Sektor publiczny w Grenada

Wersje językowe strony:

Grenada

Sektor publiczny w Grenada


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:GD
  
Iso3:GRD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Zatrudnienie ludności w Grenada


Zatrudnienie w rolnictwie

13,80 {[?]}
(1998)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 166 (43,98%); 22 miejsce w Ameryce z 41 (48,78%)
26,45 % (5,29 % ) ↗
min: 13,80; max: 19,80; max-min: 6,00 (30,30%); mid: 16,80;
-3,00 (-21,74%)
16,50 {[?]}
(1998)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 153 (47,06%); 23 miejsce w Ameryce z 39 (43,59%)
26,06 % (5,21 % ) ↗
min: 16,50; max: 23,70; max-min: 7,20 (30,38%); mid: 20,10;
-3,60 (-21,82%)
9,70 {[?]}
(1998)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 149 (47,65%); 15 miejsce w Ameryce z 38 (63,16%)
29,38 % (5,88 % ) ↗
min: 9,70; max: 14,80; max-min: 5,10 (34,46%); mid: 12,25;
-2,55 (-26,29%)

Zatrudnienie w przemyśle

24 {[?]}
(1998)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 165 (69,09%); 5 miejsce w Ameryce z 41 (90,24%)
5,63 % (1,13 % ) ↘
min: 22,30; max: 24,50; max-min: 2,20 (8,98%); mid: 23,40;
0,600 (2,50%)
31,70 {[?]}
(1998)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 152 (65,79%); 8 miejsce w Ameryce z 39 (82,05%)
0,631 % (0,126 % ) ↗
min: 29,70; max: 32,70; max-min: 3 (9,17%); mid: 31,20;
0,500 (1,58%)
12 {[?]}
(1998)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 151 (65,56%); 13 miejsce w Ameryce z 39 (69,23%)
22,08 % (4,42 % ) ↘
min: 9,10; max: 17,50; max-min: 8,40 (48,00%); mid: 13,30;
-1,30 (-10,83%)

Zatrudnienie w usługach

58,60 {[?]}
(1998)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 166 (61,45%); 22 miejsce w Ameryce z 41 (48,78%)
3,75 % (0,751 % ) ↘
min: 49,40; max: 58,60; max-min: 9,20 (15,70%); mid: 54;
4,60 (7,85%)
46,30 {[?]}
(1998)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 152 (47,37%); 23 miejsce w Ameryce z 39 (43,59%)
4,32 % (0,864 % ) ↘
min: 40,20; max: 46,30; max-min: 6,10 (13,17%); mid: 43,25;
3,05 (6,59%)
76,60 {[?]}
(1998)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 152 (69,08%); 19 miejsce w Ameryce z 39 (53,85%)
2,61 % (0,522 % ) ↘
min: 61,70; max: 76,60; max-min: 14,90 (19,45%); mid: 69,15;
7,45 (9,73%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Grenada


Osoby samozatrudnione

24 {[?]}
(1998)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 148 (40,54%); 26 miejsce w Ameryce z 36 (30,56%)
4,83 % (0,967 % ) ↗
min: 17,80; max: 27; max-min: 9,20 (34,07%); mid: 22,40;
1,60 (6,67%)
24,60 {[?]}
(1998)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 146 (35,62%); 27 miejsce w Ameryce z 36 (27,78%)
4,23 % (0,846 % ) ↗
min: 18,20; max: 27,50; max-min: 9,30 (33,82%); mid: 22,85;
1,75 (7,11%)
23,10 {[?]}
(1998)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 145 (41,38%); 24 miejsce w Ameryce z 36 (36,11%)
5,97 % (1,19 % ) ↗
min: 17,20; max: 26,30; max-min: 9,10 (34,60%); mid: 21,75;
1,35 (5,84%)

Pracujący członkowie rodzin

1,10 {[?]}
(1998)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 139 (33,81%); 22 miejsce w Ameryce z 34 (38,24%)
18,18 % (3,64 % ) ↗
min: 0,900; max: 2,90; max-min: 2,00 (68,97%); mid: 1,90;
-0,800 (-72,73%)
0,700 {[?]}
(1998)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 137 (14,60%); 28 miejsce w Ameryce z 34 (20,59%)
65,71 % (13,14 % ) ↗
min: 0,700; max: 1,40; max-min: 0,700 (50%); mid: 1,05;
-0,350 (-50%)
1,70 {[?]}
(1998)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 136 (37,50%); 17 miejsce w Ameryce z 34 (52,94%)
7,06 % (1,41 % ) ↘
min: 0,600; max: 5,50; max-min: 4,90 (89,09%); mid: 3,05;
-1,35 (-79,41%)

Pracownicy najemni

71,30 {[?]}
(1998)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 150 (51,33%); 16 miejsce w Ameryce z 36 (58,33%)
2,47 % (0,494 % ) ↗
min: 71,30; max: 77,70; max-min: 6,40 (8,24%); mid: 74,50;
-3,20 (-4,49%)
68,60 {[?]}
(1998)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 147 (47,62%); 18 miejsce w Ameryce z 36 (52,78%)
4,49 % (0,898 % ) ↗
min: 68,60; max: 74; max-min: 5,40 (7,30%); mid: 71,30;
-2,70 (-3,94%)
75,20 {[?]}
(1998)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 147 (56,46%); 15 miejsce w Ameryce z 36 (61,11%)
0,106 % (0,021 % ) ↘
min: 73; max: 83,60; max-min: 10,60 (12,68%); mid: 78,30;
-3,10 (-4,12%)

Pracodawcy w Grenada


Pracodawcy

5,60 [?] (1998)
(2000) (malejąco): 44 miejsce w świecie z 126 (65,87%); 14 miejsce w Ameryce z 29 (55,17%)
13,21 % (2,64 % ) ↗
min: 3,70; max: 7; max-min: 3,30 (47,14%); mid: 5,35;
0,250 (4,46%)

Pracodawcy

6,60 [?] (1998)
(2000) (malejąco): 60 miejsce w świecie z 124 (52,42%); 19 miejsce w Ameryce z 28 (35,71%)
17,27 % (3,45 % ) ↗
min: 4,70; max: 8,50; max-min: 3,80 (44,71%); mid: 6,60;
0,0000000 (0,0000000%)

Pracodawcy

4,10 [?] (1998)
(2000) (malejąco): 16 miejsce w świecie z 120 (87,50%); 4 miejsce w Ameryce z 28 (89,29%)
6,34 % (1,27 % ) ↗
min: 2,20; max: 4,90; max-min: 2,70 (55,10%); mid: 3,55;
0,550 (13,41%)

Zabójstwa międzynarodowe

7,50 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 136 miejsce w świecie z 185 (27,03%); 13 miejsce w Ameryce z 36 (66,67%)
28,00 % (5,60 % ) ↗
min: 3,80; max: 15,40; max-min: 11,60 (75,32%); mid: 9,60;
-2,10 (-28%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

1,50 % sprzedaży[?] (2010)

Korupcja w Grenada


Występowanie przekupstwa

6,60 [?] (2010)

Ocena przejrzystości, rozliczalności i korupcji w sektorze publicznym [1 = niska do 6 = wysoka]

4 [?] (2015)
(rosnąco): 76 miejsce w świecie z 82 (8,54%); 6 miejsce w Ameryce z 9 (44,44%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

1,90 % firm[?] (2010)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

7,10 % firm[?] (2010)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 95 (76,84%); 8 miejsce w Ameryce z 19 (63,16%)