Sektor publiczny w Grecja

Wersje językowe strony:

Grecja

Sektor publiczny w Grecja


Kontynent: Europa
  
Iso2:GR
  
Iso3:GRC

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Grecja


Personel sił zbrojnych, całkowity

146 950 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 169 (73,37%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
1,84 % (0,367 % ) ↗
min: 142 936; max: 213 000; max-min: 70 064 (32,89%); mid: 177 968;
-31 018 (-21,11%)

Wydatki wojskowe

2,61 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 155 (77,42%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
4,56 % (0,911 % ) ↗
min: 2,34; max: 3,61; max-min: 1,26 (35,02%); mid: 2,97;
-0,366 (-14,04%)

Personel sił zbrojnych

2,98 [?] (2014)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 166 (90,96%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
1,94 % (0,389 % ) ↘
min: 2,80; max: 4,93; max-min: 2,13 (43,28%); mid: 3,86;
-0,887 (-29,81%)

Bezrobocie w Grecja


Bezrobocie

26,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 168 miejsce w świecie z 174 (4,02%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
52,47 % (10,49 % ) ↘
min: 7,70; max: 27,20; max-min: 19,50 (71,69%); mid: 17,45;
8,85 (33,65%)
22,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 167 miejsce w świecie z 174 (4,60%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
56,19 % (11,24 % ) ↘
min: 4,90; max: 24,30; max-min: 19,40 (79,84%); mid: 14,60;
8,00 (35,40%)
31,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 172 miejsce w świecie z 174 (1,72%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%)
48,73 % (9,75 % ) ↘
min: 11,50; max: 31,40; max-min: 19,90 (63,38%); mid: 21,45;
9,95 (31,69%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

29 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 91 (48,35%); 25 miejsce w Europie z 41 (41,46%)
2,76 % (0,552 % ) ↘
min: 26,50; max: 44,10; max-min: 17,60 (39,91%); mid: 35,30;
-6,30 (-21,72%)
35,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 57 miejsce w świecie z 88 (36,36%); 28 miejsce w Europie z 41 (34,15%)
1,68 % (0,336 % ) ↘
min: 30; max: 47,60; max-min: 17,60 (36,97%); mid: 38,80;
-3,10 (-8,68%)
22,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 81 (51,85%); 22 miejsce w Europie z 41 (48,78%)
0,446 % (0,089 % ) ↗
min: 20,50; max: 43,30; max-min: 22,80 (52,66%); mid: 31,90;
-9,50 (-42,41%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

47,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 95 (44,21%); 19 miejsce w Europie z 41 (56,10%)
3,77 % (0,755 % ) ↗
min: 45,70; max: 53; max-min: 7,30 (13,77%); mid: 49,35;
-1,65 (-3,46%)
44,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 33 miejsce w świecie z 89 (64,04%); 12 miejsce w Europie z 41 (73,17%)
4,48 % (0,897 % ) ↗
min: 40,90; max: 52,50; max-min: 11,60 (22,10%); mid: 46,70;
-2,10 (-4,71%)
50,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 56 miejsce w świecie z 87 (36,78%); 24 miejsce w Europie z 41 (43,90%)
2,17 % (0,433 % ) ↗
min: 47,30; max: 54,10; max-min: 6,80 (12,57%); mid: 50,70;
0,100 (0,197%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

23,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 96 (38,54%); 28 miejsce w Europie z 41 (34,15%)
9,87 % (1,97 % ) ↘
min: 10,20; max: 23,30; max-min: 13,10 (56,22%); mid: 16,75;
6,55 (28,11%)
19,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 88 (32,95%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
16,75 % (3,35 % ) ↘
min: 10,70; max: 20,10; max-min: 9,40 (46,77%); mid: 15,40;
4,30 (21,83%)
26,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 90 (43,33%); 25 miejsce w Europie z 41 (41,46%)
7,09 % (1,42 % ) ↘
min: 9,30; max: 27,10; max-min: 17,80 (65,68%); mid: 18,20;
8,60 (32,09%)

