Sektor publiczny w Estonia

Wersje językowe strony:

Estonia

Sektor publiczny w Estonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:EE
  
Iso3:EST

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Estonia


Personel sił zbrojnych, całkowity

5 750 liczba osób[?] (2014)

Wydatki wojskowe

2,03 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 155 (69,03%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)
16,26 % (3,25 % ) ↘
min: 0,874; max: 2,21; max-min: 1,34 (60,46%); mid: 1,54;
0,493 (24,24%)

Personel sił zbrojnych

0,837 [?] (2014)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 166 (53,01%); 22 miejsce w Europie z 40 (47,50%)
0,957 % (0,191 % ) ↘
min: 0,377; max: 1,23; max-min: 0,850 (69,29%); mid: 0,802;
0,035 (4,15%)

Bezrobocie w Estonia


Bezrobocie

7,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 174 (51,72%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
119,48 % (23,90 % ) ↗
min: 1,50; max: 16,90; max-min: 15,40 (91,12%); mid: 9,20;
-1,50 (-19,48%)
8,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 174 (33,33%); 18 miejsce w Europie z 40 (57,50%)
126,74 % (25,35 % ) ↗
min: 1,60; max: 19,50; max-min: 17,90 (91,79%); mid: 10,55;
-1,95 (-22,67%)
6,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 57 miejsce w świecie z 174 (67,82%); 10 miejsce w Europie z 40 (77,50%)
113,43 % (22,69 % ) ↗
min: 1,40; max: 14,30; max-min: 12,90 (90,21%); mid: 7,85;
-1,15 (-17,16%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

15,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 91 (75,82%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
8,18 % (1,64 % ) ↗
min: 15; max: 26; max-min: 11 (42,31%); mid: 20,50;
-4,60 (-28,93%)
22 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 88 (67,05%); 12 miejsce w Europie z 41 (73,17%)
0,909 % (0,182 % ) ↗
min: 10,50; max: 30,80; max-min: 20,30 (65,91%); mid: 20,65;
1,35 (6,14%)
8,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 81 (90,12%); 4 miejsce w Europie z 41 (92,68%)
21,18 % (4,24 % ) ↗
min: 8,50; max: 20,70; max-min: 12,20 (58,94%); mid: 14,60;
-6,10 (-71,76%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

58,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 73 miejsce w świecie z 95 (24,21%); 30 miejsce w Europie z 41 (29,27%)
7,20 % (1,44 % ) ↗
min: 49,60; max: 65,60; max-min: 16 (24,39%); mid: 57,60;
0,700 (1,20%)
59,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 89 (31,46%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
1,84 % (0,369 % ) ↗
min: 49,40; max: 68,10; max-min: 18,70 (27,46%); mid: 58,75;
0,950 (1,59%)
56,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 64 miejsce w świecie z 87 (27,59%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
14,87 % (2,97 % ) ↗
min: 50; max: 67,30; max-min: 17,30 (25,71%); mid: 58,65;
-2,15 (-3,81%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

26 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 64 miejsce w świecie z 96 (34,38%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
23,46 % (4,69 % ) ↘
min: 11,30; max: 30,50; max-min: 19,20 (62,95%); mid: 20,90;
5,10 (19,62%)
18,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 88 (46,59%); 25 miejsce w Europie z 41 (41,46%)
10,38 % (2,08 % ) ↘
min: 8,10; max: 25,50; max-min: 17,40 (68,24%); mid: 16,80;
1,50 (8,20%)
35,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 90 (26,67%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
29,94 % (5,99 % ) ↘
min: 12,10; max: 36,90; max-min: 24,80 (67,21%); mid: 24,50;
10,90 (30,79%)

