Poziom życia w Dania

Wersje językowe strony:

Dania

Poziom życia w Dania


Kontynent: Europa
  
Iso2:DK
  
Iso3:DNK

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Wskaźnik Giniego

29,08 [?] (2012)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 113 (85,84%); 14 miejsce w Europie z 39 (66,67%)
0,206 % (0,041 % ) ↘
min: 25,89; max: 29,54; max-min: 3,65 (12,36%); mid: 27,72;
1,37 (4,69%)

Dostęp do zasobów w Dania


Dostęp do prądu

100 {% ludności[?]}
(2012)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 191 (89,53%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)
100 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 184 (92,93%); 4 miejsce w Europie z 48 (93,75%)
100 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 200 (90,50%); 5 miejsce w Europie z 48 (91,67%)

Dostęp do paliw stałych

100 {% ludności[?]}
(2012)
100 {% ludności miejskiej[?]}
(2012)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 176 (96,59%); 2 miejsce w Europie z 40 (97,50%)
100 {% ludności wiejskiej[?]}
(2012)

Lepsze urządzenia sanitarne

99,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 197 (89,34%); 10 miejsce w Europie z 43 (79,07%)
99,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 197 (89,34%); 9 miejsce w Europie z 43 (81,40%)
99,60 {[?]}
(2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 193 (89,64%); 11 miejsce w Europie z 42 (76,19%)

Lepsze źródło wody

100 {[?]}
(2015)
100 {[?]}
(2015)

Ceny benzyny w Dania


Cena oleju napędowego

1,80 [?] (2014)
(rosnąco): 166 miejsce w świecie z 177 (6,78%); 39 miejsce w Europie z 44 (13,64%)
0,556 % (0,111 % ) ↘
min: 0,850; max: 1,89; max-min: 1,04 (55,03%); mid: 1,37;
0,430 (23,89%)

Cena gazu

2,01 [?] (2014)
(rosnąco): 174 miejsce w świecie z 179 (3,35%); 41 miejsce w Europie z 44 (9,09%)
0,498 % (0,100 % ) ↘
min: 1,01; max: 2,02; max-min: 1,01 (50%); mid: 1,52;
0,495 (24,63%)

Podział dochodu w Dania


Udział dochodów przypisywanych najwyższym standardom życia 10% populacji

23,47 %[?] (2012)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 113 (23,01%); 20 miejsce w Europie z 39 (51,28%)
2,90 % (0,579 % ) ↘
min: 20,83; max: 23,47; max-min: 2,64 (11,25%); mid: 22,15;
1,32 (5,62%)

Udział dochodów przypisanych najwyższemu standardowi życia 20% populacji

37,75 %[?] (2012)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 113 (21,24%); 20 miejsce w Europie z 39 (51,28%)
1,46 % (0,291 % ) ↘
min: 35,20; max: 37,75; max-min: 2,55 (6,75%); mid: 36,48;
1,28 (3,38%)

Udział dochodów przypadających na 2 20% populacji pod względem warunków życia

14,03 %[?] (2012)
(malejąco): 20 miejsce w świecie z 113 (83,19%); 17 miejsce w Europie z 39 (58,97%)
1,71 % (0,342 % ) ↗
min: 14,03; max: 14,89; max-min: 0,860 (5,78%); mid: 14,46;
-0,430 (-3,06%)

Udział dochodów przypadających na 3 i 20% populacji według standardu życia

17,48 %[?] (2012)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 113 (68,14%); 27 miejsce w Europie z 39 (33,33%)
2,35 % (0,469 % ) ↗
min: 17,48; max: 18,46; max-min: 0,980 (5,31%); mid: 17,97;
-0,490 (-2,80%)

Udział dochodów przypadających na 4 20% populacji według standardu życia

22,26 %[?] (2012)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 113 (30,09%); 36 miejsce w Europie z 39 (10,26%)
1,80 % (0,359 % ) ↗
min: 22,24; max: 23,14; max-min: 0,900 (3,89%); mid: 22,69;
-0,430 (-1,93%)

Udział dochodów przypisywanych najniższemu standardowi życia 20% populacji

8,48 %[?] (2012)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 113 (95,58%); 4 miejsce w Europie z 39 (92,31%)
5,90 % (1,18 % ) ↘
min: 7,24; max: 9,31; max-min: 2,07 (22,23%); mid: 8,28;
0,205 (2,42%)

Udział dochodu przypisanego najniższemu poziomowi życia 10% populacji

2,84 %[?] (2012)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 113 (97,35%); 2 miejsce w Europie z 39 (97,44%)
15,85 % (3,17 % ) ↘
min: 1,28; max: 3,48; max-min: 2,20 (63,22%); mid: 2,38;
0,460 (16,20%)