Ludność w Iran

Wersje językowe strony:

Iran

Ludność w Iran


Kontynent: Azji
  
Iso2:IR
  
Iso3:IRN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Iran


Uzależnieni ludzie

40,20 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

33,10 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

7,10 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

14,10 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Iran


Liczba ludności

79 109 272 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 233 (93,13%); 10 miejsce w Azji z 51 (82,35%)
6,14 % (1,23 % ) ↘
min: 21 906 905; max: 79 109 272; max-min: 57 202 367 (72,31%); mid: 50 508 089;
28 601 184 (36,15%)
1,23 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 216 (51,85%); 29 miejsce w Azji z 50 (44%)
2,66 % (0,532 % ) ↘
min: 1,12; max: 4,09; max-min: 2,97 (72,66%); mid: 2,60;
-1,38 (-112,09%)

Wiejskie

21 062 844 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 205 (88,78%); 13 miejsce w Azji z 47 (74,47%)
3,55 % (0,711 % ) ↗
min: 14 516 611; max: 24 711 196; max-min: 10 194 585 (41,25%); mid: 19 613 904;
1 448 941 (6,88%)
26,63 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 142 miejsce w świecie z 205 (31,22%); 31 miejsce w Azji z 47 (36,17%)
10,32 % (2,06 % ) ↗
min: 26,63; max: 66,27; max-min: 39,64 (59,82%); mid: 46,45;
-19,82 (-74,44%)
-0,706 {[?]}
(2015)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 205 (19,02%); 38 miejsce w Azji z 47 (21,28%)
8,08 % (1,62 % ) ↗
min: -0,986; max: 2,60; max-min: 3,58 (137,93%); mid: 0,806;
-1,51 (214,20%)

Obszary miejskie

58 046 428 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 214 (94,86%); 7 miejsce w Azji z 50 (88%)
9,65 % (1,93 % ) ↘
min: 7 390 294; max: 58 046 428; max-min: 50 656 134 (87,27%); mid: 32 718 361;
25 328 067 (43,63%)
73,38 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 214 (66,36%); 20 miejsce w Azji z 50 (62%)
3,75 % (0,749 % ) ↘
min: 33,74; max: 73,38; max-min: 39,64 (54,02%); mid: 53,56;
19,82 (27,01%)
1,94 {[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 214 (55,14%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
4,24 % (0,847 % ) ↗
min: 1,94; max: 5,53; max-min: 3,59 (64,92%); mid: 3,73;
-1,79 (-92,54%)

Populacja największego miasta

8 432 196 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 151 (84,77%); 12 miejsce w Azji z 46 (76,09%)
4,43 % (0,886 % ) ↘
min: 1 872 633; max: 8 432 196; max-min: 6 559 563 (77,79%); mid: 5 152 415;
3 279 782 (38,90%)
10,66 {[?]}
(2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 151 (27,15%); 34 miejsce w Azji z 46 (28,26%)
1,82 % (0,364 % ) ↗
min: 8,54; max: 13,14; max-min: 4,59 (34,96%); mid: 10,84;
-0,181 (-1,69%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

20 785 508 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 115 (87,83%); 10 miejsce w Azji z 36 (75%)
8,66 % (1,73 % ) ↘
min: 3 279 743; max: 20 785 508; max-min: 17 505 765 (84,22%); mid: 12 032 626;
8 752 883 (42,11%)
26,27 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 115 (65,22%); 16 miejsce w Azji z 36 (58,33%)
2,69 % (0,538 % ) ↘
min: 14,97; max: 26,27; max-min: 11,30 (43,02%); mid: 20,62;
5,65 (21,51%)

Migracja w Iran


Liczba ludności

79 109 272 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 233 (93,13%); 10 miejsce w Azji z 51 (82,35%)
6,14 % (1,23 % ) ↘
min: 21 906 905; max: 79 109 272; max-min: 57 202 367 (72,31%); mid: 50 508 089;
28 601 184 (36,15%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

2 726 420 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 214 (90,19%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
1,29 % (0,258 % ) ↗
min: 2 568 930; max: 4 291 601; max-min: 1 722 671 (40,14%); mid: 3 430 266;
-703 846 (-25,82%)
3,45 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 214 (43,93%); 27 miejsce w Azji z 50 (48%)
7,91 % (1,58 % ) ↗
min: 3,45; max: 7,64; max-min: 4,19 (54,89%); mid: 5,54;
-2,10 (-60,85%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

