Sektor publiczny w Kazachstan

Wersje językowe strony:

Kazachstan

Sektor publiczny w Kazachstan


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:KZ
  
Iso3:KAZ

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Kazachstan


Personel sił zbrojnych, całkowity

70 500 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 169 (63,31%); 30 miejsce w Azji z 45 (35,56%)
14,18 % (2,84 % ) ↗
min: 15 000; max: 101 000; max-min: 86 000 (85,15%); mid: 58 000;
12 500 (17,73%)

Wydatki wojskowe

1,03 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 155 (27,74%); 34 miejsce w Azji z 40 (17,50%)
1,65 % (0,330 % ) ↘
min: 0,785; max: 1,30; max-min: 0,512 (39,50%); mid: 1,04;
-0,0093095 (-0,903%)

Personel sił zbrojnych

0,759 [?] (2014)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 166 (48,80%); 34 miejsce w Azji z 45 (26,67%)
19,82 % (3,96 % ) ↗
min: 0,191; max: 1,33; max-min: 1,14 (85,72%); mid: 0,762;
-0,0030257 (-0,398%)

Bezrobocie w Kazachstan


Bezrobocie

4,10 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 174 (89,66%); 11 miejsce w Azji z 50 (80%)
41,46 % (8,29 % ) ↗
min: 4,10; max: 13,50; max-min: 9,40 (69,63%); mid: 8,80;
-4,70 (-114,63%)
3,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 174 (91,95%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
46,87 % (9,37 % ) ↗
min: 3,20; max: 10,60; max-min: 7,40 (69,81%); mid: 6,90;
-3,70 (-115,63%)
4,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 174 (85,63%); 15 miejsce w Azji z 50 (72%)
42,86 % (8,57 % ) ↗
min: 4,90; max: 16,50; max-min: 11,60 (70,30%); mid: 10,70;
-5,80 (-118,37%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

33,70 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 37 miejsce w świecie z 91 (60,44%); 14 miejsce w Azji z 22 (40,91%)
29,97 % (5,99 % ) ↗
min: 7,20; max: 54,10; max-min: 46,90 (86,69%); mid: 30,65;
3,05 (9,05%)
32,10 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 88 (82,95%); 8 miejsce w Azji z 22 (68,18%)
50,78 % (10,16 % ) ↗
min: 32,10; max: 58,70; max-min: 26,60 (45,32%); mid: 45,40;
-13,30 (-41,43%)
34,90 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 81 (41,98%); 14 miejsce w Azji z 18 (27,78%)
15,47 % (3,09 % ) ↗
min: 34,90; max: 50,50; max-min: 15,60 (30,89%); mid: 42,70;
-7,80 (-22,35%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

45 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 69 miejsce w świecie z 95 (28,42%); 18 miejsce w Azji z 23 (26,09%)
18,89 % (3,78 % ) ↘
min: 36,20; max: 54,80; max-min: 18,60 (33,94%); mid: 45,50;
-0,500 (-1,11%)
49,30 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 74 miejsce w świecie z 89 (17,98%); 19 miejsce w Azji z 22 (18,18%)
28,60 % (5,72 % ) ↘
min: 31,70; max: 49,30; max-min: 17,60 (35,70%); mid: 40,50;
8,80 (17,85%)
41,50 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 87 (49,43%); 10 miejsce w Azji z 20 (55%)
8,92 % (1,78 % ) ↘
min: 36; max: 43,70; max-min: 7,70 (17,62%); mid: 39,85;
1,65 (3,98%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

21,40 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 47 miejsce w świecie z 96 (52,08%); 5 miejsce w Azji z 24 (83,33%)
7,94 % (1,59 % ) ↘
min: 9,70; max: 42,80; max-min: 33,10 (77,34%); mid: 26,25;
-4,85 (-22,66%)
18,80 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 88 (42,05%); 7 miejsce w Azji z 22 (72,73%)
11,70 % (2,34 % ) ↘
min: 8,90; max: 18,80; max-min: 9,90 (52,66%); mid: 13,85;
4,95 (26,33%)
23,50 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 90 (52,22%); 7 miejsce w Azji z 22 (72,73%)
6,38 % (1,28 % ) ↘
min: 9,80; max: 23,90; max-min: 14,10 (59,00%); mid: 16,85;
6,65 (28,30%)

Zatrudnienie ludności w Kazachstan


Zatrudnienie w rolnictwie

24,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 135 (68,15%); 16 miejsce w Azji z 37 (59,46%)
16,94 % (3,39 % ) ↗
min: 24,20; max: 35,50; max-min: 11,30 (31,83%); mid: 29,85;
-5,65 (-23,35%)
25,10 {[?]}
(2013)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 123 (66,67%); 16 miejsce w Azji z 34 (55,88%)
15,94 % (3,19 % ) ↗
min: 25,10; max: 36,80; max-min: 11,70 (31,79%); mid: 30,95;
-5,85 (-23,31%)
23,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 117 (70,94%); 15 miejsce w Azji z 28 (50%)
18,10 % (3,62 % ) ↗
min: 17,60; max: 34,70; max-min: 17,10 (49,28%); mid: 26,15;
-2,95 (-12,72%)

