Ludność w Grecja

Wersje językowe strony:

Grecja

Ludność w Grecja


Kontynent: Europa
  
Iso2:GR
  
Iso3:GRC

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Grecja


Uzależnieni ludzie

56,20 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

22,80 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

33,40 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

3 [?] (2015)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 196 (98,98%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%)

Urbanizacja ludności w Grecja


Liczba ludności

10 823 732 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 233 (65,24%); 12 miejsce w Europie z 53 (79,25%)
2,75 % (0,550 % ) ↗
min: 8 331 725; max: 11 121 341; max-min: 2 789 616 (25,08%); mid: 9 726 533;
1 097 199 (10,14%)
-0,633 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 208 miejsce w świecie z 216 (4,17%); 44 miejsce w Europie z 49 (12,24%)
120,38 % (24,08 % ) ↘
min: -0,725; max: 1,55; max-min: 2,28 (146,69%); mid: 0,414;
-1,05 (165,46%)

Wiejskie

2 380 463 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 205 (51,71%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
10,76 % (2,15 % ) ↗
min: 2 380 463; max: 3 671 291; max-min: 1 290 828 (35,16%); mid: 3 025 877;
-645 414 (-27,11%)
21,99 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 205 (23,90%); 31 miejsce w Europie z 46 (34,78%)
7,80 % (1,56 % ) ↗
min: 21,99; max: 44,06; max-min: 22,07 (50,09%); mid: 33,03;
-11,04 (-50,18%)
-2,12 {[?]}
(2015)
(malejąco): 192 miejsce w świecie z 205 (6,83%); 43 miejsce w Europie z 46 (8,70%)
34,91 % (6,98 % ) ↘
min: -2,23; max: 0,610; max-min: 2,84 (465,31%); mid: -0,809;
-1,31 (61,80%)

Obszary miejskie

8 443 269 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 214 (71,50%); 12 miejsce w Europie z 48 (77,08%)
0,491 % (0,098 % ) ↗
min: 4 660 434; max: 8 511 794; max-min: 3 851 360 (45,25%); mid: 6 586 114;
1 857 155 (22,00%)
78,01 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 214 (73,36%); 18 miejsce w Europie z 48 (64,58%)
2,20 % (0,440 % ) ↘
min: 55,94; max: 78,01; max-min: 22,07 (28,29%); mid: 66,97;
11,04 (14,15%)
-0,210 {[?]}
(2015)
(malejąco): 202 miejsce w świecie z 214 (6,07%); 43 miejsce w Europie z 48 (12,50%)
386,76 % (77,35 % ) ↘
min: -0,281; max: 2,28; max-min: 2,56 (112,30%); mid: 1,00;
-1,21 (576,54%)

Populacja największego miasta

3 051 899 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 151 (67,55%); 7 miejsce w Europie z 34 (82,35%)
1,51 % (0,301 % ) ↗
min: 1 813 686; max: 3 184 911; max-min: 1 371 225 (43,05%); mid: 2 499 299;
552 601 (18,11%)
28,20 {[?]}
(2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 151 (83,44%); 3 miejsce w Europie z 34 (94,12%)
1,21 % (0,242 % ) ↘
min: 21,69; max: 30,98; max-min: 9,29 (30,00%); mid: 26,33;
1,86 (6,60%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

3 051 899 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 115 (51,30%); 9 miejsce w Europie z 24 (66,67%)
1,51 % (0,301 % ) ↗
min: 1 813 686; max: 3 184 911; max-min: 1 371 225 (43,05%); mid: 2 499 299;
552 601 (18,11%)
28,20 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 115 (69,57%); 3 miejsce w Europie z 24 (91,67%)
1,21 % (0,242 % ) ↘
min: 21,77; max: 31,13; max-min: 9,36 (30,06%); mid: 26,45;
1,75 (6,20%)

Migracja w Grecja


Liczba ludności

10 823 732 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 233 (65,24%); 12 miejsce w Europie z 53 (79,25%)
2,75 % (0,550 % ) ↗
min: 8 331 725; max: 11 121 341; max-min: 2 789 616 (25,08%); mid: 9 726 533;
1 097 199 (10,14%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

