Równość płci w Francja

Wersje językowe strony:

Francja

Równość płci w Francja


Kontynent: Europa
  
Iso2:FR
  
Iso3:FRA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Francja


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Francja


Siła robocza

30 183 767 [?] (2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 185 (90,27%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
1,27 % (0,254 % ) ↘
min: 25 769 792; max: 30 183 767; max-min: 4 413 975 (14,62%); mid: 27 976 780;
2 206 988 (7,31%)

Siła robocza

47,14 [?] (2014)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 185 (75,68%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
0,405 % (0,081 % ) ↘
min: 42,94; max: 47,14; max-min: 4,20 (8,90%); mid: 45,04;
2,10 (4,45%)

Siła robocza

52,78 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 185 (24,86%); 28 miejsce w Europie z 40 (32,50%)
0,518 % (0,104 % ) ↗
min: 52,78; max: 57,06; max-min: 4,28 (7,50%); mid: 54,92;
-2,14 (-4,05%)

Siła robocza

1,12 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 185 (24,86%); 28 miejsce w Europie z 40 (32,50%)
1,10 % (0,221 % ) ↗
min: 1,12; max: 1,33; max-min: 0,211 (15,88%); mid: 1,22;
-0,105 (-9,44%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

39,39 [?] (2011)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 78 (75,64%); 10 miejsce w Europie z 36 (75%)
2,15 % (0,430 % ) ↘
min: 24,72; max: 39,39; max-min: 14,66 (37,23%); mid: 32,05;
7,33 (18,62%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

26,20 %[?] (2016)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 189 (69,84%); 22 miejsce w Europie z 44 (52,27%)
27,86 % (5,57 % ) ↘
min: 6,90; max: 26,90; max-min: 20 (74,35%); mid: 16,90;
9,30 (35,50%)