Gospodarka w Ekwador

Wersje językowe strony:

Ekwador

Gospodarka w Ekwador


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:EC
  
Iso3:ECU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Ekwador


PKB, PPP

185 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 194 (67,53%); 11 miejsce w Ameryce z 40 (75%)
25,95 % (5,19 % ) ↘
min: 49 347 419 556; max: 185 000 000 000; max-min: 135 652 580 444 (73,33%); mid: 117 173 709 778;
67 826 290 222 (36,66%)

PKB

100 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 199 (69,35%); 11 miejsce w Ameryce z 38 (73,68%)
30,44 % (6,09 % ) ↘
min: 958 598 195; max: 102 000 000 000; max-min: 101 041 401 805 (99,06%); mid: 51 479 299 098;
48 520 700 903 (48,52%)

PKB per capita, PSN

11 474 [?] (2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 194 (48,97%); 27 miejsce w Ameryce z 40 (35%)
20,14 % (4,03 % ) ↘
min: 4 829; max: 11 506; max-min: 6 677 (58,03%); mid: 8 168;
3 306 (28,82%)

Rezerwy w Ekwador


Całkowite rezerwy

2 487 276 573 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 184 (41,85%); 22 miejsce w Ameryce z 36 (41,67%)
5,44 % (1,09 % ) ↗
min: 38 397 350; max: 4 472 854 646; max-min: 4 434 457 296 (99,14%); mid: 2 255 625 998;
231 650 575 (9,31%)

Całkowite rezerwy

9,12 [?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 117 (5,98%); 23 miejsce w Ameryce z 24 (8,33%)
76,98 % (15,40 % ) ↗
min: 4,54; max: 55,12; max-min: 50,58 (91,76%); mid: 29,83;
-20,71 (-227,09%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

2 085 430 573 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 184 (40,76%); 22 miejsce w Ameryce z 36 (41,67%)
31,20 % (6,24 % ) ↘
min: 19 100 000; max: 3 738 153 069; max-min: 3 719 053 069 (99,49%); mid: 1 878 626 535;
206 804 039 (9,92%)

Oszczędności brutto

24,20 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 164 (64,63%); 6 miejsce w Ameryce z 33 (84,85%)
5,77 % (1,15 % ) ↗
min: 11,94; max: 29,56; max-min: 17,61 (59,59%); mid: 20,75;
3,45 (14,25%)

PKB - skład w Ekwador


Konsumpcja gospodarstw domowych

62 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

13,30 %[?] (2015)

Naprawiono inwestycję

25,50 %[?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 194 (68,56%); 9 miejsce w Ameryce z 43 (81,40%)

Inwestycje magazynowe

0,100 %[?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 166 (41,57%); 20 miejsce w Ameryce z 37 (48,65%)

Eksport towarów i usług

19,80 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-20,70 %[?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 195 (91,28%); 6 miejsce w Ameryce z 43 (88,37%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Ekwador


Rolnictwo

6,20 %[?] (2015)

Przemysł

34 %[?] (2015)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 221 (78,28%); 6 miejsce w Ameryce z 48 (89,58%)

Usługi

59,80 %[?] (2015)

Wzrost PKB w Ekwador


Tempo wzrostu PKB

0,158 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 193 (11,92%); 31 miejsce w Ameryce z 37 (18,92%)
2 135 % (426,97 % ) ↗
min: -4,74; max: 13,95; max-min: 18,69 (133,97%); mid: 4,61;
-4,45 (-2 820%)

Wzrost PKB per capita

-1,34 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 193 (13,47%); 33 miejsce w Ameryce z 37 (13,51%)
237,16 % (47,43 % ) ↘
min: -6,54; max: 10,79; max-min: 17,34 (160,63%); mid: 2,12;
-3,47 (258,56%)

Koszty zużycia końcowego itp.

76,13 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 177 (67,23%); 6 miejsce w Ameryce z 36 (86,11%)
0,451 % (0,090 % ) ↗
min: 71,46; max: 92,77; max-min: 21,31 (22,98%); mid: 82,11;
-5,98 (-7,86%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,060 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 50 miejsce w świecie z 165 (70,30%); 8 miejsce w Ameryce z 32 (78,13%)
213,56 % (42,71 % ) ↗
min: -0,442; max: 0,329; max-min: 0,771 (234,15%); mid: -0,056;
0,116 (193,66%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,17 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 147 (63,95%); 9 miejsce w Ameryce z 31 (74,19%)
2,16 % (0,432 % ) ↘
min: 1,15; max: 6,87; max-min: 5,72 (83,25%); mid: 4,01;
0,154 (3,70%)

Wydatki na badania i rozwój

0,340 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 110 (93,64%); 3 miejsce w Ameryce z 18 (88,89%)
18,55 % (3,71 % ) ↗
min: 0,052; max: 0,403; max-min: 0,351 (87,22%); mid: 0,227;
0,113 (33,15%)

Wydatki wojskowe

2,69 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 155 (20,65%); 21 miejsce w Ameryce z 23 (13,04%)
11,80 % (2,36 % ) ↗
min: 1,17; max: 3,12; max-min: 1,95 (62,57%); mid: 2,14;
0,551 (20,45%)

Wydatki na zdrowie

9,16 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 176 miejsce w świecie z 190 (7,89%); 32 miejsce w Ameryce z 35 (11,43%)
35,57 % (7,11 % ) ↘
min: 3,38; max: 9,16; max-min: 5,78 (63,12%); mid: 6,27;
2,89 (31,56%)

Handel

44,33 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 187 (11,76%); 32 miejsce w Ameryce z 38 (18,42%)
36,02 % (7,20 % ) ↗
min: 19,27; max: 68,06; max-min: 48,79 (71,69%); mid: 43,66;
0,671 (1,51%)

Handel usługami

5,59 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 179 (6,15%); 32 miejsce w Ameryce z 34 (8,82%)
15,23 % (3,05 % ) ↗
min: 4,18; max: 11,61; max-min: 7,43 (64,03%); mid: 7,89;
-2,30 (-41,23%)

Handel towarem

39,78 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 188 (23,94%); 23 miejsce w Ameryce z 36 (38,89%)
37,64 % (7,53 % ) ↗
min: 13,53; max: 60,99; max-min: 47,46 (77,81%); mid: 37,26;
2,52 (6,33%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

1,06 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 188 (20,74%); 34 miejsce w Ameryce z 35 (5,71%)
77,54 % (15,51 % ) ↘
min: -0,219; max: 3,30; max-min: 3,52 (106,63%); mid: 1,54;
-0,483 (-45,61%)

Czynsze z zasobów naturalnych

3,86 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 177 (58,76%); 9 miejsce w Ameryce z 33 (75,76%)
181,64 % (36,33 % ) ↗
min: 0,582; max: 17,45; max-min: 16,87 (96,66%); mid: 9,02;
-5,16 (-133,67%)

Dług publiczny

33 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 178 (75,84%); 8 miejsce w Ameryce z 40 (82,50%)