Zatrudnienie w przemyśle

19,80 {[?]}
(2013)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 141 (51,06%); 25 miejsce w Azji z 40 (40%)
5,56 % (1,11 % ) ↘
min: 16,30; max: 20; max-min: 3,70 (18,50%); mid: 18,15;
1,65 (8,33%)
27,10 {[?]}
(2013)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 129 (51,16%); 17 miejsce w Azji z 38 (57,89%)
5,54 % (1,11 % ) ↘
min: 22,40; max: 27,10; max-min: 4,70 (17,34%); mid: 24,75;
2,35 (8,67%)
12,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 124 (63,71%); 20 miejsce w Azji z 36 (47,22%)
5,74 % (1,15 % ) ↘
min: 9,70; max: 14,40; max-min: 4,70 (32,64%); mid: 12,05;
0,150 (1,23%)

Zatrudnienie w usługach

56 {[?]}
(2013)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 140 (39,29%); 17 miejsce w Azji z 40 (60%)
5,36 % (1,07 % ) ↘
min: 47,80; max: 56; max-min: 8,20 (14,64%); mid: 51,90;
4,10 (7,32%)
47,80 {[?]}
(2013)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 128 (38,28%); 21 miejsce w Azji z 38 (47,37%)
5,23 % (1,05 % ) ↘
min: 40,30; max: 47,80; max-min: 7,50 (15,69%); mid: 44,05;
3,75 (7,85%)
64,50 {[?]}
(2013)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 123 (32,52%); 19 miejsce w Azji z 36 (50%)
5,27 % (1,05 % ) ↘
min: 55,60; max: 68; max-min: 12,40 (18,24%); mid: 61,80;
2,70 (4,19%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Kazachstan


Osoby samozatrudnione

30,60 {[?]}
(2013)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 130 (57,69%); 20 miejsce w Azji z 35 (45,71%)
8,82 % (1,76 % ) ↗
min: 30,60; max: 42,30; max-min: 11,70 (27,66%); mid: 36,45;
-5,85 (-19,12%)
31,30 {[?]}
(2013)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 126 (58,73%); 18 miejsce w Azji z 35 (51,43%)
2,56 % (0,511 % ) ↗
min: 31,30; max: 39; max-min: 7,70 (19,74%); mid: 35,15;
-3,85 (-12,30%)
29,80 {[?]}
(2013)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 126 (57,14%); 19 miejsce w Azji z 34 (47,06%)
16,11 % (3,22 % ) ↗
min: 29,80; max: 45,90; max-min: 16,10 (35,08%); mid: 37,85;
-8,05 (-27,01%)

Pracujący członkowie rodzin

0,400 {[?]}
(2013)
(malejąco): 104 miejsce w świecie z 119 (13,45%); 26 miejsce w Azji z 29 (13,79%)
100 % (20 % ) ↗
min: 0,400; max: 1,20; max-min: 0,800 (66,67%); mid: 0,800;
-0,400 (-100,00%)
0,400 {[?]}
(2013)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 114 (19,30%); 24 miejsce w Azji z 29 (20,69%)
100 % (20 % ) ↗
min: 0,400; max: 1,20; max-min: 0,800 (66,67%); mid: 0,800;
-0,400 (-100,00%)
0,400 {[?]}
(2013)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 114 (20,18%); 22 miejsce w Azji z 27 (22,22%)
125,00 % (25,00 % ) ↗
min: 0,400; max: 1,30; max-min: 0,900 (69,23%); mid: 0,850;
-0,450 (-112,50%)

Pracownicy najemni

69,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 134 (44,03%); 18 miejsce w Azji z 37 (54,05%)
3,89 % (0,778 % ) ↘
min: 57,70; max: 69,40; max-min: 11,70 (16,86%); mid: 63,55;
5,85 (8,43%)
68,70 {[?]}
(2013)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 129 (44,96%); 16 miejsce w Azji z 36 (58,33%)
1,16 % (0,233 % ) ↘
min: 61; max: 68,70; max-min: 7,70 (11,21%); mid: 64,85;
3,85 (5,60%)
70,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 129 (45,74%); 16 miejsce w Azji z 34 (55,88%)
6,84 % (1,37 % ) ↘
min: 54,10; max: 70,20; max-min: 16,10 (22,93%); mid: 62,15;
8,05 (11,47%)

Pracodawcy w Kazachstan


Pracodawcy

1,90 [?] (2013)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 120 (19,17%); 24 miejsce w Azji z 32 (28,13%)
5,26 % (1,05 % ) ↗
min: 0,900; max: 2,20; max-min: 1,30 (59,09%); mid: 1,55;
0,350 (18,42%)

