Edukacja w Kazachstan

Wersje językowe strony:

Kazachstan

Edukacja w Kazachstan


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:KZ
  
Iso3:KAZ

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem średnim

99,34 {[?]}
(2007)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 118 (92,37%); 2 miejsce w Azji z 35 (97,14%)
15,20 % (3,04 % ) ↘
min: 82,09; max: 99,34; max-min: 17,25 (17,37%); mid: 90,71;
8,63 (8,68%)
99,43 {[?]}
(2007)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 118 (92,37%); 2 miejsce w Azji z 35 (97,14%)
11,94 % (2,39 % ) ↘
min: 85,86; max: 99,43; max-min: 13,57 (13,65%); mid: 92,64;
6,78 (6,82%)
99,25 {[?]}
(2007)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 118 (92,37%); 2 miejsce w Azji z 35 (97,14%)
17,89 % (3,58 % ) ↘
min: 78,96; max: 99,25; max-min: 20,29 (20,45%); mid: 89,10;
10,15 (10,22%)

Ponad 25 osób z wykształceniem średnim

56,58 {[?]}
(2007)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 102 (100%); 1 miejsce w Azji z 27 (100%)
8,12 % (1,62 % ) ↘
min: 38,21; max: 56,58; max-min: 18,37 (32,46%); mid: 47,40;
9,18 (16,23%)
52,47 {[?]}
(2007)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 102 (98,04%); 1 miejsce w Azji z 27 (100%)
7,68 % (1,54 % ) ↘
min: 36,35; max: 52,47; max-min: 16,12 (30,73%); mid: 44,41;
8,06 (15,36%)
60,79 {[?]}
(2007)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 102 (100%); 1 miejsce w Azji z 27 (100%)
8,65 % (1,73 % ) ↘
min: 39,76; max: 60,79; max-min: 21,03 (34,60%); mid: 50,27;
10,52 (17,30%)

Populacja szkół podstawowych w wieku 25+

99,98 {[?]}
(2007)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 110 (81,82%); 4 miejsce w Azji z 33 (90,91%)
8,06 % (1,61 % ) ↘
min: 90,77; max: 99,98; max-min: 9,21 (9,22%); mid: 95,38;
4,61 (4,61%)
99,97 {[?]}
(2007)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 110 (76,36%); 7 miejsce w Azji z 33 (81,82%)
6,27 % (1,25 % ) ↘
min: 92,81; max: 99,97; max-min: 7,16 (7,16%); mid: 96,39;
3,58 (3,58%)
99,99 {[?]}
(2007)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 110 (80,91%); 4 miejsce w Azji z 33 (90,91%)
9,55 % (1,91 % ) ↘
min: 89,07; max: 99,99; max-min: 10,92 (10,92%); mid: 94,53;
5,46 (5,46%)

Populacja 25+ z niepełnym wykształceniem wyższym

25,48 {[?]}
(2007)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 122 (81,15%); 7 miejsce w Azji z 35 (82,86%)
10,90 % (2,18 % ) ↘
min: 14,37; max: 25,48; max-min: 11,11 (43,60%); mid: 19,93;
5,56 (21,80%)
23,15 {[?]}
(2007)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 122 (77,87%); 9 miejsce w Azji z 35 (77,14%)
9,57 % (1,91 % ) ↘
min: 14,28; max: 23,15; max-min: 8,86 (38,29%); mid: 18,72;
4,43 (19,15%)
27,88 {[?]}
(2007)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 123 (86,18%); 5 miejsce w Azji z 35 (88,57%)
12,04 % (2,41 % ) ↘
min: 14,45; max: 27,88; max-min: 13,43 (48,18%); mid: 21,16;
6,72 (24,09%)

25+ populacji z pełnym wykształceniem średnim

96,31 {[?]}
(2007)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 114 (100%); 1 miejsce w Azji z 34 (100%)
23,43 % (4,69 % ) ↘
min: 70,52; max: 96,31; max-min: 25,79 (26,78%); mid: 83,41;
12,89 (13,39%)
96,18 {[?]}
(2007)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 114 (99,12%); 1 miejsce w Azji z 34 (100%)
20,94 % (4,19 % ) ↘
min: 73,16; max: 96,18; max-min: 23,02 (23,94%); mid: 84,67;
11,51 (11,97%)
96,43 {[?]}
(2007)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 114 (100%); 1 miejsce w Azji z 34 (100%)
25,51 % (5,10 % ) ↘
min: 68,33; max: 96,43; max-min: 28,11 (29,15%); mid: 82,38;
14,05 (14,57%)

Szkoła w Kazachstan


Dzieci nieuczęszczające do szkoły

0,130 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 159 (98,11%); 2 miejsce w Azji z 38 (97,37%)
168,17 % (33,63 % ) ↗
min: 0,130; max: 5,87; max-min: 5,74 (97,79%); mid: 3,00;
-2,87 (-2 214%)
0,172 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 144 (97,92%); 2 miejsce w Azji z 33 (96,97%)
431,32 % (86,26 % ) ↗
min: 0,172; max: 6,73; max-min: 6,56 (97,44%); mid: 3,45;
-3,28 (-1 906%)
0,085 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 146 (97,95%); 3 miejsce w Azji z 32 (93,75%)
326,44 % (65,29 % ) ↗
min: 0,085; max: 4,97; max-min: 4,89 (98,30%); mid: 2,53;
-2,44 (-2 884%)