Zatrudnienie ludności w Estonia


Zatrudnienie w rolnictwie

3,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 135 (25,93%); 28 miejsce w Europie z 40 (32,50%)
2,56 % (0,513 % ) ↗
min: 3,90; max: 21,20; max-min: 17,30 (81,60%); mid: 12,55;
-8,65 (-221,79%)
5,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 123 (26,02%); 25 miejsce w Europie z 39 (38,46%)
5,66 % (1,13 % ) ↗
min: 5,30; max: 27,20; max-min: 21,90 (80,51%); mid: 16,25;
-10,95 (-206,60%)
2,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 117 (31,62%); 20 miejsce w Europie z 40 (52,50%)
13,04 % (2,61 % ) ↗
min: 2,30; max: 15,20; max-min: 12,90 (84,87%); mid: 8,75;
-6,45 (-280,43%)

Zatrudnienie w przemyśle

30,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 141 (85,82%); 10 miejsce w Europie z 41 (78,05%)
1,31 % (0,262 % ) ↗
min: 30,50; max: 37,10; max-min: 6,60 (17,79%); mid: 33,80;
-3,30 (-10,82%)
42,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 129 (93,80%); 6 miejsce w Europie z 40 (87,50%)
3,31 % (0,662 % ) ↗
min: 38,30; max: 48,40; max-min: 10,10 (20,87%); mid: 43,35;
-1,05 (-2,48%)
18 {[?]}
(2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 124 (85,48%); 7 miejsce w Europie z 40 (85%)
2,78 % (0,556 % ) ↗
min: 17,80; max: 31,80; max-min: 14 (44,03%); mid: 24,80;
-6,80 (-37,78%)

Zatrudnienie w usługach

65,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 140 (55%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
0,916 % (0,183 % ) ↘
min: 41,50; max: 65,50; max-min: 24 (36,64%); mid: 53,50;
12 (18,32%)
52,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 128 (50%); 29 miejsce w Europie z 40 (30%)
3,07 % (0,614 % ) ↘
min: 30,40; max: 52,10; max-min: 21,70 (41,65%); mid: 41,25;
10,85 (20,83%)
79,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 123 (50,41%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
1,13 % (0,226 % ) ↘
min: 53; max: 79,90; max-min: 26,90 (33,67%); mid: 66,45;
13,25 (16,62%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Estonia


Osoby samozatrudnione

9,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 130 (11,54%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
6,59 % (1,32 % ) ↘
min: 2,20; max: 9,80; max-min: 7,60 (77,55%); mid: 6,00;
3,10 (34,07%)
12,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 126 (12,70%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
5,65 % (1,13 % ) ↘
min: 2; max: 14,10; max-min: 12,10 (85,82%); mid: 8,05;
4,35 (35,08%)
5,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 126 (7,94%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
7,02 % (1,40 % ) ↘
min: 2,40; max: 6,50; max-min: 4,10 (63,08%); mid: 4,45;
1,25 (21,93%)

Pracujący członkowie rodzin

0,200 {[?]}
(2014)
0,200 {[?]}
(2014)
0,200 {[?]}
(2014)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 114 (0,877%); 39 miejsce w Europie z 39 (2,56%)
50,00 % (10,00 % ) ↘
min: 0,100; max: 3,40; max-min: 3,30 (97,06%); mid: 1,75;
-1,55 (-775,00%)

Pracownicy najemni

90,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 134 (89,55%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)
0,660 % (0,132 % ) ↗
min: 90,20; max: 97,60; max-min: 7,40 (7,58%); mid: 93,90;
-3,00 (-3,30%)
87,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 129 (89,15%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)
0,799 % (0,160 % ) ↗
min: 85,90; max: 97,80; max-min: 11,90 (12,17%); mid: 91,85;
-4,25 (-4,85%)
94,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 129 (92,25%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
0,424 % (0,085 % ) ↗
min: 93,50; max: 97,30; max-min: 3,80 (3,91%); mid: 95,40;
-1,10 (-1,17%)

Pracodawcy w Estonia


Pracodawcy

3,40 [?] (2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 120 (35,83%); 30 miejsce w Europie z 39 (25,64%)
2,94 % (0,588 % ) ↗
min: 0,500; max: 3,90; max-min: 3,40 (87,18%); mid: 2,20;
1,20 (35,29%)

