Ludność w Irak

Wersje językowe strony:

Irak

Ludność w Irak


Kontynent: Azji
  
Iso2:IQ
  
Iso3:IRQ

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Irak


Uzależnieni ludzie

78,70 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

73,20 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

5,50 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

18,30 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Irak


Liczba ludności

36 423 395 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 233 (84,55%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)
15,25 % (3,05 % ) ↘
min: 7 289 759; max: 36 423 395; max-min: 29 133 636 (79,99%); mid: 21 856 577;
14 566 818 (39,99%)
3,21 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 216 (95,83%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
8,04 % (1,61 % ) ↘
min: 2,21; max: 3,45; max-min: 1,24 (35,96%); mid: 2,83;
0,380 (11,85%)

Wiejskie

11 119 698 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 205 (77,56%); 19 miejsce w Azji z 47 (61,70%)
14,04 % (2,81 % ) ↘
min: 4 133 369; max: 11 119 698; max-min: 6 986 329 (62,83%); mid: 7 626 534;
3 493 165 (31,41%)
30,53 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 205 (35,61%); 29 miejsce w Azji z 47 (40,43%)
1,43 % (0,286 % ) ↗
min: 29,93; max: 57,10; max-min: 27,17 (47,59%); mid: 43,51;
-12,99 (-42,53%)
2,85 {[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 205 (96,10%); 3 miejsce w Azji z 47 (95,74%)
2,54 % (0,508 % ) ↘
min: -0,215; max: 3,73; max-min: 3,95 (105,75%); mid: 1,76;
1,09 (38,29%)

Obszary miejskie

25 303 697 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 214 (85,05%); 15 miejsce w Azji z 50 (72%)
15,78 % (3,16 % ) ↘
min: 3 127 234; max: 25 303 697; max-min: 22 176 463 (87,64%); mid: 14 215 466;
11 088 232 (43,82%)
69,47 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 214 (62,15%); 22 miejsce w Azji z 50 (58%)
0,629 % (0,126 % ) ↘
min: 42,90; max: 70,07; max-min: 27,17 (38,78%); mid: 56,49;
12,99 (18,69%)
3,37 {[?]}
(2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 214 (79,91%); 10 miejsce w Azji z 50 (82%)
10,04 % (2,01 % ) ↘
min: 2,06; max: 6,20; max-min: 4,14 (66,84%); mid: 4,13;
-0,760 (-22,57%)

Populacja największego miasta

6 642 848 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 151 (82,12%); 16 miejsce w Azji z 46 (67,39%)
11,32 % (2,26 % ) ↘
min: 1 018 795; max: 6 642 848; max-min: 5 624 053 (84,66%); mid: 3 830 822;
2 812 027 (42,33%)
18,24 {[?]}
(2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 151 (60,93%); 20 miejsce w Azji z 46 (58,70%)
4,64 % (0,927 % ) ↗
min: 13,96; max: 23,41; max-min: 9,45 (40,37%); mid: 18,68;
-0,446 (-2,45%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

11 525 737 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 115 (77,39%); 14 miejsce w Azji z 36 (63,89%)
12,32 % (2,46 % ) ↘
min: 1 539 793; max: 11 525 737; max-min: 9 985 944 (86,64%); mid: 6 532 765;
4 992 972 (43,32%)
31,64 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 115 (74,78%); 14 miejsce w Azji z 36 (63,89%)
3,46 % (0,692 % ) ↗
min: 21,12; max: 35,87; max-min: 14,74 (41,11%); mid: 28,49;
3,15 (9,95%)

Migracja w Irak


Liczba ludności

36 423 395 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 233 (84,55%); 15 miejsce w Azji z 51 (72,55%)
15,25 % (3,05 % ) ↘
min: 7 289 759; max: 36 423 395; max-min: 29 133 636 (79,99%); mid: 21 856 577;
14 566 818 (39,99%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

353 881 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 214 (62,62%); 28 miejsce w Azji z 50 (46%)
66,83 % (13,37 % ) ↘
min: 83 638; max: 353 881; max-min: 270 243 (76,37%); mid: 218 759;
135 121 (38,18%)
0,972 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 214 (20,09%); 37 miejsce w Azji z 50 (28%)
60,86 % (12,17 % ) ↘
min: 0,380; max: 0,987; max-min: 0,606 (61,45%); mid: 0,683;
0,288 (29,66%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,762 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 180 (85,56%); 10 miejsce w Azji z 42 (78,57%)
85,27 % (17,05 % ) ↘
min: 0,0051492; max: 0,762; max-min: 0,757 (99,32%); mid: 0,384;
0,379 (49,66%)
277 701 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 180 (90,56%); 10 miejsce w Azji z 42 (78,57%)
87,52 % (17,50 % ) ↘
min: 900; max: 277 701; max-min: 276 801 (99,68%); mid: 139 301;
138 401 (49,84%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,725 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 196 (91,84%); 6 miejsce w Azji z 50 (90%)
652,18 % (130,44 % ) ↗
min: 0,725; max: 6,49; max-min: 5,76 (88,82%); mid: 3,61;
-2,88 (-397,31%)
264 107 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 196 (92,35%); 6 miejsce w Azji z 50 (90%)
537,46 % (107,49 % ) ↗
min: 262 299; max: 2 309 245; max-min: 2 046 946 (88,64%); mid: 1 285 772;
-1 021 665 (-386,84%)