Nastolatki pozaszkolne

0,308 {[?]}
(2013)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 122 (88,52%); 4 miejsce w Azji z 33 (90,91%)
17,65 % (3,53 % ) ↘
min: 0,072; max: 2,10; max-min: 2,03 (96,59%); mid: 1,09;
-0,779 (-252,91%)
0,337 {[?]}
(2009)
(rosnąco): 7 miejsce w świecie z 133 (95,49%); 2 miejsce w Azji z 35 (97,14%)
0,947 {[?]}
(2009)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 137 (94,16%); 2 miejsce w Azji z 37 (97,30%)
94,95 % (18,99 % ) ↗
min: 0,296; max: 2,30; max-min: 2,00 (87,12%); mid: 1,30;
-0,350 (-36,96%)

Wydatki rządowe na edukację w Kazachstan


Wydatki publiczne na edukację ogółem

3,06 % PKB[?] (2009)
(2010) (malejąco): 120 miejsce w świecie z 169 (29,59%); 20 miejsce w Azji z 41 (53,66%)
26,05 % (5,21 % ) ↘
min: 2,26; max: 4,37; max-min: 2,12 (48,42%); mid: 3,31;
-0,254 (-8,30%)

Wydatki publiczne na jednego ucznia w szkole średniej

19,86 [?] (2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 125 (56,80%); 11 miejsce w Azji z 29 (65,52%)
16,45 % (3,29 % ) ↘
min: 19,05; max: 19,86; max-min: 0,817 (4,11%); mid: 19,45;
0,408 (2,06%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

9,38 [?] (2014)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 115 (8,70%); 25 miejsce w Azji z 27 (11,11%)
6,28 % (1,26 % ) ↘
min: 7,50; max: 9,77; max-min: 2,27 (23,25%); mid: 8,63;
0,752 (8,01%)

Stosunek uczniów do nauczyciela w Kazachstan


Współczynnik liczby uczniów we wczesnej edukacji

9,35 [?] (2014)
(rosnąco): 18 miejsce w świecie z 152 (88,82%); 3 miejsce w Azji z 33 (93,94%)
5,48 % (1,10 % ) ↗
min: 8,89; max: 14,05; max-min: 5,16 (36,71%); mid: 11,47;
-2,12 (-22,70%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w szkole podstawowej

16,20 [?] (2015)
(rosnąco): 68 miejsce w świecie z 178 (62,36%); 19 miejsce w Azji z 42 (57,14%)
0,292 % (0,058 % ) ↗
min: 16,19; max: 25,68; max-min: 9,48 (36,94%); mid: 20,93;
-4,73 (-29,21%)

Stosunek uczniów do nauczycieli w szkole średniej

7,51 [?] (2015)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 153 (94,77%); 3 miejsce w Azji z 34 (94,12%)
27,01 % (5,40 % ) ↗
min: 7,51; max: 11,02; max-min: 3,51 (31,88%); mid: 9,26;
-1,76 (-23,40%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli na uniwersytetach

12,98 [?] (2015)
(rosnąco): 51 miejsce w świecie z 141 (64,54%); 12 miejsce w Azji z 40 (72,50%)
19,51 % (3,90 % ) ↗
min: 11,94; max: 17,62; max-min: 5,68 (32,24%); mid: 14,78;
-1,81 (-13,93%)

Analfabetyzm w Kazachstan


Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych kobiet

99,79 {[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 157 (94,90%); 4 miejsce w Azji z 46 (93,48%)
0,045 % (0,0089300 % ) ↘
min: 97,80; max: 99,79; max-min: 1,99 (2,00%); mid: 98,79;
0,996 (0,998%)
99,80 {[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 157 (94,90%); 6 miejsce w Azji z 46 (89,13%)
0,015 % (0,0030195 % ) ↘
min: 99,07; max: 99,80; max-min: 0,732 (0,734%); mid: 99,44;
0,366 (0,367%)
99,77 {[?]}
(2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 157 (96,18%); 3 miejsce w Azji z 46 (95,65%)
0,074 % (0,015 % ) ↘
min: 96,14; max: 99,77; max-min: 3,63 (3,64%); mid: 97,96;
1,82 (1,82%)

Wskaźnik umiejętności młodzieży

1,00 {[?]}
(2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 156 (59,62%); 17 miejsce w Azji z 46 (65,22%)
0,0025019 % (0,0005004 % ) ↗
min: 1,00; max: 1,00; max-min: 0,0000399 (0,0039911%); mid: 1,00;
-0,0000101 (-0,0010068%)
99,81 {[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 156 (89,10%); 8 miejsce w Azji z 46 (84,78%)
0,0071787 % (0,0014357 % ) ↘
min: 99,70; max: 99,82; max-min: 0,118 (0,119%); mid: 99,76;
0,056 (0,056%)
99,87 {[?]}
(2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 156 (89,74%); 8 miejsce w Azji z 46 (84,78%)
0,0048064 % (0,0009613 % ) ↘
min: 99,75; max: 99,87; max-min: 0,120 (0,120%); mid: 99,81;
0,056 (0,056%)