ameryce z 50 (94%)
4,79 % (0,958 % ) ↘
min: 16 480 384; max: 48 228 704; max-min: 31 748 320 (65,83%); mid: 32 354 544;
15 874 160 (32,91%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

133 134 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 214 (44,39%); 15 miejsce w Ameryce z 44 (68,18%)
6,66 % (1,33 % ) ↘
min: 104 277; max: 133 134; max-min: 28 857 (21,68%); mid: 118 706;
14 428 (10,84%)
0,276 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 203 miejsce w świecie z 214 (5,61%); 43 miejsce w Ameryce z 44 (4,55%)
1,96 % (0,392 % ) ↘
min: 0,249; max: 0,304; max-min: 0,056 (18,29%); mid: 0,276;
-0,0003907 (-0,142%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0004686 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 180 (7,22%); 34 miejsce w Ameryce z 39 (15,38%)
1,47 % (0,295 % ) ↘
min: 0,0003581; max: 0,0013422; max-min: 0,0009841 (73,32%); mid: 0,0008502;
-0,0003816 (-81,42%)
226 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 180 (25,56%); 17 miejsce w Ameryce z 39 (58,97%)
6,19 % (1,24 % ) ↘
min: 141; max: 478; max-min: 337 (70,50%); mid: 309,50;
-83,50 (-36,95%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,705 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 196 (90,82%); 2 miejsce w Ameryce z 38 (97,37%)
22,11 % (4,42 % ) ↗
min: 0,0014414; max: 0,861; max-min: 0,860 (99,83%); mid: 0,431;
0,274 (38,84%)
340 240 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 196 (95,41%); 1 miejsce w Ameryce z 38 (100%)
16,26 % (3,25 % ) ↗
min: 494; max: 551 744; max-min: 551 250 (99,91%); mid: 276 119;
64 121 (18,85%)

Płodność w Kolumbia


Ogólny współczynnik urodzeń

15,77 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 207 (40,58%); 22 miejsce w Ameryce z 42 (50%)
8,28 % (1,66 % ) ↗
min: 15,77; max: 44,90; max-min: 29,13 (64,87%); mid: 30,34;
-14,57 (-92,34%)

Ogólny współczynnik urodzeń

746 098 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 207 (80,68%); 5 miejsce w Ameryce z 42 (90,48%)
5,11 % (1,02 % ) ↗
min: 739 913; max: 907 247; max-min: 167 334 (18,44%); mid: 823 580;
-77 482 (-10,38%)

Wskaźnik płodności

1,90 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 203 (34,98%); 25 miejsce w Ameryce z 40 (40%)
5,96 % (1,19 % ) ↗
min: 1,90; max: 6,81; max-min: 4,91 (72,13%); mid: 4,35;
-2,46 (-129,41%)

Pożądany współczynnik dzietności

1,60 urodzeń na kobietę[?] (2010)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

48,68 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 193 (60,62%); 21 miejsce w Ameryce z 37 (45,95%)
23,39 % (4,68 % ) ↗
min: 48,68; max: 127,99; max-min: 79,31 (61,97%); mid: 88,34;
-39,66 (-81,46%)

Śmiertelność dzieci i matek w Kolumbia


Ogólny współczynnik urodzeń

746 098 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 167 miejsce w świecie z 207 (19,81%); 38 miejsce w Ameryce z 42 (11,90%)
5,11 % (1,02 % ) ↗
min: 739 913; max: 907 247; max-min: 167 334 (18,44%); mid: 823 580;
-77 482 (-10,38%)
5,87 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 206 (73,79%); 17 miejsce w Ameryce z 42 (61,90%)
3,49 % (0,698 % ) ↘
min: 5,57; max: 12,20; max-min: 6,63 (54,38%); mid: 8,88;
-3,01 (-51,25%)

Śmiertelność matek

480 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 123 miejsce w świecie z 181 (32,60%); 27 miejsce w Ameryce z 33 (21,21%)
16,67 % (3,33 % ) ↗
min: 480; max: 1 100; max-min: 620 (56,36%); mid: 790;
-310 (-64,58%)
0,0099526 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 181 (51,38%); 18 miejsce w Ameryce z 33 (48,48%)
22,54 % (4,51 % ) ↗
min: 0,0099526; max: 0,032; max-min: 0,022 (68,99%); mid: 0,021;
-0,011 (-111,25%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

6 356 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 139 miejsce w świecie z 192 (28,13%); 31 miejsce w Ameryce z 35 (14,29%)
20,63 % (4,13 % ) ↗
min: 6 356; max: 15 766; max-min: 9 410 (59,69%); mid: 11 061;
-4 705 (-74,02%)
0,132 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 77 miejsce w świecie z 192 (60,42%); 14 miejsce w Ameryce z 35 (62,86%)
26,70 % (5,34 % ) ↗
min: 0,132; max: 0,460; max-min: 0,328 (71,35%); mid: 0,296;
-0,164 (-124,53%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

