Geograficzne w Grecja

Wersje językowe strony:

Grecja

Geograficzne w Grecja


Kontynent: Europa
  
Iso2:GR
  
Iso3:GRC

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Grecja


Powierzchnia

131 960 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 233 (59,23%); 15 miejsce w Europie z 53 (73,58%)

Powierzchnia

128 900 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 230 (59,13%); 15 miejsce w Europie z 52 (73,08%)

Wody terytorialne

3 060 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 153 (50,33%); 13 miejsce w Europie z 38 (68,42%)

Korzystanie z ziemi w Grecja


Powierzchnia

128 900 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 230 (59,13%); 15 miejsce w Europie z 52 (73,08%)

Grunty rolne

63,42 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 208 (83,65%); 6 miejsce w Europie z 46 (89,13%)
0,232 % (0,046 % ) ↗
min: 63,20; max: 71,54; max-min: 8,35 (11,67%); mid: 67,37;
-3,95 (-6,23%)
81 750 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 209 (63,16%); 11 miejsce w Europie z 46 (78,26%)
0,232 % (0,046 % ) ↗
min: 81 460; max: 92 220; max-min: 10 760 (11,67%); mid: 86 840;
-5 090 (-6,23%)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 207 (71,98%); 9 miejsce w Europie z 46 (82,61%)
2,08 % (0,416 % ) ↘
min: 0,737; max: 1,07; max-min: 0,334 (31,17%); mid: 0,904;
-0,151 (-20,09%)

Grunty orne

20,17 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 206 (75,24%); 24 miejsce w Europie z 46 (50%)
1,27 % (0,254 % ) ↘
min: 19,71; max: 23,72; max-min: 4,01 (16,91%); mid: 21,71;
-1,54 (-7,63%)
25 790 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 206 (64,08%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
0,465 % (0,093 % ) ↘
min: 25 670; max: 30 100; max-min: 4 430 (14,72%); mid: 27 885;
-2 095 (-8,12%)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 206 (72,33%); 23 miejsce w Europie z 46 (52,17%)
3,13 % (0,626 % ) ↘
min: 0,231; max: 0,350; max-min: 0,119 (34,02%); mid: 0,290;
-0,052 (-21,84%)

Powierzchnia lasów

31,45 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 205 (47,80%); 26 miejsce w Europie z 45 (44,44%)
3,72 % (0,745 % ) ↘
min: 25,59; max: 31,45; max-min: 5,86 (18,62%); mid: 28,52;
2,93 (9,31%)
40 540 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 206 (62,14%); 13 miejsce w Europie z 45 (73,33%)
3,72 % (0,745 % ) ↘
min: 32 990; max: 40 540; max-min: 7 550 (18,62%); mid: 36 765;
3 775 (9,31%)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 204 (57,35%); 18 miejsce w Europie z 45 (62,22%)
6,30 % (1,26 % ) ↘
min: 0,324; max: 0,375; max-min: 0,051 (13,62%); mid: 0,349;
0,026 (6,81%)

Lądowe obszary chronione

34,86 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 204 (89,71%); 9 miejsce w Europie z 44 (81,82%)
8,85 % (1,77 % ) ↘
min: 9,68; max: 34,86; max-min: 25,18 (72,23%); mid: 22,27;
12,59 (36,12%)
45 929 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 202 (69,31%); 13 miejsce w Europie z 44 (72,73%)
0,0003292 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 202 (62,87%); 20 miejsce w Europie z 44 (56,82%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Grecja


Długość granicy lądowej

1 110 [?] (2015)

Liczba krajów sąsiednich

4 [?] (2015)

Linia brzegowa

13 676 [?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 191 (94,24%); 4 miejsce w Europie z 38 (92,11%)

Podniesienie w Grecja


Średnia wysokość

498 [?] (2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 163 (57,67%); 13 miejsce w Europie z 41 (70,73%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

2 917 [?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 232 (68,10%); 11 miejsce w Europie z 52 (80,77%)

Główne parametry w Grecja


Liczba ludności

10 823 732 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 233 (65,24%); 12 miejsce w Europie z 53 (79,25%)
2,75 % (0,550 % ) ↗
min: 8 331 725; max: 11 121 341; max-min: 2 789 616 (25,08%); mid: 9 726 533;
1 097 199 (10,14%)

Powierzchnia

131 960 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 233 (59,23%); 15 miejsce w Europie z 53 (73,58%)

Gęstość zaludnienia

83,95 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 230 (48,26%); 33 miejsce w Europie z 52 (38,46%)
2,78 % (0,555 % ) ↗
min: 65,15; max: 86,28; max-min: 21,13 (24,49%); mid: 75,72;
8,23 (9,81%)

Tempo wzrostu liczby ludności

-0,633 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 208 miejsce w świecie z 216 (4,17%); 44 miejsce w Europie z 49 (12,24%)
120,38 % (24,08 % ) ↘
min: -0,725; max: 1,55; max-min: 2,28 (146,69%); mid: 0,414;
-1,05 (165,46%)

Powierzchnia

1,22 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 123 miejsce w świecie z 233 (47,64%); 33 miejsce w Europie z 53 (39,62%)
2,68 % (0,535 % ) ↘
min: 1,19; max: 1,58; max-min: 0,394 (24,94%); mid: 1,38;
-0,164 (-13,49%)