Gospodarka w Grecja

Wersje językowe strony:

Grecja

Gospodarka w Grecja


Kontynent: Europa
  
Iso2:GR
  
Iso3:GRC

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Grecja


PKB, PPP

285 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 194 (72,16%); 19 miejsce w Europie z 41 (56,10%)
10,18 % (2,04 % ) ↗
min: 136 000 000 000; max: 342 000 000 000; max-min: 206 000 000 000 (60,23%); mid: 239 000 000 000;
46 000 000 000 (16,14%)

PKB

195 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 199 (77,39%); 18 miejsce w Europie z 47 (63,83%)
53,33 % (10,67 % ) ↗
min: 4 446 528 165; max: 354 000 000 000; max-min: 349 553 471 835 (98,74%); mid: 179 223 264 083;
15 776 735 918 (8,09%)

PKB per capita, PSN

26 379 [?] (2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 194 (73,20%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
6,91 % (1,38 % ) ↗
min: 13 290; max: 30 856; max-min: 17 566 (56,93%); mid: 22 073;
4 306 (16,32%)

Rezerwy w Grecja


Całkowite rezerwy

6 027 606 492 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 184 (55,43%); 24 miejsce w Europie z 42 (45,24%)
5,39 % (1,08 % ) ↗
min: 242 101 200; max: 19 352 094 057; max-min: 19 109 992 857 (98,75%); mid: 9 797 097 629;
-3 769 491 137 (-62,54%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

2 189 346 492 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 184 (41,30%); 30 miejsce w Europie z 42 (30,95%)
40,19 % (8,04 % ) ↘
min: 152 900 000; max: 18 122 304 807; max-min: 17 969 404 807 (99,16%); mid: 9 137 602 404;
-6 948 255 912 (-317,37%)

Oszczędności brutto

10,26 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 164 (17,68%); 40 miejsce w Europie z 42 (7,14%)
45,64 % (9,13 % ) ↘
min: 4,87; max: 36,79; max-min: 31,92 (86,76%); mid: 20,83;
-10,57 (-103,04%)

PKB - skład w Grecja


Konsumpcja gospodarstw domowych

71,10 %[?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 198 (66,67%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)

Konsumpcja rządowa

19,80 %[?] (2015)
(malejąco): 56 miejsce w świecie z 197 (72,08%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)

Naprawiono inwestycję

10,70 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

-2,30 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

29,10 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-28,40 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Grecja


Rolnictwo

4,10 %[?] (2015)

Przemysł

15 %[?] (2015)

Usługi

80,90 %[?] (2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 223 (87,89%); 9 miejsce w Europie z 51 (84,31%)

Wzrost PKB w Grecja


Tempo wzrostu PKB

-0,219 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 173 miejsce w świecie z 193 (10,88%); 39 miejsce w Europie z 43 (11,63%)
2 400 % (480,03 % ) ↗
min: -9,13; max: 11,15; max-min: 20,28 (181,91%); mid: 1,01;
-1,23 (560,20%)

Wzrost PKB per capita

0,414 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 193 (27,98%); 35 miejsce w Europie z 43 (20,93%)
1 453 % (290,57 % ) ↘
min: -9,00; max: 10,27; max-min: 19,27 (187,60%); mid: 0,637;
-0,223 (-53,83%)

Koszty w Grecja


Wydatki

48,49 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 109 miejsce w świecie z 140 (22,86%); 19 miejsce w Europie z 39 (53,85%)
4,87 % (0,974 % ) ↗
min: 15,81; max: 59,84; max-min: 44,03 (73,58%); mid: 37,83;
10,67 (22,00%)

Koszty zużycia końcowego itp.

90,03 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 177 (27,12%); 36 miejsce w Europie z 42 (16,67%)
1,72 % (0,344 % ) ↗
min: 57,96; max: 106,45; max-min: 48,49 (45,55%); mid: 82,21;
7,82 (8,69%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

1,09 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 115 miejsce w świecie z 165 (30,91%); 25 miejsce w Europie z 41 (41,46%)
48,19 % (9,64 % ) ↘
min: -0,714; max: 1,65; max-min: 2,37 (143,21%); mid: 0,469;
0,625 (57,13%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

3,96 % PKB[?] (2005)
(2010) (rosnąco): 116 miejsce w świecie z 169 (31,95%); 23 miejsce w Europie z 40 (45%)

Wydatki na badania i rozwój

0,838 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 110 (40,91%); 13 miejsce w Europie z 39 (69,23%)
28,63 % (5,73 % ) ↘
min: 0,429; max: 0,838; max-min: 0,409 (48,82%); mid: 0,634;
0,205 (24,41%)

Wydatki wojskowe

2,61 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 120 miejsce w świecie z 155 (23,23%); 39 miejsce w Europie z 41 (7,32%)
4,56 % (0,911 % ) ↗
min: 2,34; max: 3,61; max-min: 1,26 (35,02%); mid: 2,97;
-0,366 (-14,04%)

Wydatki na zdrowie

8,08 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 109 miejsce w świecie z 190 (43,16%); 15 miejsce w Europie z 43 (67,44%)
13,61 % (2,72 % ) ↗
min: 7,60; max: 9,77; max-min: 2,17 (22,20%); mid: 8,69;
-0,603 (-7,46%)

Dochód w Grecja


Wpływy podatkowe

24,50 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 142 (83,80%); 7 miejsce w Europie z 39 (84,62%)
17,49 % (3,50 % ) ↘
min: 0,204; max: 24,50; max-min: 24,30 (99,17%); mid: 12,35;
12,15 (49,58%)

Handel

63,69 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 187 (29,95%); 38 miejsce w Europie z 42 (11,90%)
17,05 % (3,41 % ) ↘
min: 23,11; max: 67,44; max-min: 44,33 (65,73%); mid: 45,28;
18,41 (28,91%)

Handel usługami

22,16 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 179 (55,31%); 28 miejsce w Europie z 42 (35,71%)
12,50 % (2,50 % ) ↘
min: 7,98; max: 24,66; max-min: 16,69 (67,66%); mid: 16,32;
5,84 (26,34%)

Handel towarem

39,54 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 145 miejsce w świecie z 188 (23,40%); 40 miejsce w Europie z 42 (7,14%)
19,85 % (3,97 % ) ↘
min: 17,86; max: 42,33; max-min: 24,47 (57,82%); mid: 30,09;
9,44 (23,88%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

0,586 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 188 (14,36%); 33 miejsce w Europie z 41 (21,95%)
69,56 % (13,91 % ) ↘
min: -0,0063012; max: 1,98; max-min: 1,99 (100,32%); mid: 0,986;
-0,401 (-68,46%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,094 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 177 (15,25%); 27 miejsce w Europie z 37 (29,73%)
240,19 % (48,04 % ) ↗
min: 0,018; max: 0,629; max-min: 0,611 (97,14%); mid: 0,323;
-0,230 (-244,83%)

Dług publiczny

181,60 % PKB[?] (2015)