11 934 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 137 miejsce w świecie z 193 (29,53%); 30 miejsce w Ameryce z 35 (17,14%)
19,88 % (3,98 % ) ↗
min: 11 934; max: 91 921; max-min: 79 987 (87,02%); mid: 51 928;
-39 994 (-335,12%)
0,247 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 82 miejsce w świecie z 193 (58,03%); 16 miejsce w Ameryce z 35 (57,14%)
25,92 % (5,18 % ) ↗
min: 0,247; max: 5,36; max-min: 5,11 (95,38%); mid: 2,80;
-2,56 (-1 033%)

Przyczyny śmierci w Kolumbia


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

12,60 %[?] (2012)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 172 (51,16%); 14 miejsce w Ameryce z 29 (55,17%)
3,04 % (0,608 % ) ↗
min: 12,60; max: 14,90; max-min: 2,30 (15,44%); mid: 13,75;
-1,15 (-9,13%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

18,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 161 miejsce w świecie z 172 (6,98%); 25 miejsce w Ameryce z 29 (17,24%)
8,84 % (1,77 % ) ↗
min: 18,10; max: 27,70; max-min: 9,60 (34,66%); mid: 22,90;
-4,80 (-26,52%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

69,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 80 miejsce w świecie z 172 (54,07%); 13 miejsce w Ameryce z 29 (58,62%)
2,86 % (0,572 % ) ↘
min: 57,40; max: 69,30; max-min: 11,90 (17,17%); mid: 63,35;
5,95 (8,59%)

Zgony w ruchu drogowym

16,80 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Kolumbia


Długość życia

73,99 [?] (2014)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 201 (51,74%); 26 miejsce w Ameryce z 40 (37,50%)
0,967 % (0,193 % ) ↘
min: 56,72; max: 73,99; max-min: 17,28 (23,35%); mid: 65,35;
8,64 (11,67%)

Średnia długość życia mężczyzn

70,50 [?] (2014)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 201 (49,25%); 29 miejsce w Ameryce z 40 (30%)
1,12 % (0,223 % ) ↘
min: 55,05; max: 70,50; max-min: 15,45 (21,92%); mid: 62,77;
7,73 (10,96%)

Oczekiwana długość życia kobiet

77,66 [?] (2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 201 (56,22%); 25 miejsce w Ameryce z 40 (40%)
0,824 % (0,165 % ) ↘
min: 58,47; max: 77,66; max-min: 19,19 (24,71%); mid: 68,07;
9,60 (12,36%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

7,13 [?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 201 (87,56%); 8 miejsce w Ameryce z 40 (82,50%)
2,54 % (0,508 % ) ↗
min: 3,42; max: 8,21; max-min: 4,78 (58,27%); mid: 5,82;
1,31 (18,43%)

Przeżycie do 65 roku życia w Kolumbia


Przeżycie do 65 roku życia

7,04 [?] (2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 194 (57,22%); 23 miejsce w Ameryce z 37 (40,54%)
16,70 % (3,34 % ) ↘
min: 3,17; max: 7,04; max-min: 3,87 (54,93%); mid: 5,11;
1,93 (27,47%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

72,57 [?] (2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 193 (54,40%); 25 miejsce w Ameryce z 37 (35,14%)
1,69 % (0,339 % ) ↘
min: 50,70; max: 72,57; max-min: 21,87 (30,14%); mid: 61,63;
10,94 (15,07%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

84,36 [?] (2014)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 193 (54,92%); 19 miejsce w Ameryce z 37 (51,35%)
0,963 % (0,193 % ) ↘
min: 57,58; max: 84,36; max-min: 26,79 (31,75%); mid: 70,97;
13,39 (15,88%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,862 [?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 193 (23,32%); 30 miejsce w Ameryce z 37 (21,62%)
0,905 % (0,181 % ) ↘
min: 0,814; max: 0,888; max-min: 0,074 (8,30%); mid: 0,851;
0,010 (1,21%)

Struktura wiekowa w Kolumbia


0-14 lat

24,57 %[?] (2015)

15–24 lata

17,54 %[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 227 (58,15%); 16 miejsce w Ameryce z 49 (69,39%)

25-54 lata

41,82 %[?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 227 (59,91%); 23 miejsce w Ameryce z 49 (55,10%)

55–64 lata

8,90 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

7,17 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Kolumbia


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 227 (59,03%); 12 miejsce w Ameryce z 49 (77,55%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)

25-54 lata

0,983 [?] (2015)

55–64 lata

0,885 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,715 [?] (2015)

Średni wiek w Kolumbia


Razem

29,60 [?] (2015)

Mężczyźni

28,70 [?] (2015)

Kobiety

30,60 [?] (2015)

Turystyka w Kolumbia


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

2 565 000 [?] (2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 195 (66,15%); 11 miejsce w Ameryce z 44 (77,27%)
45,22 % (9,04 % ) ↘
min: 546 000; max: 2 565 000; max-min: 2 019 000 (78,71%); mid: 1 555 500;
1 009 500 (39,36%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

3 911 000 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 107 (58,88%); 6 miejsce w Ameryce z 24 (79,17%)
40,12 % (8,02 % ) ↘
min: 929 000; max: 3 911 000; max-min: 2 982 000 (76,25%); mid: 2 420 000;
1 491 000 (38,12%)