Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Europy

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Europy

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 247 176 939 [?]
 45,62
 54,38
 1,19
 1 
 76 621 864 [?]
 48,71
 51,29
 1,05
 2 
 41 671 257 [?]
 45,96
 54,04
 1,18
 3 
 33 271 274 [?]
 46,01
 53,99
 1,17
 4 
 30 315 534 [?]
 47,22
 52,78
 1,12
 5 
 28 924 117 [?]
 30,44
 69,56
 2,29
 6 
 26 096 227 [?]
 41,85
 58,15
 1,39
 7 
 23 270 135 [?]
 45,74
 54,26
 1,19
 8 
 23 044 435 [?]
 49,11
 50,89
 1,04
 9 
 18 265 608 [?]
 45,14
 54,86
 1,22
 10 
 9 539 022 [?]
 45,14
 54,86
 1,22
 11 
 9 371 644 [?]
 49,34
 50,66
 1,03
 12 
 9 040 273 [?]
 46,02
 53,98
 1,17
 13 
 5 361 324 [?]
 48,53
 51,47
 1,06
 14 
 5 345 340 [?]
 44,22
 55,78
 1,26
 15 
 5 174 740 [?]
 47,33
 52,67
 1,11
 16 
 5 051 800 [?]
 48,38
 51,62
 1,07
 17 
 4 994 540 [?]
 45,83
 54,17
 1,18
 18 
 4 894 540 [?]
 42,88
 57,12
 1,33
 19 
 4 805 487 [?]
 46,16
 53,84
 1,17
 20 
 4 502 834 [?]
 46,00
 54,00
 1,17
 21 
 4 495 413 [?]
 48,77
 51,23
 1,05
 22 
 4 380 771 [?]
 45,81
 54,19
 1,18
 23 
 3 301 321 [?]
 46,65
 53,35
 1,14
 24 
 3 136 653 [?]
 43,74
 56,26
 1,29
 25 
 2 939 289 [?]
 47,75
 52,25
 1,09
 26 
 2 759 261 [?]
 47,09
 52,91
 1,12
 27 
 2 740 686 [?]
 44,84
 55,16
 1,23
 28 
 2 707 913 [?]
 47,77
 52,23
 1,09
 29 
 2 185 803 [?]
 44,52
 55,48
 1,25
 30 
 2 002 050 [?]
 46,26
 53,74
 1,16
 31 
 1 837 985 [?]
 45,77
 54,23
 1,19
 32 
 1 531 690 [?]
 50,03
 49,97
 0,999
 33 
 1 502 830 [?]
 38,07
 61,93
 1,63
 34 
 1 298 449 [?]
 41,36
 58,64
 1,42
 35 
 1 255 555 [?]
 48,44
 51,56
 1,06
 36 
 1 029 030 [?]
 49,94
 50,06
 1,00
 37 
 1 008 011 [?]
 46,16
 53,84
 1,17
 38 
 959 663 [?]
 39,34
 60,66
 1,54
 39 
 684 632 [?]
 49,03
 50,97
 1,04
 40 
 623 669 [?]
 43,22
 56,78
 1,31
 41 
 272 177 [?]
 44,15
 55,85
 1,26
 42 
 252 246 [?]
 43,95
 56,05
 1,28
 43 
 194 978 [?]
 47,53
 52,47
 1,10
 44 
 191 308 [?]
 36,59
 63,41
 1,73