Gospodarka w Grenada

Wersje językowe strony:

Grenada

Gospodarka w Grenada


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:GD
  
Iso3:GRD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Grenada


PKB, PPP

1 448 391 593 [?] (2015)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 194 (8,76%); 36 miejsce w Ameryce z 40 (12,50%)
20,85 % (4,17 % ) ↘
min: 466 051 730; max: 1 448 391 593; max-min: 982 339 863 (67,82%); mid: 957 221 662;
491 169 931 (33,91%)

PKB

984 074 074 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 199 (8,04%); 35 miejsce w Ameryce z 38 (10,53%)
21,65 % (4,33 % ) ↘
min: 53 322 222; max: 984 074 074; max-min: 930 751 852 (94,58%); mid: 518 698 148;
465 375 926 (47,29%)

PKB per capita, PSN

13 559 [?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 194 (52,58%); 25 miejsce w Ameryce z 40 (40%)
19,23 % (3,85 % ) ↘
min: 4 840; max: 13 559; max-min: 8 718 (64,30%); mid: 9 199;
4 359 (32,15%)

Rezerwy w Grenada


Całkowite rezerwy

197 973 499 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 184 (5,98%); 34 miejsce w Ameryce z 36 (8,33%)
39,81 % (7,96 % ) ↘
min: 3 677 500; max: 197 973 499; max-min: 194 295 999 (98,14%); mid: 100 825 500;
97 148 000 (49,07%)

Całkowite rezerwy

28,87 [?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 117 (32,48%); 16 miejsce w Ameryce z 24 (37,50%)
31,92 % (6,38 % ) ↘
min: 14,03; max: 88,15; max-min: 74,12 (84,08%); mid: 51,09;
-22,22 (-76,99%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

197 973 499 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 184 (6,52%); 34 miejsce w Ameryce z 36 (8,33%)
39,81 % (7,96 % ) ↘
min: 3 677 500; max: 197 973 499; max-min: 194 295 999 (98,14%); mid: 100 825 500;
97 148 000 (49,07%)

Oszczędności brutto

-1,78 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 164 (7,32%); 31 miejsce w Ameryce z 33 (9,09%)
4,34 % (0,868 % ) ↘
min: -4,73; max: 31,23; max-min: 35,97 (115,15%); mid: 13,25;
-15,03 (844,33%)

PKB - skład w Grenada


Konsumpcja gospodarstw domowych

80,30 %[?] (2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 198 (79,80%); 11 miejsce w Ameryce z 44 (77,27%)

Konsumpcja rządowa

15,10 %[?] (2015)

Naprawiono inwestycję

17 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

-0,100 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

23,80 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-36,10 %[?] (2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 195 (62,56%); 19 miejsce w Ameryce z 43 (58,14%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Grenada


Rolnictwo

9,60 %[?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 219 (57,99%); 13 miejsce w Ameryce z 49 (75,51%)

Przemysł

13,80 %[?] (2015)

Usługi

76,60 %[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 223 (83,86%); 16 miejsce w Ameryce z 48 (68,75%)

Wzrost PKB w Grenada


Tempo wzrostu PKB

6,23 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 193 (87,05%); 2 miejsce w Ameryce z 37 (97,30%)
108,21 % (21,64 % ) ↘
min: -6,61; max: 13,27; max-min: 19,89 (149,83%); mid: 3,33;
2,90 (46,54%)

Wzrost PKB per capita

5,76 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 193 (92,75%); 2 miejsce w Ameryce z 37 (97,30%)
115,14 % (23,03 % ) ↘
min: -6,94; max: 12,95; max-min: 19,89 (153,59%); mid: 3,00;
2,75 (47,79%)

Koszty w Grenada


Wydatki

21,21 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 140 (53,57%); 15 miejsce w Ameryce z 24 (41,67%)
7,49 % (1,50 % ) ↘
min: 16,04; max: 23,65; max-min: 7,62 (32,20%); mid: 19,84;
1,37 (6,44%)

Koszty zużycia końcowego itp.

96,19 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 177 (15,82%); 30 miejsce w Ameryce z 36 (19,44%)
4,65 % (0,929 % ) ↗
min: 72,83; max: 104,96; max-min: 32,13 (30,61%); mid: 88,90;
7,29 (7,58%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,056 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 165 (71,52%); 7 miejsce w Ameryce z 32 (81,25%)
647,54 % (129,51 % ) ↗
min: 0,056; max: 2,08; max-min: 2,03 (97,32%); mid: 1,07;
-1,01 (-1 816%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

3,93 % PKB[?] (2003)
(2005) (rosnąco): 76 miejsce w świecie z 177 (57,63%); 19 miejsce w Ameryce z 36 (50%)

Wydatki na zdrowie

6,10 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 87 miejsce w świecie z 190 (54,74%); 14 miejsce w Ameryce z 35 (62,86%)
5,07 % (1,01 % ) ↗
min: 5,24; max: 7,78; max-min: 2,55 (32,74%); mid: 6,51;
-0,412 (-6,75%)

Dochód w Grenada


Wpływy podatkowe

19,43 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 142 (61,97%); 9 miejsce w Ameryce z 24 (66,67%)
3,60 % (0,721 % ) ↘
min: 17,28; max: 23,52; max-min: 6,24 (26,54%); mid: 20,40;
-0,971 (-5,00%)

Handel

67,90 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 187 (35,83%); 23 miejsce w Ameryce z 38 (42,11%)
11,63 % (2,33 % ) ↗
min: 67,90; max: 134,26; max-min: 66,36 (49,43%); mid: 101,08;
-33,18 (-48,87%)

Handel usługami

31,12 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 179 (69,83%); 12 miejsce w Ameryce z 34 (67,65%)
2,78 % (0,556 % ) ↗
min: 30,52; max: 59,38; max-min: 28,87 (48,61%); mid: 44,95;
-13,83 (-44,43%)

Handel towarem

39,12 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 188 (22,34%); 25 miejsce w Ameryce z 36 (33,33%)
13,70 % (2,74 % ) ↗
min: 39,12; max: 87,55; max-min: 48,42 (55,31%); mid: 63,33;
-24,21 (-61,88%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

6,17 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 188 (73,94%); 13 miejsce w Ameryce z 35 (65,71%)
27,10 % (5,42 % ) ↗
min: -0,188; max: 20,64; max-min: 20,83 (100,91%); mid: 10,23;
-4,06 (-65,86%)

Dług publiczny

110 % PKB[?] (2015)