1,24 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 180 (92,22%); 6 miejsce w Azji z 42 (88,10%)
16,76 % (3,35 % ) ↗
min: 1,24; max: 7,43; max-min: 6,19 (83,34%); mid: 4,33;
-3,10 (-250,14%)
979 437 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 180 (97,22%); 6 miejsce w Azji z 42 (88,10%)
9,59 % (1,92 % ) ↗
min: 857 354; max: 4 404 995; max-min: 3 547 641 (80,54%); mid: 2 631 175;
-1 651 738 (-168,64%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,107 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 196 (78,57%); 13 miejsce w Azji z 50 (76%)
13,73 % (2,75 % ) ↘
min: 0,093; max: 0,186; max-min: 0,094 (50,27%); mid: 0,139;
-0,032 (-29,88%)
84 949 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 196 (88,78%); 10 miejsce w Azji z 50 (82%)
19,02 % (3,80 % ) ↘
min: 68 397; max: 138 364; max-min: 69 967 (50,57%); mid: 103 381;
-18 432 (-21,70%)

Płodność w Iran


Ogólny współczynnik urodzeń

17,54 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 207 (47,83%); 30 miejsce w Azji z 50 (42%)
4,51 % (0,903 % ) ↗
min: 17,54; max: 47,77; max-min: 30,23 (63,27%); mid: 32,66;
-15,11 (-86,15%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 359 730 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 207 (91,30%); 9 miejsce w Azji z 50 (84%)
0,131 % (0,026 % ) ↗
min: 1 046 183; max: 2 002 103; max-min: 955 920 (47,75%); mid: 1 524 143;
-164 413 (-12,09%)

Wskaźnik płodności

1,71 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 203 (23,65%); 42 miejsce w Azji z 50 (18%)
3,40 % (0,680 % ) ↗
min: 1,71; max: 6,93; max-min: 5,22 (75,36%); mid: 4,32;
-2,61 (-152,90%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

26,34 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 193 (41,45%); 23 miejsce w Azji z 50 (56%)
12,36 % (2,47 % ) ↗
min: 26,34; max: 150,18; max-min: 123,84 (82,46%); mid: 88,26;
-61,92 (-235,05%)

Śmiertelność dzieci i matek w Iran


Ogólny współczynnik urodzeń

1 359 730 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 189 miejsce w świecie z 207 (9,18%); 42 miejsce w Azji z 50 (18%)
0,131 % (0,026 % ) ↗
min: 1 046 183; max: 2 002 103; max-min: 955 920 (47,75%); mid: 1 524 143;
-164 413 (-12,09%)
4,64 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 206 (92,72%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
6,28 % (1,26 % ) ↗
min: 4,64; max: 21,93; max-min: 17,29 (78,86%); mid: 13,28;
-8,65 (-186,52%)

Śmiertelność matek

340 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 115 miejsce w świecie z 181 (37,02%); 33 miejsce w Azji z 48 (33,33%)
8,82 % (1,76 % ) ↗
min: 340; max: 2 300; max-min: 1 960 (85,22%); mid: 1 320;
-980 (-288,24%)
0,0042979 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 181 (64,09%); 18 miejsce w Azji z 48 (64,58%)
15,94 % (3,19 % ) ↗
min: 0,0042979; max: 0,041; max-min: 0,037 (89,50%); mid: 0,023;
-0,018 (-426,37%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

12 799 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 151 miejsce w świecie z 192 (21,88%); 36 miejsce w Azji z 48 (27,08%)
28,45 % (5,69 % ) ↗
min: 12 799; max: 49 611; max-min: 36 812 (74,20%); mid: 31 205;
-18 406 (-143,81%)
0,162 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 90 miejsce w świecie z 192 (53,65%); 24 miejsce w Azji z 48 (52,08%)
36,85 % (7,37 % ) ↗
min: 0,162; max: 0,883; max-min: 0,721 (81,68%); mid: 0,523;
-0,361 (-222,96%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

21 010 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 147 miejsce w świecie z 193 (24,35%); 36 miejsce w Azji z 48 (27,08%)
26,80 % (5,36 % ) ↗
min: 21 010; max: 219 366; max-min: 198 356 (90,42%); mid: 120 188;
-99 178 (-472,05%)
0,266 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 193 (55,96%); 21 miejsce w Azji z 48 (58,33%)
35,09 % (7,02 % ) ↗
min: 0,266; max: 7,94; max-min: 7,67 (96,65%); mid: 4,10;
-3,84 (-1 444%)

Przyczyny śmierci w Iran


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

9,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 172 (66,28%); 12 miejsce w Azji z 47 (76,60%)
7,22 % (1,44 % ) ↗
min: 9,70; max: 13,90; max-min: 4,20 (30,22%); mid: 11,80;
-2,10 (-21,65%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

