Geograficzne w Ekwador

Wersje językowe strony:

Ekwador

Geograficzne w Ekwador


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:EC
  
Iso3:ECU

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Ekwador


Powierzchnia

256 370 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

248 360 km kw.[?] (2015)

Wody terytorialne

8 010 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 153 (64,71%); 13 miejsce w Ameryce z 29 (58,62%)

Korzystanie z ziemi w Ekwador


Powierzchnia

248 360 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

22,55 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 208 (21,15%); 31 miejsce w Ameryce z 42 (28,57%)
33,85 % (6,77 % ) ↗
min: 17,01; max: 32,51; max-min: 15,50 (47,67%); mid: 24,76;
-2,21 (-9,79%)
56 017 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 209 (52,63%); 16 miejsce w Ameryce z 42 (64,29%)
33,85 % (6,77 % ) ↗
min: 47 100; max: 81 290; max-min: 34 190 (42,06%); mid: 64 195;
-8 178 (-14,60%)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 207 (34,30%); 24 miejsce w Ameryce z 42 (45,24%)
119,62 % (23,92 % ) ↗
min: 0,229; max: 1,04; max-min: 0,808 (77,94%); mid: 0,632;
-0,404 (-176,65%)

Grunty orne

4,10 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 206 (26,70%); 32 miejsce w Ameryce z 42 (26,19%)
16,58 % (3,32 % ) ↗
min: 4,10; max: 6,51; max-min: 2,41 (37,02%); mid: 5,30;
-1,20 (-29,39%)
(malejąco): 110 miejsce w świecie z 206 (47,09%); 18 miejsce w Ameryce z 42 (59,52%)
41,00 % (8,20 % ) ↗
min: 8 414; max: 17 250; max-min: 8 836 (51,22%); mid: 12 832;
-4 418 (-52,51%)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 206 (27,67%); 25 miejsce w Ameryce z 42 (42,86%)
52,42 % (10,48 % ) ↗
min: 0,052; max: 0,375; max-min: 0,323 (86,12%); mid: 0,214;
-0,162 (-310,23%)

Powierzchnia lasów

50,52 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 205 (77,56%); 16 miejsce w Ameryce z 43 (65,12%)
3,14 % (0,627 % ) ↗
min: 50,52; max: 56,00; max-min: 5,48 (9,79%); mid: 53,26;
-2,74 (-5,42%)
125 479 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 206 (80,10%); 14 miejsce w Ameryce z 43 (69,77%)
3,14 % (0,627 % ) ↗
min: 125 479; max: 146 309; max-min: 20 830 (14,24%); mid: 135 894;
-10 415 (-8,30%)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 204 (75%); 16 miejsce w Ameryce z 43 (65,12%)
11,49 % (2,30 % ) ↗
min: 0,777; max: 1,43; max-min: 0,655 (45,72%); mid: 1,10;
-0,327 (-42,11%)

Lądowe obszary chronione

25,75 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 204 (78,43%); 10 miejsce w Ameryce z 42 (78,57%)
0,388 % (0,078 % ) ↘
min: 22,04; max: 25,75; max-min: 3,71 (14,41%); mid: 23,90;
1,86 (7,20%)
64 015 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 202 (74,75%); 11 miejsce w Ameryce z 42 (76,19%)
0,0001597 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)

Granice lądowe i linia brzegowa w Ekwador


Długość granicy lądowej

2 237 [?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 166 (50,60%); 13 miejsce w Ameryce z 27 (55,56%)

Liczba krajów sąsiednich

2 [?] (2015)

Linia brzegowa

2 237 [?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 191 (71,73%); 13 miejsce w Ameryce z 47 (74,47%)

Podniesienie w Ekwador


Średnia wysokość

1 117 [?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 163 (84,66%); 4 miejsce w Ameryce z 28 (89,29%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

6 267 [?] (2015)

Główne parametry w Ekwador


Liczba ludności

16 144 363 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 233 (70,82%); 11 miejsce w Ameryce z 50 (80%)
7,49 % (1,50 % ) ↘
min: 4 545 548; max: 16 144 363; max-min: 11 598 815 (71,84%); mid: 10 344 956;
5 799 408 (35,92%)

Powierzchnia

256 370 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

65,00 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 230 (36,96%); 29 miejsce w Ameryce z 50 (44%)
7,49 % (1,50 % ) ↘
min: 16,89; max: 65,00; max-min: 48,11 (74,01%); mid: 40,95;
24,06 (37,01%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,51 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 216 (62,04%); 8 miejsce w Ameryce z 45 (84,44%)
9,04 % (1,81 % ) ↗
min: 1,51; max: 2,92; max-min: 1,42 (48,46%); mid: 2,22;
-0,708 (-47,01%)

Powierzchnia

1,59 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 146 miejsce w świecie z 233 (37,77%); 30 miejsce w Ameryce z 50 (42%)
8,10 % (1,62 % ) ↗
min: 1,59; max: 6,24; max-min: 4,66 (74,57%); mid: 3,92;
-2,33 (-146,62%)