Geograficzne w Grenlandia

Wersje językowe strony:

Grenlandia

Geograficzne w Grenlandia


Kontynent: Europa
  
Iso2:GL
  
Iso3:GRL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Grenlandia


Powierzchnia

410 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 233 (75,11%); 6 miejsce w Europie z 53 (90,57%)

Powierzchnia

410 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 230 (75,65%); 5 miejsce w Europie z 52 (92,31%)

Korzystanie z ziemi w Grenlandia


Powierzchnia

410 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 230 (75,65%); 5 miejsce w Europie z 52 (92,31%)

Grunty rolne

0,575 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 207 (95,17%); 2 miejsce w Europie z 46 (97,83%)
1,39 % (0,278 % ) ↘
min: 4,14; max: 7,23; max-min: 3,09 (42,70%); mid: 5,69;
-1,48 (-35,28%)

Grunty orne

0,0021927 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 189 miejsce w świecie z 206 (8,74%); 45 miejsce w Europie z 46 (4,35%)
1,39 % (0,278 % ) ↘
min: 0,0075188; max: 0,016; max-min: 0,0085200 (53,12%); mid: 0,012;
0,0042600 (26,56%)

Powierzchnia lasów

0,0005360 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
2,20 {km kw.[?]}
(2015)
0,0039206 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 196 miejsce w świecie z 204 (4,41%); 43 miejsce w Europie z 45 (6,67%)
1,39 % (0,278 % ) ↘
min: 0,0038641; max: 0,0039568; max-min: 0,0000928 (2,34%); mid: 0,0039104;
0,0000101 (0,259%)

Lądowe obszary chronione

41,16 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 204 (94,61%); 5 miejsce w Europie z 44 (90,91%)
0,222 % (0,044 % ) ↘
min: 40,84; max: 41,16; max-min: 0,320 (0,777%); mid: 41;
0,160 (0,389%)
169 035 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 202 (88,61%); 2 miejsce w Europie z 44 (97,73%)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 202 (98,02%); 3 miejsce w Europie z 44 (95,45%)

Linia brzegowa

44 087 [?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 191 (98,43%); 2 miejsce w Europie z 38 (97,37%)

Podniesienie w Grenlandia


Średnia wysokość

1 792 [?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 163 (94,48%); 2 miejsce w Europie z 41 (97,56%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

3 700 [?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 232 (78,45%); 7 miejsce w Europie z 52 (88,46%)

Główne parametry w Grenlandia


Liczba ludności

56 114 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 233 (12,88%); 46 miejsce w Europie z 53 (15,09%)
1,41 % (0,282 % ) ↗
min: 32 500; max: 56 935; max-min: 24 435 (42,92%); mid: 44 718;
11 397 (20,31%)

Powierzchnia

410 450 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 233 (75,11%); 6 miejsce w Europie z 53 (90,57%)

Gęstość zaludnienia

0,137 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 230 miejsce w świecie z 230 (0,435%); 52 miejsce w Europie z 52 (1,92%)
1,41 % (0,282 % ) ↗
min: 0,099; max: 0,164; max-min: 0,065 (39,71%); mid: 0,131;
0,0056042 (4,10%)

Tempo wzrostu liczby ludności

-0,322 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 201 miejsce w świecie z 216 (7,41%); 38 miejsce w Europie z 49 (24,49%)
419,22 % (83,84 % ) ↘
min: -0,605; max: 4,17; max-min: 4,77 (114,53%); mid: 1,78;
-2,10 (653,01%)

Powierzchnia

731,46 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 233 miejsce w świecie z 233 (0,429%); 53 miejsce w Europie z 53 (1,89%)
1,39 % (0,278 % ) ↘
min: 612,37; max: 1 055; max-min: 442,26 (41,94%); mid: 833,50;
-102,04 (-13,95%)