Płodność w Irak


Ogólny współczynnik urodzeń

34,59 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 207 (85,99%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
2,61 % (0,521 % ) ↗
min: 34,59; max: 46,30; max-min: 11,71 (25,28%); mid: 40,45;
-5,85 (-16,92%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 248 521 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 207 (89,86%); 11 miejsce w Azji z 50 (80%)
12,24 % (2,45 % ) ↘
min: 305 009; max: 1 248 521; max-min: 943 513 (75,57%); mid: 776 765;
471 756 (37,79%)

Wskaźnik płodności

4,57 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 203 (86,21%); 3 miejsce w Azji z 50 (96%)
2,04 % (0,407 % ) ↗
min: 4,57; max: 7,38; max-min: 2,82 (38,16%); mid: 5,97;
-1,41 (-30,85%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

84,85 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 193 (83,42%); 1 miejsce w Azji z 50 (100%)
5,71 % (1,14 % ) ↘
min: 64,82; max: 148,37; max-min: 83,55 (56,31%); mid: 106,60;
-21,75 (-25,63%)

Śmiertelność dzieci i matek w Irak


Ogólny współczynnik urodzeń

1 248 521 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 186 miejsce w świecie z 207 (10,63%); 40 miejsce w Azji z 50 (22%)
12,24 % (2,45 % ) ↘
min: 305 009; max: 1 248 521; max-min: 943 513 (75,57%); mid: 776 765;
471 756 (37,79%)
5,19 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 28 miejsce w świecie z 206 (86,89%); 17 miejsce w Azji z 50 (68%)
7,55 % (1,51 % ) ↗
min: 5,19; max: 17,53; max-min: 12,34 (70,38%); mid: 11,36;
-6,17 (-118,82%)

Śmiertelność matek

620 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 181 (29,28%); 37 miejsce w Azji z 48 (25%)
8,06 % (1,61 % ) ↘
min: 510; max: 710; max-min: 200 (28,17%); mid: 610;
10 (1,61%)
0,017 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 102 miejsce w świecie z 181 (44,20%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
8,48 % (1,70 % ) ↗
min: 0,017; max: 0,041; max-min: 0,024 (58,10%); mid: 0,029;
-0,012 (-69,32%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

22 482 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 168 miejsce w świecie z 192 (13,02%); 40 miejsce w Azji z 48 (18,75%)
2,12 % (0,424 % ) ↗
min: 17 863; max: 23 254; max-min: 5 391 (23,18%); mid: 20 559;
1 924 (8,56%)
0,617 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 146 miejsce w świecie z 192 (24,48%); 42 miejsce w Azji z 48 (14,58%)
20,50 % (4,10 % ) ↗
min: 0,617; max: 1,03; max-min: 0,409 (39,85%); mid: 0,822;
-0,204 (-33,13%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

38 682 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 160 miejsce w świecie z 193 (17,62%); 40 miejsce w Azji z 48 (18,75%)
2,74 % (0,549 % ) ↗
min: 34 889; max: 54 106; max-min: 19 217 (35,52%); mid: 44 498;
-5 816 (-15,03%)
1,06 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 138 miejsce w świecie z 193 (29,02%); 41 miejsce w Azji z 48 (16,67%)
21,23 % (4,25 % ) ↗
min: 1,06; max: 6,37; max-min: 5,31 (83,32%); mid: 3,72;
-2,65 (-249,82%)

Przyczyny śmierci w Irak


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

19,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 102 miejsce w świecie z 172 (41,28%); 31 miejsce w Azji z 47 (36,17%)
7,77 % (1,55 % ) ↗
min: 19,10; max: 28; max-min: 8,90 (31,79%); mid: 23,55;
-4,45 (-23,30%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

19,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 167 miejsce w świecie z 172 (3,49%); 44 miejsce w Azji z 47 (8,51%)
5,64 % (1,13 % ) ↘
min: 12,70; max: 19,20; max-min: 6,50 (33,85%); mid: 15,95;
3,25 (16,93%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

