Gospodarka w Francja

Wersje językowe strony:

Francja

Gospodarka w Francja


Kontynent: Europa
  
Iso2:FR
  
Iso3:FRA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Francja


PKB, PPP

2 730 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 194 (95,88%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
14,29 % (2,86 % ) ↘
min: 1 030 000 000 000; max: 2 730 000 000 000; max-min: 1 700 000 000 000 (62,27%); mid: 1 880 000 000 000;
850 000 000 000 (31,14%)

PKB

2 420 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 199 (97,49%); 3 miejsce w Europie z 47 (95,74%)
9,50 % (1,90 % ) ↗
min: 62 651 474 947; max: 2 920 000 000 000; max-min: 2 857 348 525 053 (97,85%); mid: 1 491 325 737 474;
928 674 262 527 (38,37%)

PKB per capita, PSN

41 017 [?] (2015)
(malejąco): 28 miejsce w świecie z 194 (86,08%); 14 miejsce w Europie z 41 (68,29%)
12,16 % (2,43 % ) ↘
min: 17 641; max: 41 017; max-min: 23 376 (56,99%); mid: 29 329;
11 688 (28,50%)

Rezerwy w Francja


Całkowite rezerwy

138 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 184 (91,85%); 4 miejsce w Europie z 42 (92,86%)
20,29 % (4,06 % ) ↗
min: 2 300 194 000; max: 185 000 000 000; max-min: 182 699 806 000 (98,76%); mid: 93 650 097 000;
44 349 903 000 (32,14%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

55 192 497 177 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 184 (84,24%); 9 miejsce w Europie z 42 (80,95%)
1,10 % (0,220 % ) ↗
min: 286 000 000; max: 55 799 968 022; max-min: 55 513 968 022 (99,49%); mid: 28 042 984 011;
27 149 513 166 (49,19%)

Oszczędności brutto

20,72 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 164 (52,44%); 27 miejsce w Europie z 42 (38,10%)
2,57 % (0,514 % ) ↘
min: 19,63; max: 25,34; max-min: 5,71 (22,53%); mid: 22,49;
-1,77 (-8,52%)

PKB - skład w Francja


Konsumpcja gospodarstw domowych

54,80 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

23,80 %[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 197 (87,31%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)

Naprawiono inwestycję

21,80 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

0,700 %[?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 166 (63,25%); 11 miejsce w Europie z 38 (73,68%)

Eksport towarów i usług

29,90 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-31 %[?] (2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 195 (73,33%); 5 miejsce w Europie z 41 (90,24%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Francja


Rolnictwo

1,70 %[?] (2015)

Przemysł

19,40 %[?] (2015)

Usługi

78,80 %[?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 223 (86,10%); 11 miejsce w Europie z 51 (80,39%)

Wzrost PKB w Francja


Tempo wzrostu PKB

1,27 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 193 (23,32%); 32 miejsce w Europie z 43 (27,91%)
54,27 % (10,85 % ) ↗
min: -2,94; max: 6,99; max-min: 9,93 (142,08%); mid: 2,02;
-0,750 (-58,89%)

Wzrost PKB per capita

0,801 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 193 (34,20%); 32 miejsce w Europie z 43 (27,91%)
82,77 % (16,55 % ) ↗
min: -3,44; max: 6,24; max-min: 9,68 (155,12%); mid: 1,40;
-0,600 (-74,92%)

Koszty w Francja


Wydatki

49,01 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 135 miejsce w świecie z 140 (4,29%); 37 miejsce w Europie z 39 (7,69%)
1,26 % (0,251 % ) ↗
min: 29,24; max: 49,63; max-min: 20,39 (41,09%); mid: 39,43;
9,58 (19,54%)

Koszty zużycia końcowego itp.

79,01 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 177 (55,93%); 26 miejsce w Europie z 42 (40,48%)
1,21 % (0,242 % ) ↗
min: 71,25; max: 80,12; max-min: 8,87 (11,07%); mid: 75,68;
3,33 (4,21%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

1,38 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 165 (27,27%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
99,07 % (19,81 % ) ↗
min: 0,208; max: 12,68; max-min: 12,48 (98,36%); mid: 6,45;
-5,07 (-367,95%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,53 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 102 miejsce w świecie z 147 (31,29%); 25 miejsce w Europie z 39 (38,46%)
2,71 % (0,542 % ) ↗
min: 3,16; max: 5,76; max-min: 2,60 (45,08%); mid: 4,46;
1,07 (19,38%)

Wydatki na badania i rozwój

2,26 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 98 miejsce w świecie z 110 (11,82%); 32 miejsce w Europie z 39 (20,51%)
3,59 % (0,717 % ) ↘
min: 2,02; max: 2,26; max-min: 0,236 (10,46%); mid: 2,14;
0,118 (5,23%)

Wydatki wojskowe

2,10 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 108 miejsce w świecie z 155 (30,97%); 37 miejsce w Europie z 41 (12,20%)
11,02 % (2,20 % ) ↗
min: 2,10; max: 3,53; max-min: 1,43 (40,40%); mid: 2,82;
-0,713 (-33,90%)

Wydatki na zdrowie

11,54 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 179 miejsce w świecie z 190 (6,32%); 41 miejsce w Europie z 43 (6,98%)
2,97 % (0,593 % ) ↘
min: 9,77; max: 11,56; max-min: 1,79 (15,45%); mid: 10,67;
0,872 (7,56%)

Dochód w Francja


Wpływy podatkowe

23,24 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 142 (75,35%); 12 miejsce w Europie z 39 (71,79%)
5,68 % (1,14 % ) ↘
min: 17,66; max: 23,46; max-min: 5,79 (24,70%); mid: 20,56;
2,67 (11,51%)

Handel

61,43 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 187 (27,27%); 39 miejsce w Europie z 42 (9,52%)
12,15 % (2,43 % ) ↘
min: 24,95; max: 61,43; max-min: 36,48 (59,39%); mid: 43,19;
18,24 (29,69%)

Handel usługami

19,53 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 179 (50,28%); 33 miejsce w Europie z 42 (23,81%)
25,85 % (5,17 % ) ↘
min: 8,90; max: 19,53; max-min: 10,63 (54,41%); mid: 14,22;
5,31 (27,21%)

Handel towarem

44,59 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 188 (31,38%); 38 miejsce w Europie z 42 (11,90%)
3,85 % (0,770 % ) ↘
min: 19,38; max: 48,71; max-min: 29,33 (60,21%); mid: 34,04;
10,55 (23,65%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

1,45 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 188 (29,26%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
1,65 % (0,331 % ) ↗
min: -0,037; max: 3,87; max-min: 3,90 (100,96%); mid: 1,91;
-0,469 (-32,41%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,042 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 163 miejsce w świecie z 177 (8,47%); 34 miejsce w Europie z 37 (10,81%)
32,30 % (6,46 % ) ↗
min: 0,039; max: 0,249; max-min: 0,209 (84,26%); mid: 0,144;
-0,102 (-243,58%)

Dług publiczny

96,50 % PKB[?] (2015)