Zatrudnienie ludności w Grecja


Zatrudnienie w rolnictwie

13 {[?]}
(2014)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 135 (56,30%); 5 miejsce w Europie z 40 (90%)
10,00 % (2,00 % ) ↘
min: 10,50; max: 30,70; max-min: 20,20 (65,80%); mid: 20,60;
-7,60 (-58,46%)
13,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 123 (55,28%); 5 miejsce w Europie z 39 (89,74%)
14,81 % (2,96 % ) ↘
min: 10; max: 25,70; max-min: 15,70 (61,09%); mid: 17,85;
-4,35 (-32,22%)
12,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 117 (62,39%); 5 miejsce w Europie z 40 (90%)
2,42 % (0,484 % ) ↘
min: 11,10; max: 41,60; max-min: 30,50 (73,32%); mid: 26,35;
-13,95 (-112,50%)

Zatrudnienie w przemyśle

15,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 141 (20,57%); 39 miejsce w Europie z 41 (7,32%)
31,13 % (6,23 % ) ↗
min: 15,10; max: 29,20; max-min: 14,10 (48,29%); mid: 22,15;
-7,05 (-46,69%)
20,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 129 (19,38%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
36,59 % (7,32 % ) ↗
min: 20,50; max: 34,10; max-min: 13,60 (39,88%); mid: 27,30;
-6,80 (-33,17%)
7,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 124 (29,03%); 33 miejsce w Europie z 40 (20%)
3,95 % (0,789 % ) ↗
min: 7,50; max: 18,30; max-min: 10,80 (59,02%); mid: 12,90;
-5,30 (-69,74%)

Zatrudnienie w usługach

71,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 140 (70%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
4,60 % (0,919 % ) ↘
min: 40,30; max: 71,80; max-min: 31,50 (43,87%); mid: 56,05;
15,75 (21,94%)
65,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 128 (80,47%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
8,35 % (1,67 % ) ↘
min: 40,40; max: 65,90; max-min: 25,50 (38,69%); mid: 53,15;
12,75 (19,35%)
79,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 123 (54,47%); 25 miejsce w Europie z 40 (40%)
0,125 % (0,025 % ) ↗
min: 40,20; max: 80,30; max-min: 40,10 (49,94%); mid: 60,25;
19,65 (24,59%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Grecja


Osoby samozatrudnione

36 {[?]}
(2014)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 130 (64,62%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
1,11 % (0,222 % ) ↘
min: 35; max: 51,80; max-min: 16,80 (32,43%); mid: 43,40;
-7,40 (-20,56%)
40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 126 (67,46%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
3,25 % (0,650 % ) ↘
min: 37,80; max: 49,90; max-min: 12,10 (24,25%); mid: 43,85;
-3,85 (-9,63%)
30,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 126 (59,52%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
1,97 % (0,395 % ) ↗
min: 30,40; max: 56,10; max-min: 25,70 (45,81%); mid: 43,25;
-12,85 (-42,27%)

Pracujący członkowie rodzin

4,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 119 (60,50%); 8 miejsce w Europie z 38 (81,58%)
21,28 % (4,26 % ) ↗
min: 4,70; max: 15,30; max-min: 10,60 (69,28%); mid: 10,00;
-5,30 (-112,77%)
3 {[?]}
(2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 114 (61,40%); 6 miejsce w Europie z 37 (86,49%)
10,00 % (2,00 % ) ↗
min: 2,90; max: 5,50; max-min: 2,60 (47,27%); mid: 4,20;
-1,20 (-40,00%)
7,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 114 (61,40%); 7 miejsce w Europie z 39 (84,62%)
28,17 % (5,63 % ) ↗
min: 7,10; max: 36,20; max-min: 29,10 (80,39%); mid: 21,65;
-14,55 (-204,93%)

Pracownicy najemni

64 {[?]}
(2014)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 134 (38,06%); 39 miejsce w Europie z 41 (7,32%)
0,625 % (0,125 % ) ↗
min: 48,20; max: 65; max-min: 16,80 (25,85%); mid: 56,60;
7,40 (11,56%)
60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 129 (32,56%); 38 miejsce w Europie z 41 (9,76%)
2,17 % (0,433 % ) ↗
min: 50,10; max: 62,20; max-min: 12,10 (19,45%); mid: 56,15;
3,85 (6,42%)
69,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 129 (41,86%); 38 miejsce w Europie z 41 (9,76%)
0,862 % (0,172 % ) ↘
min: 43,90; max: 69,60; max-min: 25,70 (36,93%); mid: 56,75;
12,85 (18,46%)