61,60 %[?] (2012)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 172 (66,28%); 10 miejsce w Azji z 47 (80,85%)
0,622 % (0,124 % ) ↘
min: 59,30; max: 61,60; max-min: 2,30 (3,73%); mid: 60,45;
1,15 (1,87%)

Zgony w ruchu drogowym

20,20 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 112 miejsce w świecie z 178 (37,64%); 32 miejsce w Azji z 45 (31,11%)

Długość życia w Irak


Długość życia

69,40 [?] (2014)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 201 (32,84%); 38 miejsce w Azji z 50 (26%)
1,31 % (0,262 % ) ↘
min: 48,03; max: 69,40; max-min: 21,37 (30,79%); mid: 58,72;
10,68 (15,40%)

Średnia długość życia mężczyzn

67,23 [?] (2014)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 201 (38,31%); 32 miejsce w Azji z 50 (38%)
2,04 % (0,408 % ) ↘
min: 48,48; max: 67,23; max-min: 18,75 (27,89%); mid: 57,85;
9,37 (13,94%)

Oczekiwana długość życia kobiet

71,68 [?] (2014)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 201 (32,84%); 38 miejsce w Azji z 50 (26%)
0,592 % (0,118 % ) ↘
min: 47,56; max: 71,75; max-min: 24,19 (33,71%); mid: 59,65;
12,03 (16,78%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,32 [?] (2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 201 (47,26%); 23 miejsce w Azji z 50 (56%)
25,19 % (5,04 % ) ↗
min: -1,16; max: 11,39; max-min: 12,55 (110,17%); mid: 5,12;
-0,801 (-18,56%)

Przeżycie do 65 roku życia w Irak


Przeżycie do 65 roku życia

3,06 [?] (2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 194 (19,07%); 40 miejsce w Azji z 50 (22%)
7,31 % (1,46 % ) ↗
min: 3,06; max: 4,18; max-min: 1,12 (26,85%); mid: 3,62;
-0,560 (-18,33%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

68,10 [?] (2014)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 193 (42,49%); 32 miejsce w Azji z 50 (38%)
3,23 % (0,646 % ) ↘
min: 42,11; max: 68,40; max-min: 26,29 (38,43%); mid: 55,26;
12,84 (18,86%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

77,69 [?] (2014)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 193 (35,75%); 35 miejsce w Azji z 50 (32%)
0,895 % (0,179 % ) ↘
min: 40,66; max: 78,52; max-min: 37,86 (48,22%); mid: 59,59;
18,11 (23,30%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,876 [?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 193 (32,12%); 33 miejsce w Azji z 50 (36%)
2,31 % (0,463 % ) ↘
min: 0,756; max: 1,04; max-min: 0,280 (27,01%); mid: 0,896;
-0,020 (-2,25%)

Struktura wiekowa w Irak


0-14 lat

39,88 %[?] (2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 227 (83,70%); 5 miejsce w Azji z 51 (92,16%)

15–24 lata

19,07 %[?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 227 (67,40%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)

25-54 lata

33,70 %[?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 227 (18,94%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

55–64 lata

3,96 %[?] (2015)
(malejąco): 199 miejsce w świecie z 227 (12,78%); 45 miejsce w Azji z 51 (13,73%)

Ma ponad 65 lat

3,39 %[?] (2015)
(malejąco): 189 miejsce w świecie z 227 (17,18%); 42 miejsce w Azji z 51 (19,61%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Irak


0-14 lat

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 227 (47,14%); 34 miejsce w Azji z 51 (35,29%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 227 (48,46%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

25-54 lata

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 227 (66,96%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)

55–64 lata

0,912 [?] (2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 227 (40,53%); 31 miejsce w Azji z 51 (41,18%)

Ma ponad 65 lat

0,800 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 227 (50,22%); 30 miejsce w Azji z 51 (43,14%)

Średni wiek w Irak


Razem

19,90 [?] (2015)
(malejąco): 188 miejsce w świecie z 227 (17,62%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

Mężczyźni

19,60 [?] (2015)
(malejąco): 186 miejsce w świecie z 227 (18,50%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

Kobiety

20,20 [?] (2015)
(malejąco): 188 miejsce w świecie z 227 (17,62%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

Turystyka w Irak


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

892 000 [?] (2013)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 195 (30,77%); 37 miejsce w Azji z 45 (20%)
70,18 % (14,04 % ) ↗
min: 15 000; max: 1 518 000; max-min: 1 503 000 (99,01%); mid: 766 500;
125 500 (14,07%)