1 227 669 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 214 (81,78%); 13 miejsce w Europie z 48 (75%)
2,91 % (0,582 % ) ↗
min: 622 108; max: 1 263 368; max-min: 641 260 (50,76%); mid: 942 738;
284 930 (23,21%)
11,34 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 214 (67,76%); 28 miejsce w Europie z 48 (43,75%)
0,154 % (0,031 % ) ↗
min: 6,10; max: 11,36; max-min: 5,26 (46,29%); mid: 8,73;
2,61 (23,03%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,279 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 180 (71,67%); 15 miejsce w Europie z 42 (66,67%)
95,35 % (19,07 % ) ↘
min: 0,013; max: 0,279; max-min: 0,266 (95,35%); mid: 0,146;
0,133 (47,68%)
30 239 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 180 (70,56%); 13 miejsce w Europie z 42 (71,43%)
95,22 % (19,04 % ) ↘
min: 1 444; max: 30 239; max-min: 28 795 (95,22%); mid: 15 842;
14 398 (47,61%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0010348 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 157 miejsce w świecie z 196 (20,41%); 25 miejsce w Europie z 43 (44,19%)
55,68 % (11,14 % ) ↘
min: 0,0001569; max: 0,0030126; max-min: 0,0028557 (94,79%); mid: 0,0015847;
-0,0005500 (-53,15%)
112 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 196 (30,61%); 22 miejsce w Europie z 43 (51,16%)
54,46 % (10,89 % ) ↘
min: 1; max: 331; max-min: 330 (99,70%); mid: 166;
-54 (-48,21%)

Płodność w Grecja


Ogólny współczynnik urodzeń

8,50 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 207 (1,93%); 44 miejsce w Europie z 46 (6,52%)
21,18 % (4,24 % ) ↗
min: 8,50; max: 18,90; max-min: 10,40 (55,03%); mid: 13,70;
-5,20 (-61,18%)

Ogólny współczynnik urodzeń

90 919 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 207 (46,86%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
25,99 % (5,20 % ) ↗
min: 90 919; max: 151 341; max-min: 60 422 (39,92%); mid: 121 130;
-30 211 (-33,23%)

Wskaźnik płodności

1,30 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 195 miejsce w świecie z 203 (4,43%); 40 miejsce w Europie z 46 (15,22%)
13,08 % (2,62 % ) ↗
min: 1,24; max: 2,45; max-min: 1,21 (49,39%); mid: 1,85;
-0,545 (-41,92%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

7,23 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 193 (11,92%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
35,30 % (7,06 % ) ↗
min: 7,23; max: 49,49; max-min: 42,25 (85,38%); mid: 28,36;
-21,13 (-292,01%)

Śmiertelność dzieci i matek w Grecja


Ogólny współczynnik urodzeń

90 919 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 97 miejsce w świecie z 207 (53,62%); 31 miejsce w Europie z 46 (34,78%)
25,99 % (5,20 % ) ↗
min: 90 919; max: 151 341; max-min: 60 422 (39,92%); mid: 121 130;
-30 211 (-33,23%)
10,50 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 177 miejsce w świecie z 206 (14,56%); 34 miejsce w Europie z 46 (28,26%)
6,67 % (1,33 % ) ↘
min: 7,30; max: 10,60; max-min: 3,30 (31,13%); mid: 8,95;
1,55 (14,76%)

Śmiertelność matek

3 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 181 (91,71%); 8 miejsce w Europie z 38 (81,58%)
33,33 % (6,67 % ) ↗
min: 3; max: 5; max-min: 2 (40%); mid: 4;
-1 (-33,33%)
0,0002772 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 1 miejsce w świecie z 181 (100%); 1 miejsce w Europie z 38 (100%)
29,77 % (5,95 % ) ↗
min: 0,0002772; max: 0,0004904; max-min: 0,0002132 (43,48%); mid: 0,0003838;
-0,0001066 (-38,46%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

307 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 192 (66,15%); 29 miejsce w Europie z 42 (33,33%)
11,73 % (2,35 % ) ↗
min: 307; max: 986; max-min: 679 (68,86%); mid: 646,50;
-339,50 (-110,59%)
0,028 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 32 miejsce w świecie z 192 (83,85%); 26 miejsce w Europie z 42 (40,48%)
8,74 % (1,75 % ) ↗
min: 0,028; max: 0,097; max-min: 0,068 (70,67%); mid: 0,063;
-0,034 (-120,46%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

489 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 193 (69,43%); 26 miejsce w Europie z 43 (41,86%)
9,61 % (1,92 % ) ↗
min: 489; max: 9 439; max-min: 8 950 (94,82%); mid: 4 964;
-4 475 (-915,13%)
0,045 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 193 (87,56%); 22 miejsce w Europie z 43 (51,16%)
6,68 % (1,34 % ) ↗
min: 0,045; max: 1,17; max-min: 1,12 (96,12%); mid: 0,605;
-0,560 (-1 240%)

Przyczyny śmierci w Grecja


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

5,60 %[?] (2012)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 172 (75%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
4,17 % (0,833 % ) ↘
min: 4,20; max: 5,60; max-min: 1,40 (25%); mid: 4,90;
0,700 (12,50%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

