Ludność w Grenlandia

Wersje językowe strony:

Grenlandia

Ludność w Grenlandia


Kontynent: Europa
  
Iso2:GL
  
Iso3:GRL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Urbanizacja ludności w Grenlandia


Liczba ludności

56 114 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 233 (12,88%); 46 miejsce w Europie z 53 (15,09%)
1,41 % (0,282 % ) ↗
min: 32 500; max: 56 935; max-min: 24 435 (42,92%); mid: 44 718;
11 397 (20,31%)
-0,322 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 201 miejsce w świecie z 216 (7,41%); 38 miejsce w Europie z 49 (24,49%)
419,22 % (83,84 % ) ↘
min: -0,605; max: 4,17; max-min: 4,77 (114,53%); mid: 1,78;
-2,10 (653,01%)

Wiejskie

7 611 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 198 miejsce w świecie z 205 (3,90%); 45 miejsce w Europie z 46 (4,35%)
16,77 % (3,35 % ) ↗
min: 7 611; max: 13 545; max-min: 5 934 (43,81%); mid: 10 578;
-2 967 (-38,98%)
13,56 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 205 (13,66%); 39 miejsce w Europie z 46 (17,39%)
15,14 % (3,03 % ) ↗
min: 13,56; max: 41,47; max-min: 27,90 (67,29%); mid: 27,52;
-13,95 (-102,85%)
-3,17 {[?]}
(2015)
(malejąco): 200 miejsce w świecie z 205 (2,93%); 45 miejsce w Europie z 46 (4,35%)
73,12 % (14,62 % ) ↘
min: -3,55; max: 1,77; max-min: 5,31 (300,76%); mid: -0,890;
-2,28 (71,91%)

Obszary miejskie

48 503 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 192 miejsce w świecie z 214 (10,75%); 42 miejsce w Europie z 48 (14,58%)
1,000 % (0,200 % ) ↘
min: 19 024; max: 48 503; max-min: 29 479 (60,78%); mid: 33 764;
14 740 (30,39%)
86,44 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 214 (83,18%); 10 miejsce w Europie z 48 (81,25%)
2,38 % (0,475 % ) ↘
min: 58,53; max: 86,44; max-min: 27,90 (32,28%); mid: 72,49;
13,95 (16,14%)
0,132 {[?]}
(2015)
(malejąco): 190 miejsce w świecie z 214 (11,68%); 35 miejsce w Europie z 48 (29,17%)
945,00 % (189,00 % ) ↗
min: -0,151; max: 6,49; max-min: 6,64 (102,33%); mid: 3,17;
-3,04 (-2 300%)

Migracja w Grenlandia


Liczba ludności

56 114 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 233 (12,88%); 46 miejsce w Europie z 53 (15,09%)
1,41 % (0,282 % ) ↗
min: 32 500; max: 56 935; max-min: 24 435 (42,92%); mid: 44 718;
11 397 (20,31%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

6 001 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 200 miejsce w świecie z 214 (7,01%); 46 miejsce w Europie z 48 (6,25%)
4,40 % (0,881 % ) ↗
min: 6 001; max: 9 415; max-min: 3 414 (36,26%); mid: 7 708;
-1 707 (-28,45%)
10,69 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 214 (66,82%); 30 miejsce w Europie z 48 (39,58%)
2,95 % (0,590 % ) ↗
min: 10,69; max: 16,93; max-min: 6,24 (36,85%); mid: 13,81;
-3,12 (-29,17%)

Płodność w Grenlandia


Ogólny współczynnik urodzeń

14,30 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 207 (35,75%); 2 miejsce w Europie z 46 (97,83%)
6,99 % (1,40 % ) ↗
min: 13,90; max: 22,60; max-min: 8,70 (38,50%); mid: 18,25;
-3,95 (-27,62%)

Ogólny współczynnik urodzeń

791,21 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 197 miejsce w świecie z 207 (5,31%); 42 miejsce w Europie z 46 (10,87%)
10,04 % (2,01 % ) ↗
min: 791,21; max: 1 257; max-min: 465,35 (37,03%); mid: 1 024;
-232,68 (-29,41%)

Wskaźnik płodności

2,04 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 203 (40,89%); 3 miejsce w Europie z 46 (95,65%)
7,76 % (1,55 % ) ↗
min: 2,02; max: 2,69; max-min: 0,671 (24,94%); mid: 2,35;
-0,318 (-15,59%)

Śmiertelność dzieci i matek w Grenlandia


Ogólny współczynnik urodzeń

791,21 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 207 (95,17%); 5 miejsce w Europie z 46 (91,30%)
10,04 % (2,01 % ) ↗
min: 791,21; max: 1 257; max-min: 465,35 (37,03%); mid: 1 024;
-232,68 (-29,41%)
8,20 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 206 (37,38%); 15 miejsce w Europie z 46 (69,57%)
9,76 % (1,95 % ) ↗
min: 6,30; max: 9; max-min: 2,70 (30%); mid: 7,65;
0,550 (6,71%)

Długość życia w Grenlandia


Długość życia

71,31 [?] (2012)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 201 (43,78%); 41 miejsce w Europie z 45 (11,11%)
0,634 % (0,127 % ) ↘
min: 63,07; max: 71,31; max-min: 8,23 (11,55%); mid: 67,19;
4,12 (5,77%)

Średnia długość życia mężczyzn

69,08 [?] (2012)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 201 (48,26%); 38 miejsce w Europie z 45 (17,78%)
0,782 % (0,156 % ) ↘
min: 59,47; max: 69,08; max-min: 9,61 (13,91%); mid: 64,28;
4,80 (6,96%)

Oczekiwana długość życia kobiet

73,65 [?] (2012)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 201 (36,32%); 45 miejsce w Europie z 45 (2,22%)
0,489 % (0,098 % ) ↘
min: 66,24; max: 73,69; max-min: 7,45 (10,11%); mid: 69,97;
3,69 (5,00%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

2,89 [?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 201 (18,41%); 45 miejsce w Europie z 45 (2,22%)
64,36 % (12,87 % ) ↗
min: 2,89; max: 7,52; max-min: 4,63 (61,57%); mid: 5,21;
-2,32 (-80,10%)

Struktura wiekowa w Grenlandia


0-14 lat

21,26 %[?] (2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 227 (39,65%); 3 miejsce w Europie z 51 (96,08%)

15–24 lata

15,81 %[?] (2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 227 (42,73%); 3 miejsce w Europie z 51 (96,08%)

25-54 lata

41,60 %[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 227 (58,15%); 30 miejsce w Europie z 51 (43,14%)

55–64 lata

12,43 %[?] (2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 227 (77,09%); 35 miejsce w Europie z 51 (33,33%)

Ma ponad 65 lat

8,90 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Grenlandia


0-14 lat

1,03 [?] (2015)

15–24 lata

1,02 [?] (2015)

25-54 lata

1,10 [?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 227 (92,51%); 5 miejsce w Europie z 51 (92,16%)

55–64 lata

1,26 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

1,15 [?] (2015)

Średni wiek w Grenlandia


Razem

33,80 [?] (2015)

Mężczyźni

35 [?] (2015)

Kobiety

32,60 [?] (2015)