Równość płci w Kanada

Wersje językowe strony:

Kanada

Równość płci w Kanada


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:CA
  
Iso3:CAN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Kanada


Siła robocza

19 726 591 [?] (2014)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 185 (83,78%); 5 miejsce w Ameryce z 33 (87,88%)
4,10 % (0,821 % ) ↘
min: 14 720 716; max: 19 726 591; max-min: 5 005 875 (25,38%); mid: 17 223 654;
2 502 938 (12,69%)

Siła robocza

47,12 [?] (2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 185 (72,43%); 4 miejsce w Ameryce z 33 (90,91%)
0,076 % (0,015 % ) ↘
min: 44,08; max: 47,21; max-min: 3,13 (6,62%); mid: 45,64;
1,48 (3,13%)

Siła robocza

52,97 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 185 (28,11%); 30 miejsce w Ameryce z 33 (12,12%)
0,096 % (0,019 % ) ↘
min: 52,91; max: 55,92; max-min: 3,00 (5,37%); mid: 54,42;
-1,45 (-2,74%)

Siła robocza

1,13 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 185 (28,11%); 30 miejsce w Ameryce z 33 (12,12%)
0,204 % (0,041 % ) ↘
min: 1,12; max: 1,27; max-min: 0,145 (11,41%); mid: 1,20;
-0,070 (-6,22%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

35,77 [?] (2013)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 78 (58,97%); 13 miejsce w Ameryce z 17 (29,41%)
2,59 % (0,518 % ) ↗
min: 29,31; max: 38,24; max-min: 8,93 (23,35%); mid: 33,77;
2,00 (5,58%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

26 %[?] (2016)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 189 (68,78%); 12 miejsce w Ameryce z 35 (68,57%)
15,00 % (3,00 % ) ↘
min: 13,30; max: 26; max-min: 12,70 (48,85%); mid: 19,65;
6,35 (24,42%)