3,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 10 miejsce w świecie z 172 (94,77%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
3,60 % (0,721 % ) ↗
min: 3,70; max: 4,50; max-min: 0,800 (17,78%); mid: 4,10;
-0,400 (-10,81%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

90,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 172 (13,37%); 21 miejsce w Europie z 40 (50%)
0,110 % (0,022 % ) ↗
min: 90,70; max: 91,30; max-min: 0,600 (0,657%); mid: 91;
-0,300 (-0,331%)

Zgony w ruchu drogowym

9,10 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Grecja


Długość życia

81,29 [?] (2014)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 201 (88,06%); 16 miejsce w Europie z 45 (66,67%)
1,10 % (0,221 % ) ↘
min: 68,16; max: 81,29; max-min: 13,12 (16,14%); mid: 74,72;
6,56 (8,07%)

Średnia długość życia mężczyzn

78,70 [?] (2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 201 (87,56%); 17 miejsce w Europie z 45 (64,44%)
1,02 % (0,203 % ) ↘
min: 65,90; max: 78,70; max-min: 12,80 (16,26%); mid: 72,30;
6,40 (8,13%)

Oczekiwana długość życia kobiet

84 [?] (2014)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 201 (90,55%); 11 miejsce w Europie z 45 (77,78%)
1,19 % (0,238 % ) ↘
min: 70,54; max: 84; max-min: 13,46 (16,02%); mid: 77,27;
6,73 (8,01%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

5,30 [?] (2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 201 (64,18%); 22 miejsce w Europie z 45 (53,33%)
3,77 % (0,755 % ) ↘
min: 4,63; max: 6,56; max-min: 1,92 (29,32%); mid: 5,59;
-0,294 (-5,55%)

Przeżycie do 65 roku życia w Grecja


Przeżycie do 65 roku życia

21,40 [?] (2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 194 (98,97%); 2 miejsce w Europie z 41 (97,56%)
11,13 % (2,23 % ) ↘
min: 8,15; max: 21,40; max-min: 13,25 (61,90%); mid: 14,77;
6,62 (30,95%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

84,61 [?] (2014)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 193 (83,42%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
0,732 % (0,146 % ) ↘
min: 65,68; max: 84,61; max-min: 18,93 (22,37%); mid: 75,15;
9,47 (11,19%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

93,04 [?] (2014)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 193 (94,30%); 6 miejsce w Europie z 40 (87,50%)
0,297 % (0,059 % ) ↘
min: 76,90; max: 93,04; max-min: 16,14 (17,35%); mid: 84,97;
8,07 (8,68%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,912 [?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 193 (61,14%); 21 miejsce w Europie z 40 (50%)
0,738 % (0,148 % ) ↘
min: 0,854; max: 0,912; max-min: 0,058 (6,36%); mid: 0,883;
0,029 (3,18%)

Struktura wiekowa w Grecja


0-14 lat

13,93 %[?] (2015)

15–24 lata

9,68 %[?] (2015)

25-54 lata

42,71 %[?] (2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 227 (68,28%); 20 miejsce w Europie z 51 (62,75%)

55–64 lata

13 %[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 227 (84,14%); 24 miejsce w Europie z 51 (54,90%)

Ma ponad 65 lat

20,68 %[?] (2015)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 227 (98,24%); 4 miejsce w Europie z 51 (94,12%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Grecja


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 227 (81,94%); 17 miejsce w Europie z 51 (68,63%)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 227 (61,23%); 36 miejsce w Europie z 51 (31,37%)

25-54 lata

0,992 [?] (2015)

55–64 lata

0,961 [?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 227 (59,47%); 26 miejsce w Europie z 51 (50,98%)

Ma ponad 65 lat

0,779 [?] (2015)

Średni wiek w Grecja


Razem

44,20 [?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 227 (96,92%); 4 miejsce w Europie z 51 (94,12%)

Mężczyźni

43,10 [?] (2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 227 (95,59%); 6 miejsce w Europie z 51 (90,20%)

Kobiety

45,30 [?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 227 (96,04%); 8 miejsce w Europie z 51 (86,27%)

Turystyka w Grecja


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

22 033 000 [?] (2014)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 195 (93,85%); 7 miejsce w Europie z 44 (86,36%)
31,89 % (6,38 % ) ↘
min: 9 233 000; max: 22 033 000; max-min: 12 800 000 (58,09%); mid: 15 633 000;
6 400 000 (29,05%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

5 802 000 [?] (2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 107 (68,22%); 18 miejsce w Europie z 35 (51,43%)
34,52 % (6,90 % ) ↘
min: 3 765 000; max: 5 802 000; max-min: 2 037 000 (35,11%); mid: 4 783 500;
1 018 500 (17,55%)