Pracodawcy

5,30 [?] (2014)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 119 (42,02%); 27 miejsce w Europie z 39 (33,33%)
7,55 % (1,51 % ) ↗
min: 0,800; max: 6,30; max-min: 5,50 (87,30%); mid: 3,55;
1,75 (33,02%)

Pracodawcy

1,40 [?] (2014)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 116 (42,24%); 27 miejsce w Europie z 39 (33,33%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Estonia


Główny udział siły roboczej

8,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 93 (13,98%); 34 miejsce w Europie z 40 (17,50%)
11,63 % (2,33 % ) ↗
min: 8,60; max: 15,70; max-min: 7,10 (45,22%); mid: 12,15;
-3,55 (-41,28%)
11,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 89 (16,85%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
10,43 % (2,09 % ) ↗
min: 11,50; max: 18,40; max-min: 6,90 (37,50%); mid: 14,95;
-3,45 (-30,00%)
5,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 88 (13,64%); 35 miejsce w Europie z 40 (15%)
18,18 % (3,64 % ) ↗
min: 5,50; max: 12,70; max-min: 7,20 (56,69%); mid: 9,10;
-3,60 (-65,45%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

51,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 94 (72,34%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
6,00 % (1,20 % ) ↗
min: 43,70; max: 66,90; max-min: 23,20 (34,68%); mid: 55,30;
-3,60 (-6,96%)
58,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 89 (76,40%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
4,30 % (0,859 % ) ↗
min: 46,90; max: 66; max-min: 19,10 (28,94%); mid: 56,45;
1,75 (3,01%)
44,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 89 (66,29%); 18 miejsce w Europie z 40 (57,50%)
8,69 % (1,74 % ) ↗
min: 40,40; max: 67,90; max-min: 27,50 (40,50%); mid: 54,15;
-9,25 (-20,60%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

39,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 98 (83,67%); 12 miejsce w Europie z 41 (73,17%)
10,58 % (2,12 % ) ↘
min: 17,40; max: 43,50; max-min: 26,10 (60,00%); mid: 30,45;
9,25 (23,30%)
30,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 90 (72,22%); 18 miejsce w Europie z 40 (57,50%)
12,25 % (2,45 % ) ↘
min: 15,60; max: 37,60; max-min: 22,00 (58,51%); mid: 26,60;
3,60 (11,92%)
49,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 92 (86,96%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
9,68 % (1,94 % ) ↘
min: 19,40; max: 49,70; max-min: 30,30 (60,97%); mid: 34,55;
15,05 (30,34%)

Zabójstwa międzynarodowe

3,10 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 185 (67,03%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
70,97 % (14,19 % ) ↗
min: 3,10; max: 17,07; max-min: 13,97 (81,84%); mid: 10,09;
-6,99 (-225,40%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,200 % sprzedaży[?] (2013)
(2010) (rosnąco): 71 miejsce w świecie z 135 (48,15%); 25 miejsce w Europie z 25 (4%)
150 % (30 % ) ↗
min: 0,100; max: 0,900; max-min: 0,800 (88,89%); mid: 0,500;
-0,300 (-150%)

Korupcja w Estonia


Występowanie przekupstwa

5,70 [?] (2009)
(2010) (rosnąco): 21 miejsce w świecie z 130 (84,62%); 5 miejsce w Europie z 21 (80,95%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

13,70 % firm[?] (2005)
(2010) (rosnąco): 24 miejsce w świecie z 132 (82,58%); 5 miejsce w Europie z 24 (83,33%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

0,200 % firm[?] (2013)
(2010) (rosnąco): 6 miejsce w świecie z 134 (96,27%); 1 miejsce w Europie z 25 (100%)
8 450 % (1 690 % ) ↗
min: 0,200; max: 35,60; max-min: 35,40 (99,44%); mid: 17,90;
-17,70 (-8 850%)