Ekologia w Estonia

Wersje językowe strony:

Estonia

Ekologia w Estonia


Kontynent: Europa
  
Iso2:EE
  
Iso3:EST

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

woda w Estonia


Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody

12,71 {[?]}
(2014)
9 669 {[?]}
(2014)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 180 (73,89%); 7 miejsce w Europie z 40 (85%)
1,15 % (0,230 % ) ↘
min: 8 290; max: 9 669; max-min: 1 378 (14,26%); mid: 8 980;
689,15 (7,13%)

Roczny pobór wód słodkich

1,72 {[?]}
(2014)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 181 (48,62%); 23 miejsce w Europie z 41 (46,34%)
0,453 % (0,091 % ) ↘
min: 1,36; max: 2,63; max-min: 1,27 (48,37%); mid: 1,99;
-0,274 (-15,93%)
0,0000013 {[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 181 (95,58%); 2 miejsce w Europie z 41 (97,56%)
4,38 % (0,877 % ) ↘
min: 0,0000010; max: 0,0000020; max-min: 0,0000010 (50,22%); mid: 0,0000015;
-0,0000002 (-11,38%)

Emisje gazów HFC

58 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 73 (84,93%); 2 miejsce w Europie z 33 (96,97%)
0,0000640 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 32 miejsce w świecie z 73 (57,53%); 6 miejsce w Europie z 33 (84,85%)
31,96 % (6,39 % ) ↘
min: 0,0000056; max: 0,0000640; max-min: 0,0000584 (91,28%); mid: 0,0000348;
0,0000292 (45,64%)

Emisje metanu

2 235 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 60 miejsce w świecie z 201 (70,65%); 9 miejsce w Europie z 42 (80,95%)
3,88 % (0,776 % ) ↗
min: 2 084; max: 3 408; max-min: 1 324 (38,84%); mid: 2 746;
-510,85 (-22,86%)
0,0017086 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 162 miejsce w świecie z 201 (19,90%); 37 miejsce w Europie z 42 (14,29%)
2,05 % (0,410 % ) ↗
min: 0,0014686; max: 0,0021716; max-min: 0,0007030 (32,37%); mid: 0,0018201;
-0,0001115 (-6,52%)

Emisje tlenku azotu

951,01 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 69 miejsce w świecie z 205 (66,83%); 11 miejsce w Europie z 43 (76,74%)
8,06 % (1,61 % ) ↘
min: 789,08; max: 2 948; max-min: 2 158 (73,23%); mid: 1 868;
-917,32 (-96,46%)
0,0006847 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 205 (20%); 31 miejsce w Europie z 43 (30,23%)
5,74 % (1,15 % ) ↘
min: 0,0006454; max: 0,0019303; max-min: 0,0012849 (66,56%); mid: 0,0012878;
-0,0006031 (-88,09%)

Emisje gazu SF6

2 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 2 miejsce w świecie z 54 (98,15%); 2 miejsce w Europie z 22 (95,45%)
0,0000010 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 54 (92,59%); 4 miejsce w Europie z 22 (86,36%)
57,66 % (11,53 % ) ↗
min: 0,0000010; max: 0,0000016; max-min: 0,0000007 (41,33%); mid: 0,0000013;
-0,0000003 (-35,22%)

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

23 293 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 178 (65,17%); 10 miejsce w Europie z 38 (76,32%)
2,26 % (0,451 % ) ↘
min: 17 769; max: 71 036; max-min: 53 267 (74,99%); mid: 44 403;
-21 110 (-90,63%)
0,015 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 156 miejsce w świecie z 178 (12,92%); 34 miejsce w Europie z 38 (13,16%)
11,98 % (2,40 % ) ↗
min: 0,013; max: 0,050; max-min: 0,037 (74,33%); mid: 0,031;
-0,016 (-103,90%)