Gospodarka w Kenia

Wersje językowe strony:

Kenia

Gospodarka w Kenia


Kontynent: Afryka
  
Iso2:KE
  
Iso3:KEN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Kenia


PKB, PPP

142 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 194 (62,37%); 9 miejsce w Afryce z 52 (84,62%)
29,58 % (5,92 % ) ↘
min: 36 005 634 329; max: 142 000 000 000; max-min: 105 994 365 671 (74,64%); mid: 89 002 817 165;
52 997 182 836 (37,32%)

PKB

63 398 041 540 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 199 (64,32%); 8 miejsce w Afryce z 53 (86,79%)
36,91 % (7,38 % ) ↘
min: 791 265 459; max: 63 398 041 540; max-min: 62 606 776 081 (98,75%); mid: 32 094 653 499;
31 303 388 041 (49,38%)

PKB per capita, PSN

3 089 [?] (2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 194 (19,59%); 25 miejsce w Afryce z 52 (53,85%)
19,48 % (3,90 % ) ↘
min: 1 523; max: 3 089; max-min: 1 565 (50,68%); mid: 2 306;
782,72 (25,34%)

Rezerwy w Kenia


Całkowite rezerwy

7 548 439 554 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 184 (60,33%); 8 miejsce w Afryce z 52 (86,54%)
42,76 % (8,55 % ) ↘
min: 19 950 000; max: 7 911 257 729; max-min: 7 891 307 729 (99,75%); mid: 3 965 603 865;
3 582 835 690 (47,46%)

Całkowite rezerwy

39,42 [?] (2015)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 117 (54,70%); 20 miejsce w Afryce z 47 (59,57%)
23,88 % (4,78 % ) ↗
min: 1,15; max: 48,84; max-min: 47,68 (97,64%); mid: 24,99;
14,43 (36,60%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

7 547 803 554 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 184 (61,96%); 8 miejsce w Afryce z 52 (86,54%)
42,76 % (8,55 % ) ↘
min: 19 950 000; max: 7 910 534 129; max-min: 7 890 584 129 (99,75%); mid: 3 965 242 065;
3 582 561 490 (47,46%)

Oszczędności brutto

10,71 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 164 (18,90%); 27 miejsce w Afryce z 43 (39,53%)
23,92 % (4,78 % ) ↗
min: 10,23; max: 37,32; max-min: 27,09 (72,60%); mid: 23,77;
-13,06 (-121,99%)

PKB - skład w Kenia


Konsumpcja gospodarstw domowych

77,60 %[?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 198 (75,25%); 19 miejsce w Afryce z 54 (66,67%)

Konsumpcja rządowa

14,20 %[?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 197 (34,52%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)

Naprawiono inwestycję

21,30 %[?] (2015)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 194 (46,91%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)

Inwestycje magazynowe

-0,300 %[?] (2015)
(malejąco): 142 miejsce w świecie z 166 (15,06%); 38 miejsce w Afryce z 46 (19,57%)

Eksport towarów i usług

15,20 %[?] (2015)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 196 (13,27%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)

Import towarów i usług

-28 %[?] (2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 195 (81,03%); 8 miejsce w Afryce z 53 (86,79%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Kenia


Rolnictwo

32,70 %[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 219 (93,61%); 13 miejsce w Afryce z 53 (77,36%)

Przemysł

18 %[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 221 (25,79%); 37 miejsce w Afryce z 53 (32,08%)

Usługi

49,30 %[?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 223 (21,52%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)

Wzrost PKB w Kenia


Tempo wzrostu PKB

5,65 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 193 (82,90%); 12 miejsce w Afryce z 52 (78,85%)
48,73 % (9,75 % ) ↗
min: -7,77; max: 22,17; max-min: 29,95 (135,06%); mid: 7,20;
-1,55 (-27,45%)

Wzrost PKB per capita

2,93 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 193 (67,88%); 13 miejsce w Afryce z 52 (76,92%)
89,90 % (17,98 % ) ↗
min: -10,60; max: 17,93; max-min: 28,53 (159,11%); mid: 3,67;
-0,739 (-25,25%)

Koszty w Kenia


Wydatki

19,56 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 140 (58,57%); 18 miejsce w Afryce z 33 (48,48%)
7,75 % (1,55 % ) ↘
min: 16,60; max: 25,85; max-min: 9,25 (35,77%); mid: 21,23;
-1,67 (-8,53%)

Koszty zużycia końcowego itp.

92,06 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 138 miejsce w świecie z 177 (22,60%); 33 miejsce w Afryce z 49 (34,69%)
0,125 % (0,025 % ) ↗
min: 72,91; max: 95,49; max-min: 22,58 (23,65%); mid: 84,20;
7,86 (8,54%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,342 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 78 miejsce w świecie z 165 (53,33%); 28 miejsce w Afryce z 40 (32,50%)
98,85 % (19,77 % ) ↘
min: -0,443; max: 0,386; max-min: 0,829 (214,89%); mid: -0,029;
0,371 (108,39%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,51 % PKB[?] (2010)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 147 (68,03%); 17 miejsce w Afryce z 39 (58,97%)

Wydatki na badania i rozwój

0,786 % PKB[?] (2010)

Wydatki wojskowe

1,51 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 155 (49,68%); 25 miejsce w Afryce z 48 (50%)
3,32 % (0,663 % ) ↗
min: 1,18; max: 3,00; max-min: 1,83 (60,78%); mid: 2,09;
-0,585 (-38,90%)

Wydatki na zdrowie

5,72 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 82 miejsce w świecie z 190 (57,37%); 31 miejsce w Afryce z 53 (43,40%)
30,53 % (6,11 % ) ↘
min: 3,90; max: 5,72; max-min: 1,82 (31,83%); mid: 4,81;
0,910 (15,91%)

Dochód w Kenia


Wpływy podatkowe

15,48 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 142 (38,03%); 19 miejsce w Afryce z 35 (48,57%)
1,64 % (0,328 % ) ↗
min: 14,94; max: 20,49; max-min: 5,56 (27,12%); mid: 17,71;
-2,24 (-14,44%)

Handel

44,81 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 187 (12,30%); 46 miejsce w Afryce z 51 (11,76%)
21,03 % (4,21 % ) ↗
min: 44,81; max: 74,57; max-min: 29,77 (39,92%); mid: 59,69;
-14,88 (-33,22%)

Handel usługami

12,82 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 179 (23,46%); 36 miejsce w Afryce z 47 (25,53%)
14,33 % (2,87 % ) ↗
min: 12,79; max: 39,69; max-min: 26,91 (67,79%); mid: 26,24;
-13,42 (-104,72%)

Handel towarem

34,70 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 188 (14,36%); 42 miejsce w Afryce z 51 (19,61%)
24,37 % (4,87 % ) ↗
min: 34,07; max: 55,08; max-min: 21,00 (38,14%); mid: 44,58;
-9,88 (-28,46%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

2,27 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 188 (42,55%); 31 miejsce w Afryce z 52 (42,31%)
80,36 % (16,07 % ) ↘
min: 0,0047207; max: 2,53; max-min: 2,53 (99,81%); mid: 1,27;
0,998 (44,03%)

Czynsze z zasobów naturalnych

3,29 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 177 (55,93%); 43 miejsce w Afryce z 52 (19,23%)
5,72 % (1,14 % ) ↘
min: 2,36; max: 7,29; max-min: 4,93 (67,63%); mid: 4,82;
-1,53 (-46,51%)

Dług publiczny

50,40 % PKB[?] (2015)