Pracodawcy

2,50 [?] (2013)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 119 (15,97%); 25 miejsce w Azji z 32 (25%)
4,00 % (0,800 % ) ↘
min: 1,20; max: 2,90; max-min: 1,70 (58,62%); mid: 2,05;
0,450 (18,00%)

Pracodawcy

1,10 [?] (2013)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 116 (15,52%); 24 miejsce w Azji z 32 (28,13%)
45,45 % (9,09 % ) ↗
min: 0,500; max: 1,70; max-min: 1,20 (70,59%); mid: 1,10;
0,0000000 (0,0000000%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Kazachstan


Główny udział siły roboczej

26,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 93 (47,31%); 14 miejsce w Azji z 21 (38,10%)
27,65 % (5,53 % ) ↗
min: 6; max: 35,50; max-min: 29,50 (83,10%); mid: 20,75;
5,65 (21,40%)
28,50 {[?]}
(2013)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 89 (47,19%); 13 miejsce w Azji z 20 (40%)
25,96 % (5,19 % ) ↗
min: 6,40; max: 37,40; max-min: 31,00 (82,89%); mid: 21,90;
6,60 (23,16%)
24,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 88 (50%); 10 miejsce w Azji z 21 (57,14%)
29,75 % (5,95 % ) ↗
min: 5,60; max: 33,60; max-min: 28,00 (83,33%); mid: 19,60;
4,60 (19,01%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

43,60 {[?]}
(2013)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 94 (68,09%); 6 miejsce w Azji z 22 (77,27%)
8,26 % (1,65 % ) ↘
min: 39,60; max: 44,70; max-min: 5,10 (11,41%); mid: 42,15;
1,45 (3,33%)
45,10 {[?]}
(2013)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 89 (66,29%); 6 miejsce w Azji z 21 (76,19%)
9,53 % (1,91 % ) ↘
min: 40,60; max: 48,90; max-min: 8,30 (16,97%); mid: 44,75;
0,350 (0,776%)
42 {[?]}
(2013)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 89 (67,42%); 6 miejsce w Azji z 21 (76,19%)
6,90 % (1,38 % ) ↘
min: 38,50; max: 42; max-min: 3,50 (8,33%); mid: 40,25;
1,75 (4,17%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

30 {[?]}
(2013)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 98 (62,24%); 9 miejsce w Azji z 23 (65,22%)
12,33 % (2,47 % ) ↘
min: 24,90; max: 50; max-min: 25,10 (50,20%); mid: 37,45;
-7,45 (-24,83%)
26,40 {[?]}
(2013)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 90 (66,67%); 8 miejsce w Azji z 21 (66,67%)
11,74 % (2,35 % ) ↘
min: 22; max: 45,80; max-min: 23,80 (51,97%); mid: 33,90;
-7,50 (-28,41%)
33,80 {[?]}
(2013)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 92 (57,61%); 9 miejsce w Azji z 22 (63,64%)
12,72 % (2,54 % ) ↘
min: 27,90; max: 54,50; max-min: 26,60 (48,81%); mid: 41,20;
-7,40 (-21,89%)

Zabójstwa międzynarodowe

7,40 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 100 miejsce w świecie z 185 (46,49%); 35 miejsce w Azji z 47 (27,66%)
28,38 % (5,68 % ) ↗
min: 7,40; max: 16,71; max-min: 9,31 (55,71%); mid: 12,05;
-4,65 (-62,88%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,400 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 96 (96,88%); 2 miejsce w Azji z 27 (96,30%)
112,50 % (22,50 % ) ↗
min: 0,300; max: 1; max-min: 0,700 (70%); mid: 0,650;
-0,250 (-62,50%)

Korupcja w Kazachstan


Występowanie przekupstwa

26,70 [?] (2013)
(rosnąco): 75 miejsce w świecie z 104 (28,85%); 17 miejsce w Azji z 30 (46,67%)
17,13 % (3,43 % ) ↗
min: 26,70; max: 32,80; max-min: 6,10 (18,60%); mid: 29,75;
-3,05 (-11,42%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

22,30 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 77 miejsce w świecie z 97 (21,65%); 17 miejsce w Azji z 28 (42,86%)
9,42 % (1,88 % ) ↗
min: 22,30; max: 58,70; max-min: 36,40 (62,01%); mid: 40,50;
-18,20 (-81,61%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

20,40 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 95 (56,84%); 9 miejsce w Azji z 29 (72,41%)
50,37 % (10,07 % ) ↗
min: 20,40; max: 60,80; max-min: 40,40 (66,45%); mid: 40,60;
-20,20 (-99,02%)

Programy socjalne w Kazachstan


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

11,41 [?] (2010)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

9,10 [?] (2010)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 63 (11,11%); 17 miejsce w Azji z 19 (15,79%)

Adekwatność programów społecznych

3,34 [?] (2010)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 57 (22,81%); 11 miejsce w Azji z 16 (37,50%)