14 %[?] (2012)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 172 (13,37%); 40 miejsce w Azji z 47 (17,02%)
2,86 % (0,571 % ) ↗
min: 14; max: 16,40; max-min: 2,40 (14,63%); mid: 15,20;
-1,20 (-8,57%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

76,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 95 miejsce w świecie z 172 (45,35%); 28 miejsce w Azji z 47 (42,55%)
1,46 % (0,292 % ) ↘
min: 69,70; max: 76,40; max-min: 6,70 (8,77%); mid: 73,05;
3,35 (4,38%)

Zgony w ruchu drogowym

32,10 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Iran


Długość życia

75,39 [?] (2014)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 201 (63,68%); 16 miejsce w Azji z 50 (70%)
1,87 % (0,373 % ) ↘
min: 44,95; max: 75,39; max-min: 30,44 (40,38%); mid: 60,17;
15,22 (20,19%)

Średnia długość życia mężczyzn

74,30 [?] (2014)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 201 (72,64%); 14 miejsce w Azji z 50 (74%)
2,38 % (0,477 % ) ↘
min: 45,71; max: 74,30; max-min: 28,60 (38,49%); mid: 60,00;
14,30 (19,24%)

Oczekiwana długość życia kobiet

76,53 [?] (2014)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 201 (50,75%); 23 miejsce w Azji z 50 (56%)
1,34 % (0,267 % ) ↘
min: 44,15; max: 76,53; max-min: 32,38 (42,31%); mid: 60,34;
16,19 (21,16%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

2,12 [?] (2015)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 201 (10,45%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
40,59 % (8,12 % ) ↗
min: -1,57; max: 14,23; max-min: 15,80 (111,00%); mid: 6,33;
-4,22 (-198,91%)

Przeżycie do 65 roku życia w Iran


Przeżycie do 65 roku życia

5,06 [?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 194 (42,27%); 26 miejsce w Azji z 50 (50%)
2,54 % (0,508 % ) ↘
min: 2,91; max: 5,06; max-min: 2,15 (42,45%); mid: 3,99;
1,07 (21,23%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

82,97 [?] (2014)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 193 (78,76%); 13 miejsce w Azji z 50 (76%)
3,85 % (0,770 % ) ↘
min: 32,01; max: 82,97; max-min: 50,97 (61,43%); mid: 57,49;
25,48 (30,71%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

87,69 [?] (2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 193 (70,98%); 15 miejsce w Azji z 50 (72%)
2,25 % (0,449 % ) ↘
min: 36,15; max: 87,69; max-min: 51,54 (58,78%); mid: 61,92;
25,77 (29,39%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,947 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 193 (83,94%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
1,68 % (0,335 % ) ↘
min: 0,681; max: 1,03; max-min: 0,346 (33,72%); mid: 0,854;
0,093 (9,78%)

Struktura wiekowa w Iran


0-14 lat

23,65 %[?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 227 (47,14%); 33 miejsce w Azji z 51 (37,25%)

15–24 lata

16,57 %[?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 227 (47,14%); 31 miejsce w Azji z 51 (41,18%)

25-54 lata

47,59 %[?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 227 (95,15%); 9 miejsce w Azji z 51 (84,31%)

55–64 lata

6,79 %[?] (2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 227 (40,53%); 28 miejsce w Azji z 51 (47,06%)

Ma ponad 65 lat

5,40 %[?] (2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 227 (39,65%); 26 miejsce w Azji z 51 (50,98%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Iran


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 227 (62,11%); 24 miejsce w Azji z 51 (54,90%)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 227 (71,81%); 19 miejsce w Azji z 51 (64,71%)

25-54 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 227 (78,41%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)

55–64 lata

0,970 [?] (2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 227 (62,56%); 24 miejsce w Azji z 51 (54,90%)

Ma ponad 65 lat

0,850 [?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 227 (66,52%); 24 miejsce w Azji z 51 (54,90%)

Średni wiek w Iran


Razem

29,40 [?] (2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 227 (47,58%); 25 miejsce w Azji z 51 (52,94%)

Mężczyźni

29,10 [?] (2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 227 (49,78%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)

Kobiety

29,70 [?] (2015)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 227 (49,34%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)

Turystyka w Iran


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

4 967 000 [?] (2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 195 (75,38%); 17 miejsce w Azji z 45 (64,44%)
40,85 % (8,17 % ) ↘
min: 489 000; max: 4 967 000; max-min: 4 478 000 (90,16%); mid: 2 728 000;
2 239 000 (45,08%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

7 698 000 [?] (2014)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 107 (69,16%); 13 miejsce w Azji z 28 (57,14%)
20,69 % (4,14 % ) ↘
min: 1 000 000; max: 7 698 000; max-min: 6 698 000 (87,01%); mid: 4 349 000;
3 349 000 (43,50%)