Ludność w Estonia

Wersje językowe strony:

Estonia

Ludność w Estonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:EE
  
Iso3:EST

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Estonia


Uzależnieni ludzie

53,50 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

24,70 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

28,80 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

3,50 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Estonia


Liczba ludności

1 311 998 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 233 (33,91%); 36 miejsce w Europie z 53 (33,96%)
1,48 % (0,297 % ) ↗
min: 1 211 537; max: 1 569 174; max-min: 357 637 (22,79%); mid: 1 390 356;
-78 358 (-5,97%)
-0,194 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 199 miejsce w świecie z 216 (8,33%); 36 miejsce w Europie z 49 (28,57%)
17,59 % (3,52 % ) ↗
min: -2,57; max: 1,44; max-min: 4,01 (279,06%); mid: -0,568;
0,374 (-193,04%)

Wiejskie

425 901 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 205 (26,34%); 34 miejsce w Europie z 46 (28,26%)
0,254 % (0,051 % ) ↘
min: 419 548; max: 514 503; max-min: 94 955 (18,46%); mid: 467 026;
-41 125 (-9,66%)
32,46 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 205 (37,07%); 21 miejsce w Europie z 46 (56,52%)
1,71 % (0,343 % ) ↘
min: 28,59; max: 42,47; max-min: 13,88 (32,69%); mid: 35,53;
-3,06 (-9,44%)
0,065 {[?]}
(2015)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 205 (40%); 11 miejsce w Europie z 46 (78,26%)
170,98 % (34,20 % ) ↗
min: -1,94; max: 1,75; max-min: 3,69 (210,67%); mid: -0,093;
0,159 (243,05%)

Obszary miejskie

886 097 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 214 (29,91%); 35 miejsce w Europie z 48 (29,17%)
2,32 % (0,464 % ) ↗
min: 697 034; max: 1 119 881; max-min: 422 847 (37,76%); mid: 908 458;
-22 361 (-2,52%)
67,54 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 214 (60,75%); 28 miejsce w Europie z 48 (43,75%)
0,823 % (0,165 % ) ↗
min: 57,53; max: 71,42; max-min: 13,88 (19,44%); mid: 64,47;
3,06 (4,54%)
-0,318 {[?]}
(2015)
(malejąco): 205 miejsce w świecie z 214 (4,67%); 45 miejsce w Europie z 48 (8,33%)
31,09 % (6,22 % ) ↗
min: -2,84; max: 2,70; max-min: 5,54 (205,09%); mid: -0,069;
-0,250 (78,42%)

Populacja największego miasta

391 111 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 147 miejsce w świecie z 151 (3,31%); 33 miejsce w Europie z 34 (5,88%)
0,772 % (0,154 % ) ↗
min: 296 285; max: 487 193; max-min: 190 908 (39,19%); mid: 391 739;
-628 (-0,161%)
29,81 {[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 151 (84,77%); 2 miejsce w Europie z 34 (97,06%)
0,703 % (0,141 % ) ↘
min: 24,51; max: 30,79; max-min: 6,29 (20,42%); mid: 27,65;
2,16 (7,25%)

Migracja w Estonia


Liczba ludności

1 311 998 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 233 (33,91%); 36 miejsce w Europie z 53 (33,96%)
1,48 % (0,297 % ) ↗
min: 1 211 537; max: 1 569 174; max-min: 357 637 (22,79%); mid: 1 390 356;
-78 358 (-5,97%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

202 262 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 214 (50,93%); 29 miejsce w Europie z 48 (41,67%)
7,68 % (1,54 % ) ↗
min: 202 262; max: 382 938; max-min: 180 676 (47,18%); mid: 292 600;
-90 338 (-44,66%)
15,42 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 214 (78,97%); 12 miejsce w Europie z 48 (77,08%)
6,10 % (1,22 % ) ↗
min: 15,42; max: 24,40; max-min: 8,99 (36,83%); mid: 19,91;
-4,49 (-29,15%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,013 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 180 (38,89%); 35 miejsce w Europie z 42 (19,05%)
77,13 % (15,43 % ) ↘
min: 0,0002863; max: 0,013; max-min: 0,013 (97,76%); mid: 0,0065456;
0,0062593 (48,88%)
168 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 180 (22,78%); 39 miejsce w Europie z 42 (9,52%)
76,79 % (15,36 % ) ↘
min: 4; max: 168; max-min: 164 (97,62%); mid: 86;
82 (48,81%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,024 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 196 (57,14%); 11 miejsce w Europie z 43 (76,74%)
25,63 % (5,13 % ) ↘
min: 0,018; max: 0,055; max-min: 0,037 (67,13%); mid: 0,036;
-0,012 (-50,32%)
318 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 196 (38,27%); 17 miejsce w Europie z 43 (62,79%)
24,53 % (4,91 % ) ↘
min: 2; max: 1 310; max-min: 1 308 (99,85%); mid: 656;
-338 (-106,29%)

