Poziom życia w Estonia

Wersje językowe strony:

Estonia

Poziom życia w Estonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:EE
  
Iso3:EST

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ubóstwo w Estonia


Głębokość ubóstwa - 3,10 USD / dzień

1,23 %[?] (2012)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 80 (73,75%); 12 miejsce w Europie z 14 (21,43%)
9,76 % (1,95 % ) ↘
min: 0,070; max: 1,97; max-min: 1,90 (96,45%); mid: 1,02;
0,210 (17,07%)

Głębokość ubóstwa - 1,90 USD / dzień

1,21 %[?] (2012)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 78 (50%); 13 miejsce w Europie z 14 (14,29%)
18,18 % (3,64 % ) ↘
min: 0,030; max: 1,91; max-min: 1,88 (98,43%); mid: 0,970;
0,240 (19,83%)

Wskaźnik Giniego

33,15 [?] (2012)
(rosnąco): 45 miejsce w świecie z 113 (61,06%); 28 miejsce w Europie z 39 (30,77%)
2,99 % (0,597 % ) ↘
min: 22,97; max: 39,50; max-min: 16,53 (41,85%); mid: 31,24;
1,92 (5,78%)

Dostęp do zasobów w Estonia


Dostęp do prądu

100 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 191 (89,53%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)
100 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 184 (92,93%); 4 miejsce w Europie z 48 (93,75%)
100 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 200 (90,50%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)

Dostęp do paliw stałych

88,34 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 174 (56,90%); 33 miejsce w Europie z 39 (17,95%)
1,03 % (0,207 % ) ↘
min: 72,36; max: 88,34; max-min: 15,97 (18,08%); mid: 80,35;
7,99 (9,04%)
96,45 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 176 (52,27%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
0,960 % (0,192 % ) ↘
min: 95,52; max: 96,45; max-min: 0,926 (0,960%); mid: 95,99;
0,463 (0,480%)
69,78 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 175 (53,71%); 34 miejsce w Europie z 40 (17,50%)
1,13 % (0,225 % ) ↘
min: 69,00; max: 69,78; max-min: 0,786 (1,13%); mid: 69,39;
0,393 (0,563%)

Lepsze urządzenia sanitarne

97,20 {[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 197 (74,11%); 27 miejsce w Europie z 43 (39,53%)
97,50 {[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 197 (74,11%); 29 miejsce w Europie z 43 (34,88%)
96,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 193 (74,61%); 26 miejsce w Europie z 42 (40,48%)
0,207 % (0,041 % ) ↘
min: 95,70; max: 96,60; max-min: 0,900 (0,932%); mid: 96,15;
0,450 (0,466%)

Lepsze źródło wody

99,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 197 (75,63%); 30 miejsce w Europie z 43 (32,56%)
0,100 % (0,020 % ) ↘
min: 98,90; max: 99,60; max-min: 0,700 (0,703%); mid: 99,25;
0,350 (0,351%)
100 {[?]}
(2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 198 (100%); 1 miejsce w Europie z 43 (100%)
0,100 % (0,020 % ) ↘
min: 99,70; max: 100; max-min: 0,300 (0,300%); mid: 99,85;
0,150 (0,150%)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 193 (73,06%); 31 miejsce w Europie z 42 (28,57%)
0,505 % (0,101 % ) ↘
min: 97,10; max: 99; max-min: 1,90 (1,92%); mid: 98,05;
0,950 (0,960%)

Ceny benzyny w Estonia


Cena oleju napędowego

1,51 [?] (2014)
(rosnąco): 120 miejsce w świecie z 177 (32,77%); 11 miejsce w Europie z 44 (77,27%)
3,97 % (0,795 % ) ↗
min: 0,330; max: 1,76; max-min: 1,43 (81,25%); mid: 1,05;
0,465 (30,79%)

Cena gazu

1,46 [?] (2014)
(rosnąco): 93 miejsce w świecie z 179 (48,60%); 6 miejsce w Europie z 44 (88,64%)
5,48 % (1,10 % ) ↗
min: 0,330; max: 1,76; max-min: 1,43 (81,25%); mid: 1,05;
0,415 (28,42%)

Podział dochodu w Estonia


Udział dochodów przypisywanych najwyższym standardom życia 10% populacji

25,25 %[?] (2012)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 113 (41,59%); 9 miejsce w Europie z 39 (79,49%)
3,68 % (0,737 % ) ↘
min: 18,41; max: 31,35; max-min: 12,94 (41,28%); mid: 24,88;
0,370 (1,47%)

Udział dochodów przypisanych najwyższemu standardowi życia 20% populacji

40,83 %[?] (2012)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 113 (42,48%); 8 miejsce w Europie z 39 (82,05%)
2,62 % (0,524 % ) ↘
min: 32,65; max: 46,30; max-min: 13,65 (29,48%); mid: 39,48;
1,36 (3,32%)

Udział dochodów przypadających na 2 20% populacji pod względem warunków życia

12,86 %[?] (2012)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 113 (62,83%); 28 miejsce w Europie z 39 (30,77%)
3,03 % (0,607 % ) ↗
min: 10,81; max: 14,79; max-min: 3,98 (26,91%); mid: 12,80;
0,060 (0,467%)

Udział dochodów przypadających na 3 i 20% populacji według standardu życia

16,48 %[?] (2012)
(malejąco): 50 miejsce w świecie z 113 (56,64%); 34 miejsce w Europie z 39 (15,38%)
3,52 % (0,704 % ) ↗
min: 15,15; max: 18,92; max-min: 3,77 (19,93%); mid: 17,04;
-0,555 (-3,37%)

Udział dochodów przypadających na 4 20% populacji według standardu życia

22,67 %[?] (2012)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 113 (62,83%); 25 miejsce w Europie z 39 (38,46%)
0,750 % (0,150 % ) ↗
min: 21,34; max: 23,64; max-min: 2,30 (9,73%); mid: 22,49;
0,180 (0,794%)

Udział dochodów przypisywanych najniższemu standardowi życia 20% populacji

7,17 %[?] (2012)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 113 (59,29%); 26 miejsce w Europie z 39 (35,90%)
1,26 % (0,251 % ) ↘
min: 6,41; max: 9,99; max-min: 3,58 (35,84%); mid: 8,20;
-1,03 (-14,37%)

Udział dochodu przypisanego najniższemu poziomowi życia 10% populacji

2,47 %[?] (2012)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 113 (46,90%); 29 miejsce w Europie z 39 (28,21%)
0,810 % (0,162 % ) ↘
min: 2,28; max: 4,20; max-min: 1,92 (45,71%); mid: 3,24;
-0,770 (-31,17%)