Pracodawcy w Grecja


Pracodawcy

6,30 [?] (2014)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 120 (81,67%); 5 miejsce w Europie z 39 (89,74%)
25,40 % (5,08 % ) ↗
min: 5; max: 8,30; max-min: 3,30 (39,76%); mid: 6,65;
-0,350 (-5,56%)

Pracodawcy

8 [?] (2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 119 (82,35%); 6 miejsce w Europie z 39 (87,18%)
31,25 % (6,25 % ) ↗
min: 6,90; max: 11; max-min: 4,10 (37,27%); mid: 8,95;
-0,950 (-11,88%)

Pracodawcy

3,90 [?] (2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 116 (84,48%); 4 miejsce w Europie z 39 (92,31%)
5,13 % (1,03 % ) ↗
min: 1,40; max: 4,30; max-min: 2,90 (67,44%); mid: 2,85;
1,05 (26,92%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Grecja


Główny udział siły roboczej

27,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 93 (58,06%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
5,86 % (1,17 % ) ↗
min: 24,80; max: 56,80; max-min: 32 (56,34%); mid: 40,80;
-13,50 (-49,45%)
31,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 89 (61,80%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
3,53 % (0,705 % ) ↗
min: 27,30; max: 59; max-min: 31,70 (53,73%); mid: 43,15;
-11,95 (-38,30%)
22,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 88 (59,09%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
8,48 % (1,70 % ) ↗
min: 21,50; max: 53,10; max-min: 31,60 (59,51%); mid: 37,30;
-14,90 (-66,52%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

41,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 94 (48,94%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
3,34 % (0,668 % ) ↗
min: 28,70; max: 44,30; max-min: 15,60 (35,21%); mid: 36,50;
5,40 (12,89%)
41,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 89 (41,57%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
4,11 % (0,821 % ) ↗
min: 27,10; max: 44,70; max-min: 17,60 (39,37%); mid: 35,90;
5,50 (13,29%)
42,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 89 (58,43%); 23 miejsce w Europie z 40 (45%)
2,35 % (0,471 % ) ↗
min: 31,30; max: 44,40; max-min: 13,10 (29,50%); mid: 37,85;
4,65 (10,94%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

30,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 98 (65,31%); 22 miejsce w Europie z 41 (48,78%)
12,99 % (2,60 % ) ↘
min: 14,50; max: 30,80; max-min: 16,30 (52,92%); mid: 22,65;
8,15 (26,46%)
27,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 90 (67,78%); 21 miejsce w Europie z 40 (50%)
14,60 % (2,92 % ) ↘
min: 13,90; max: 27,40; max-min: 13,50 (49,27%); mid: 20,65;
6,75 (24,64%)
35,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 92 (56,52%); 23 miejsce w Europie z 40 (45%)
10,54 % (2,11 % ) ↘
min: 15,50; max: 35,10; max-min: 19,60 (55,84%); mid: 25,30;
9,80 (27,92%)

Przestępstwo w Grecja


Odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

6 [?] (2014)
(rosnąco): 21 miejsce w świecie z 52 (61,54%); 19 miejsce w Europie z 23 (21,74%)

Zabójstwa międzynarodowe

0,100 na 100 000 osób[?] (2014)
(2010) (rosnąco): 48 miejsce w świecie z 205 (77,07%); 25 miejsce w Europie z 45 (46,67%)
1 100 % (220,00 % ) ↗
min: 0,100; max: 1,88; max-min: 1,78 (94,67%); mid: 0,988;
-0,888 (-887,65%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

55,90 % firm[?] (2005)
(2010) (rosnąco): 128 miejsce w świecie z 132 (3,79%); 24 miejsce w Europie z 24 (4,17%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

21,60 % firm[?] (2005)
(2010) (rosnąco): 83 miejsce w świecie z 134 (38,81%); 21 miejsce w Europie z 25 (20%)