Płodność w Estonia


Ogólny współczynnik urodzeń

10,30 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 207 (14,49%); 26 miejsce w Europie z 46 (45,65%)
15,53 % (3,11 % ) ↗
min: 8,80; max: 16,70; max-min: 7,90 (47,31%); mid: 12,75;
-2,45 (-23,79%)

Ogólny współczynnik urodzeń

13 514 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 207 (22,22%); 36 miejsce w Europie z 46 (23,91%)
17,25 % (3,45 % ) ↗
min: 13 132; max: 23 696; max-min: 10 564 (44,58%); mid: 18 414;
-4 900 (-36,26%)

Wskaźnik płodności

1,52 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 203 (16,26%); 23 miejsce w Europie z 46 (52,17%)
13,16 % (2,63 % ) ↗
min: 1,28; max: 2,27; max-min: 0,990 (43,61%); mid: 1,78;
-0,255 (-16,78%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

12,44 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 193 (22,28%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
50,40 % (10,08 % ) ↗
min: 12,44; max: 47,09; max-min: 34,65 (73,59%); mid: 29,76;
-17,33 (-139,32%)

Śmiertelność dzieci i matek w Estonia


Ogólny współczynnik urodzeń

13 514 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 46 miejsce w świecie z 207 (78,26%); 11 miejsce w Europie z 46 (78,26%)
17,25 % (3,45 % ) ↗
min: 13 132; max: 23 696; max-min: 10 564 (44,58%); mid: 18 414;
-4 900 (-36,26%)
11,80 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 186 miejsce w świecie z 206 (10,19%); 36 miejsce w Europie z 46 (23,91%)
0,847 % (0,169 % ) ↗
min: 10; max: 15,20; max-min: 5,20 (34,21%); mid: 12,60;
-0,800 (-6,78%)

Śmiertelność matek

1 {liczba osób[?]}
(2015)
0,0007622 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 20 miejsce w świecie z 181 (89,50%); 17 miejsce w Europie z 38 (57,89%)
1,46 % (0,293 % ) ↘
min: 0,0007510; max: 0,0057355; max-min: 0,0049845 (86,91%); mid: 0,0032433;
-0,0024811 (-325,52%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

18 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 192 (92,71%); 6 miejsce w Europie z 42 (88,10%)
127,78 % (25,56 % ) ↗
min: 18; max: 331; max-min: 313 (94,56%); mid: 174,50;
-156,50 (-869,44%)
0,014 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 6 miejsce w świecie z 192 (97,40%); 4 miejsce w Europie z 42 (92,86%)
124,45 % (24,89 % ) ↗
min: 0,014; max: 0,211; max-min: 0,197 (93,50%); mid: 0,112;
-0,099 (-718,75%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

37 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 18 miejsce w świecie z 193 (91,19%); 9 miejsce w Europie z 43 (81,40%)
100 % (20 % ) ↗
min: 37; max: 574; max-min: 537 (93,55%); mid: 305,50;
-268,50 (-725,68%)
0,028 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 193 (96,37%); 6 miejsce w Europie z 43 (88,37%)
97,07 % (19,41 % ) ↗
min: 0,028; max: 0,389; max-min: 0,360 (92,74%); mid: 0,208;
-0,180 (-638,92%)

Przyczyny śmierci w Estonia


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

2,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 172 (95,93%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
5,80 % (1,16 % ) ↗
min: 2,30; max: 3,10; max-min: 0,800 (25,81%); mid: 2,70;
-0,400 (-17,39%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

5,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 172 (89,53%); 15 miejsce w Europie z 40 (65%)
11,01 % (2,20 % ) ↗
min: 5,30; max: 8,80; max-min: 3,50 (39,77%); mid: 7,05;
-1,75 (-33,02%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

