Gospodarka w Irak

Wersje językowe strony:

Irak

Gospodarka w Irak


Kontynent: Azji
  
Iso2:IQ
  
Iso3:IRQ

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Irak


PKB, PPP

561 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 194 (83,51%); 15 miejsce w Azji z 48 (70,83%)
31,73 % (6,35 % ) ↘
min: 48 327 715 201; max: 561 000 000 000; max-min: 512 672 284 799 (91,39%); mid: 304 663 857 601;
256 336 142 400 (45,69%)

PKB

180 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 199 (74,37%); 21 miejsce w Azji z 48 (58,33%)
22,78 % (4,56 % ) ↘
min: 1 684 121 535; max: 235 000 000 000; max-min: 233 315 878 465 (99,28%); mid: 118 342 060 768;
61 657 939 233 (34,25%)

PKB per capita, PSN

15 395 [?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 194 (57,73%); 22 miejsce w Azji z 48 (56,25%)
19,34 % (3,87 % ) ↘
min: 2 692; max: 15 501; max-min: 12 809 (82,63%); mid: 9 097;
6 298 (40,91%)

Rezerwy w Irak


Całkowite rezerwy

54 051 942 061 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 184 (82,61%); 16 miejsce w Azji z 46 (67,39%)
6,35 % (1,27 % ) ↘
min: 193 445 580; max: 77 747 259 730; max-min: 77 553 814 150 (99,75%); mid: 38 970 352 655;
15 081 589 406 (27,90%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

50 990 825 504 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 184 (83,15%); 16 miejsce w Azji z 46 (67,39%)
1,24 % (0,249 % ) ↘
min: 95 460 000; max: 76 112 205 621; max-min: 76 016 745 621 (99,87%); mid: 38 103 832 811;
12 886 992 694 (25,27%)

Oszczędności brutto

26,99 % PKB[?] (2012)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 164 (42,07%); 32 miejsce w Azji z 42 (26,19%)
23,90 % (4,78 % ) ↘
min: 12,39; max: 37,90; max-min: 25,51 (67,31%); mid: 25,15;
1,85 (6,85%)

PKB - skład w Irak


Konsumpcja gospodarstw domowych

50,40 %[?] (2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 198 (16,67%); 37 miejsce w Azji z 49 (26,53%)

Konsumpcja rządowa

18,80 %[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 197 (64,47%); 13 miejsce w Azji z 49 (75,51%)

Naprawiono inwestycję

23,50 %[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 194 (58,25%); 29 miejsce w Azji z 49 (42,86%)

Inwestycje magazynowe

-4,50 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

39,70 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 196 (59,69%); 22 miejsce w Azji z 51 (58,82%)

Import towarów i usług

-27,90 %[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 195 (81,54%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Irak


Rolnictwo

5,70 %[?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 219 (44,75%); 31 miejsce w Azji z 49 (38,78%)

Przemysł

45,10 %[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 221 (93,67%); 8 miejsce w Azji z 51 (86,27%)

Usługi

49,30 %[?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 223 (21,52%); 35 miejsce w Azji z 51 (33,33%)

Wzrost PKB w Irak


Tempo wzrostu PKB

3,02 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 193 (51,30%); 26 miejsce w Azji z 48 (47,92%)
112,01 % (22,40 % ) ↗
min: -64,05; max: 57,82; max-min: 121,86 (210,77%); mid: -3,11;
6,13 (203,14%)

Wzrost PKB per capita

-0,233 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 193 (20,21%); 39 miejsce w Azji z 48 (20,83%)
1 520 % (303,99 % ) ↘
min: -65,00; max: 53,93; max-min: 118,93 (220,52%); mid: -5,53;
5,30 (-2 274%)

Koszty w Irak


Wydatki

25,67 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 72 miejsce w świecie z 140 (49,29%); 28 miejsce w Azji z 37 (27,03%)

Koszty zużycia końcowego itp.

67,63 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 177 (83,62%); 17 miejsce w Azji z 46 (65,22%)
16,52 % (3,30 % ) ↗
min: 44,78; max: 90,78; max-min: 45,99 (50,67%); mid: 67,78;
-0,151 (-0,224%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,085 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 165 (67,27%); 10 miejsce w Azji z 42 (78,57%)
6,45 % (1,29 % ) ↗
min: 0,0088924; max: 0,468; max-min: 0,459 (98,10%); mid: 0,239;
-0,154 (-181,62%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

3,55 % PKB[?] (1989)
(1990) (rosnąco): 61 miejsce w świecie z 130 (53,85%); 18 miejsce w Azji z 29 (41,38%)
14,11 % (2,82 % ) ↘
min: 2,42; max: 3,86; max-min: 1,43 (37,16%); mid: 3,14;
0,411 (11,57%)

Wydatki na badania i rozwój

0,039 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 110 (98,18%); 1 miejsce w Azji z 33 (100%)
6,00 % (1,20 % ) ↘
min: 0,034; max: 0,046; max-min: 0,011 (24,70%); mid: 0,040;
-0,0007950 (-2,03%)

Wydatki wojskowe

7,28 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 151 miejsce w świecie z 155 (3,23%); 38 miejsce w Azji z 40 (7,50%)
64,47 % (12,89 % ) ↘
min: 1,68; max: 7,28; max-min: 5,60 (76,98%); mid: 4,48;
2,80 (38,49%)

Wydatki na zdrowie

5,54 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 190 (72,11%); 22 miejsce w Azji z 46 (54,35%)
31,02 % (6,20 % ) ↘
min: 3,00; max: 5,92; max-min: 2,92 (49,34%); mid: 4,46;
1,08 (19,49%)

Dochód w Irak


Wpływy podatkowe

0,914 % PKB[?] (2014)

Handel

56,92 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 187 (23,53%); 33 miejsce w Azji z 48 (33,33%)
29,12 % (5,82 % ) ↗
min: 0,021; max: 154,23; max-min: 154,21 (99,99%); mid: 77,13;
-20,21 (-35,50%)

Handel usługami

7,40 % PKB[?] (2012)
(malejąco): 160 miejsce w świecie z 179 (11,17%); 40 miejsce w Azji z 44 (11,36%)
23,93 % (4,79 % ) ↗
min: 6,45; max: 12,91; max-min: 6,46 (50,01%); mid: 9,68;
-2,29 (-30,91%)

Handel towarem

56,27 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 188 (51,06%); 23 miejsce w Azji z 47 (53,19%)
23,68 % (4,74 % ) ↗
min: 11,14; max: 106,78; max-min: 95,64 (89,57%); mid: 58,96;
-2,69 (-4,79%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

1,93 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 188 (36,70%); 26 miejsce w Azji z 48 (47,92%)
47,67 % (9,53 % ) ↘
min: -0,334; max: 2,19; max-min: 2,52 (115,26%); mid: 0,926;
1,000 (51,90%)

Czynsze z zasobów naturalnych

28,64 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 177 (96,61%); 2 miejsce w Azji z 47 (97,87%)
42,69 % (8,54 % ) ↗
min: 0,108; max: 82,62; max-min: 82,51 (99,87%); mid: 41,36;
-12,72 (-44,41%)