Zdrowie w Kenia

Wersje językowe strony:

Kenia

Zdrowie w Kenia


Kontynent: Afryka
  
Iso2:KE
  
Iso3:KEN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Usługa medyczna w Kenia


Pielęgniarki i położne

0,863 na 1000 osób[?] (2013)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 149 (24,16%); 12 miejsce w Afryce z 35 (68,57%)
11,70 % (2,34 % ) ↘
min: 0,381; max: 1,18; max-min: 0,796 (67,63%); mid: 0,779;
0,084 (9,73%)

Lekarze

0,198 na 1000 osób[?] (2013)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 157 (19,75%); 13 miejsce w Afryce z 37 (67,57%)
7,58 % (1,52 % ) ↘
min: 0,045; max: 0,198; max-min: 0,153 (77,22%); mid: 0,122;
0,076 (38,61%)

Łóżek szpitalnych

1,40 na 1000 osób[?] (2010)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 149 (30,87%); 15 miejsce w Afryce z 32 (56,25%)

Palenie w Kenia


Rozpowszechnienie palenia

2,30 [?] (2012)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 128 (81,25%); 12 miejsce w Afryce z 31 (64,52%)
4,35 % (0,870 % ) ↗
min: 2,30; max: 3; max-min: 0,700 (23,33%); mid: 2,65;
-0,350 (-15,22%)

Rozpowszechnienie palenia

25,70 [?] (2012)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 126 (73,02%); 11 miejsce w Afryce z 30 (66,67%)
2,33 % (0,467 % ) ↗
min: 25,70; max: 31; max-min: 5,30 (17,10%); mid: 28,35;
-2,65 (-10,31%)

Rozpowszechnienie palenia

26,95 [?] (2015)
(rosnąco): 20 miejsce w świecie z 126 (84,92%); 10 miejsce w Afryce z 30 (70%)
6,49 % (1,30 % ) ↗
min: 26,95; max: 34; max-min: 7,05 (20,74%); mid: 30,48;
-3,53 (-13,08%)

Alkoholizm w Kenia


Całkowite spożycie alkoholu

184 201 208 [?] (2015)

Całkowite spożycie alkoholu na mieszkańca [w litrach czystego alkoholu, przewidywane szacunki, powyżej 15 lat]

4 [?] (2015)
(rosnąco): 64 miejsce w świecie z 184 (65,76%); 24 miejsce w Afryce z 52 (55,77%)

Objawy osłabienia narządów płciowych kobiet w Kenia


Występowanie okaleczania żeńskich narządów płciowych

21 %[?] (2014)
(rosnąco): 10 miejsce w świecie z 24 (62,50%); 8 miejsce w Afryce z 22 (68,18%)
23,24 % (4,65 % ) ↗
min: 21; max: 37,60; max-min: 16,60 (44,15%); mid: 29,30;
-8,30 (-39,52%)

Choroby w Kenia


Rozpowszechnienie HIV

5,90 [?] (2015)
(rosnąco): 96 miejsce w świecie z 106 (10,38%); 37 miejsce w Afryce z 47 (23,40%)
3,39 % (0,678 % ) ↗
min: 5,90; max: 12,80; max-min: 6,90 (53,91%); mid: 9,35;
-3,45 (-58,47%)

Zachorowalność na malarię

166 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 65 miejsce w świecie z 88 (27,27%); 24 miejsce w Afryce z 47 (51,06%)
42,65 % (8,53 % ) ↘
min: 95,20; max: 273,70; max-min: 178,50 (65,22%); mid: 184,45;
-18,45 (-11,11%)

Zapadalność na gruźlicę

233 na 100 000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 177 miejsce w świecie z 209 (15,79%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
28,33 % (5,67 % ) ↗
min: 233; max: 361; max-min: 128 (35,46%); mid: 297;
-64 (-27,47%)

Zapobieganie ciąży w Kenia


Częstość stosowania antykoncepcji

53,20 [?] (2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 94 (77,66%); 7 miejsce w Afryce z 42 (85,71%)
20,75 % (4,15 % ) ↘
min: 17,90; max: 53,20; max-min: 35,30 (66,35%); mid: 35,55;
17,65 (33,18%)

Brak antykoncepcji

17,50 [?] (2014)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 89 (43,82%); 33 miejsce w Afryce z 40 (20%)
37,03 % (7,41 % ) ↗
min: 17,50; max: 35,30; max-min: 17,80 (50,42%); mid: 26,40;
-8,90 (-50,86%)