Równość płci w Estonia

Wersje językowe strony:

Estonia

Równość płci w Estonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:EE
  
Iso3:EST

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Rozporządzenie antydyskryminacyjne odnosi się do płci w Konstytucji

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Estonia


Siła robocza

687 168 [?] (2014)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 185 (18,92%); 35 miejsce w Europie z 40 (15%)
0,966 % (0,193 % ) ↗
min: 659 988; max: 844 998; max-min: 185 010 (21,89%); mid: 752 493;
-65 325 (-9,51%)

Siła robocza

49,06 [?] (2014)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 185 (89,19%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
1,30 % (0,260 % ) ↗
min: 47,90; max: 49,73; max-min: 1,83 (3,68%); mid: 48,81;
0,247 (0,503%)

Siła robocza

50,97 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 185 (11,35%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
1,32 % (0,263 % ) ↘
min: 50,30; max: 51,90; max-min: 1,59 (3,07%); mid: 51,10;
-0,127 (-0,249%)

Siła robocza

1,04 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 185 (11,35%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
2,65 % (0,529 % ) ↘
min: 1,01; max: 1,08; max-min: 0,067 (6,18%); mid: 1,05;
-0,0058328 (-0,561%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

36,25 [?] (2011)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 78 (62,82%); 14 miejsce w Europie z 36 (63,89%)
0,459 % (0,092 % ) ↘
min: 31,23; max: 40,38; max-min: 9,15 (22,66%); mid: 35,80;
0,443 (1,22%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

23,80 %[?] (2016)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 189 (63,49%); 23 miejsce w Europie z 44 (50%)
4,20 % (0,840 % ) ↘
min: 10,90; max: 23,80; max-min: 12,90 (54,20%); mid: 17,35;
6,45 (27,10%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

35,80 % firm[?] (2013)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 111 (54,95%); 8 miejsce w Europie z 22 (68,18%)
1,05 % (0,209 % ) ↗
min: 28,30; max: 36,30; max-min: 8,00 (22,04%); mid: 32,30;
3,50 (9,78%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

25,30 % firm[?] (2013)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 113 (74,34%); 7 miejsce w Europie z 22 (72,73%)
1,48 % (0,296 % ) ↗
min: 25,30; max: 25,80; max-min: 0,500 (1,94%); mid: 25,55;
-0,250 (-0,988%)