92,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 172 (4,65%); 34 miejsce w Europie z 40 (17,50%)
0,776 % (0,155 % ) ↘
min: 88,10; max: 92,40; max-min: 4,30 (4,65%); mid: 90,25;
2,15 (2,33%)

Zgony w ruchu drogowym

7 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Estonia


Długość życia

77,24 [?] (2014)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 201 (73,63%); 29 miejsce w Europie z 45 (37,78%)
2,34 % (0,469 % ) ↘
min: 66,50; max: 77,24; max-min: 10,74 (13,90%); mid: 71,87;
5,37 (6,95%)

Średnia długość życia mężczyzn

72,80 [?] (2014)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 201 (62,69%); 35 miejsce w Europie z 45 (24,44%)
3,02 % (0,604 % ) ↘
min: 60,50; max: 72,80; max-min: 12,30 (16,90%); mid: 66,65;
6,15 (8,45%)

Oczekiwana długość życia kobiet

81,90 [?] (2014)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 201 (81,09%); 25 miejsce w Europie z 45 (46,67%)
1,71 % (0,342 % ) ↘
min: 72,02; max: 81,90; max-min: 9,88 (12,06%); mid: 76,96;
4,94 (6,03%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

9,30 [?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 201 (96,02%); 5 miejsce w Europie z 45 (91,11%)
6,45 % (1,29 % ) ↗
min: 8,02; max: 12,80; max-min: 4,78 (37,32%); mid: 10,41;
-1,11 (-11,95%)

Przeżycie do 65 roku życia w Estonia


Przeżycie do 65 roku życia

18,76 [?] (2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 194 (92,27%); 15 miejsce w Europie z 41 (65,85%)
6,59 % (1,32 % ) ↘
min: 10,55; max: 18,76; max-min: 8,21 (43,78%); mid: 14,65;
4,11 (21,89%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

72,18 [?] (2014)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 193 (52,33%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
5,27 % (1,05 % ) ↘
min: 52,88; max: 72,18; max-min: 19,30 (26,74%); mid: 62,53;
9,65 (13,37%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

89,34 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 193 (78,24%); 25 miejsce w Europie z 40 (40%)
1,54 % (0,308 % ) ↘
min: 79,08; max: 89,34; max-min: 10,26 (11,49%); mid: 84,21;
5,13 (5,74%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,811 [?] (2015)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 193 (7,77%); 34 miejsce w Europie z 40 (17,50%)
4,17 % (0,834 % ) ↘
min: 0,658; max: 0,811; max-min: 0,153 (18,90%); mid: 0,734;
0,077 (9,45%)

Struktura wiekowa w Estonia


0-14 lat

16,12 %[?] (2015)

15–24 lata

9,30 %[?] (2015)

25-54 lata

41,64 %[?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 227 (58,59%); 29 miejsce w Europie z 51 (45,10%)

55–64 lata

13,47 %[?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 227 (87,22%); 18 miejsce w Europie z 51 (66,67%)

Ma ponad 65 lat

19,47 %[?] (2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 227 (95,59%); 8 miejsce w Europie z 51 (86,27%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Estonia


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 227 (66,96%); 36 miejsce w Europie z 51 (31,37%)

15–24 lata

1,08 [?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 227 (85,02%); 8 miejsce w Europie z 51 (86,27%)

25-54 lata

1,01 [?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 227 (59,03%); 29 miejsce w Europie z 51 (45,10%)

55–64 lata

0,814 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,512 [?] (2015)

Średni wiek w Estonia


Razem

42,40 [?] (2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 227 (90,31%); 16 miejsce w Europie z 51 (70,59%)

Mężczyźni

39 [?] (2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 227 (79,74%); 33 miejsce w Europie z 51 (37,25%)

Kobiety

45,80 [?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 227 (96,48%); 7 miejsce w Europie z 51 (88,24%)

Turystyka w Estonia


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

2 918 000 [?] (2014)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 195 (67,69%); 26 miejsce w Europie z 44 (43,18%)
18,71 % (3,74 % ) ↘
min: 530 000; max: 2 918 000; max-min: 2 388 000 (81,84%); mid: 1 724 000;
1 194 000 (40,92%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

1 426 000 [?] (2014)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 107 (43,93%); 26 miejsce w Europie z 35 (28,57%)
33,03 % (6,61 % ) ↘
min: 438 000; max: 2 075 000; max-min: 1 637 000 (78,89%); mid: 1 256 500;
169 500 (11,89%)