Gospodarka w Gujana

Wersje językowe strony:

Gujana

Gospodarka w Gujana


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:GY
  
Iso3:GUY

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Gujana


PKB, PPP

5 769 805 304 [?] (2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 194 (17,53%); 28 miejsce w Ameryce z 40 (32,50%)
26,02 % (5,20 % ) ↘
min: 1 363 140 178; max: 5 769 805 304; max-min: 4 406 665 126 (76,37%); mid: 3 566 472 741;
2 203 332 563 (38,19%)

PKB

3 166 029 056 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 199 (17,09%); 30 miejsce w Ameryce z 38 (23,68%)
28,64 % (5,73 % ) ↘
min: 170 215 248; max: 3 166 029 056; max-min: 2 995 813 808 (94,62%); mid: 1 668 122 152;
1 497 906 904 (47,31%)

PKB per capita, PSN

7 522 [?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 194 (37,11%); 36 miejsce w Ameryce z 40 (12,50%)
24,67 % (4,93 % ) ↘
min: 1 893; max: 7 522; max-min: 5 629 (74,84%); mid: 4 707;
2 815 (37,42%)

Rezerwy w Gujana


Całkowite rezerwy

531 887 027 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 184 (18,48%); 28 miejsce w Ameryce z 36 (25%)
47,04 % (9,41 % ) ↗
min: 4 040 000; max: 864 028 135; max-min: 859 988 135 (99,53%); mid: 434 034 068;
97 852 959 (18,40%)

Całkowite rezerwy

32,45 [?] (2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 117 (38,46%); 15 miejsce w Ameryce z 24 (41,67%)
71,12 % (14,22 % ) ↗
min: 0,213; max: 55,53; max-min: 55,32 (99,62%); mid: 27,87;
4,58 (14,11%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

531 887 027 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 184 (19,02%); 28 miejsce w Ameryce z 36 (25%)
47,04 % (9,41 % ) ↗
min: 4 040 000; max: 864 028 135; max-min: 859 988 135 (99,53%); mid: 434 034 068;
97 852 959 (18,40%)

Oszczędności brutto

9,45 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 164 (15,85%); 28 miejsce w Ameryce z 33 (18,18%)
53,16 % (10,63 % ) ↗
min: -11,75; max: 23,77; max-min: 35,52 (149,43%); mid: 6,01;
3,44 (36,42%)

PKB - skład w Gujana


Konsumpcja gospodarstw domowych

82,20 %[?] (2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 198 (83,84%); 9 miejsce w Ameryce z 44 (81,82%)

Konsumpcja rządowa

19,70 %[?] (2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 197 (71,07%); 9 miejsce w Ameryce z 43 (81,40%)

Naprawiono inwestycję

25,90 %[?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 194 (70,10%); 8 miejsce w Ameryce z 43 (83,72%)

Eksport towarów i usług

47,90 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-75,70 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Gujana


Rolnictwo

20,60 %[?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 219 (78,54%); 3 miejsce w Ameryce z 49 (95,92%)

Przemysł

33,10 %[?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 221 (75,57%); 9 miejsce w Ameryce z 48 (83,33%)

Usługi

46,30 %[?] (2015)

Wzrost PKB w Gujana


Tempo wzrostu PKB

3,01 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 193 (50,26%); 14 miejsce w Ameryce z 37 (64,86%)
45,41 % (9,08 % ) ↗
min: -13,19; max: 11,36; max-min: 24,55 (216,11%); mid: -0,915;
3,92 (130,44%)

Wzrost PKB per capita

2,58 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 193 (62,69%); 10 miejsce w Ameryce z 37 (75,68%)
55,55 % (11,11 % ) ↗
min: -14,88; max: 8,40; max-min: 23,28 (277,06%); mid: -3,24;
5,81 (225,62%)

Koszty zużycia końcowego itp.

103,95 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 160 miejsce w świecie z 177 (10,17%); 36 miejsce w Ameryce z 36 (2,78%)
1,39 % (0,279 % ) ↘
min: 66,31; max: 109,80; max-min: 43,49 (39,61%); mid: 88,06;
15,89 (15,29%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,021 % PKB[?] (2004)
(2005) (rosnąco): 29 miejsce w świecie z 170 (83,53%); 7 miejsce w Ameryce z 35 (82,86%)
1 214 % (242,80 % ) ↗
min: -0,543; max: 0,452; max-min: 0,995 (220,09%); mid: -0,045;
0,067 (312,70%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

3,19 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 147 (92,52%); 2 miejsce w Ameryce z 31 (96,77%)
14,62 % (2,92 % ) ↗
min: 3,19; max: 9,38; max-min: 6,18 (65,94%); mid: 6,29;
-3,09 (-96,80%)

Wydatki wojskowe

1,43 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 75 miejsce w świecie z 155 (52,26%); 13 miejsce w Ameryce z 23 (47,83%)
3,54 % (0,708 % ) ↘
min: 0,603; max: 2,82; max-min: 2,21 (78,57%); mid: 1,71;
-0,284 (-19,90%)

Wydatki na zdrowie

5,25 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 65 miejsce w świecie z 190 (66,32%); 6 miejsce w Ameryce z 35 (85,71%)
25,82 % (5,16 % ) ↗
min: 4,67; max: 7,46; max-min: 2,80 (37,45%); mid: 6,07;
-0,819 (-15,60%)

Handel

120,53 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 187 (85,03%); 4 miejsce w Ameryce z 38 (92,11%)
8,93 % (1,79 % ) ↗
min: 95,52; max: 280,36; max-min: 184,84 (65,93%); mid: 187,94;
-67,41 (-55,93%)

Handel usługami

17,88 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 179 (43,58%); 17 miejsce w Ameryce z 34 (52,94%)
46,48 % (9,30 % ) ↗
min: 15,43; max: 66,71; max-min: 51,28 (76,87%); mid: 41,07;
-23,18 (-129,63%)

Handel towarem

83,70 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 188 (79,79%); 4 miejsce w Ameryce z 36 (91,67%)
20,40 % (4,08 % ) ↗
min: 83,70; max: 203,04; max-min: 119,34 (58,78%); mid: 143,37;
-59,67 (-71,29%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

3,69 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 188 (61,70%); 20 miejsce w Ameryce z 35 (45,71%)
137,23 % (27,45 % ) ↗
min: -1,78; max: 39,81; max-min: 41,59 (104,48%); mid: 19,01;
-15,32 (-414,67%)

Czynsze z zasobów naturalnych

18,47 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 177 (88,70%); 1 miejsce w Ameryce z 33 (100%)
26,41 % (5,28 % ) ↗
min: 10,51; max: 34,16; max-min: 23,65 (69,23%); mid: 22,34;
-3,86 (-20,92%)

Dług publiczny

53,10 % PKB[?] (2015)