Ludność w Dania

Wersje językowe strony:

Dania

Ludność w Dania


Kontynent: Europa
  
Iso2:DK
  
Iso3:DNK

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Dania


Uzależnieni ludzie

55,90 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

26,30 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

29,60 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

3,40 [?] (2015)
(rosnąco): 10 miejsce w świecie z 196 (95,41%); 9 miejsce w Europie z 42 (80,95%)

Urbanizacja ludności w Dania


Liczba ludności

5 676 002 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 233 (51,93%); 22 miejsce w Europie z 53 (60,38%)
2,26 % (0,452 % ) ↘
min: 4 579 603; max: 5 676 002; max-min: 1 096 399 (19,32%); mid: 5 127 803;
548 200 (9,66%)
0,575 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 216 (30,56%); 14 miejsce w Europie z 49 (73,47%)
22,71 % (4,54 % ) ↘
min: -0,073; max: 0,803; max-min: 0,876 (109,15%); mid: 0,365;
0,210 (36,53%)

Wiejskie

699 510 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 205 (30,73%); 32 miejsce w Europie z 46 (32,61%)
4,73 % (0,945 % ) ↗
min: 699 510; max: 1 205 031; max-min: 505 521 (41,95%); mid: 952 271;
-252 761 (-36,13%)
12,32 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 205 (11,71%); 40 miejsce w Europie z 46 (15,22%)
7,15 % (1,43 % ) ↗
min: 12,32; max: 26,31; max-min: 13,99 (53,16%); mid: 19,32;
-6,99 (-56,76%)
-0,827 {[?]}
(2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 205 (16,59%); 33 miejsce w Europie z 46 (30,43%)
25,33 % (5,07 % ) ↘
min: -2,37; max: 0,386; max-min: 2,76 (715,08%); mid: -0,994;
0,167 (-20,13%)

Obszary miejskie

4 976 492 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 214 (58,41%); 21 miejsce w Europie z 48 (58,33%)
3,24 % (0,649 % ) ↘
min: 3 374 572; max: 4 976 492; max-min: 1 601 920 (32,19%); mid: 4 175 532;
800 960 (16,09%)
87,68 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 214 (85,05%); 9 miejsce w Europie z 48 (83,33%)
1,00 % (0,201 % ) ↘
min: 73,69; max: 87,68; max-min: 13,99 (15,96%); mid: 80,68;
6,99 (7,98%)
0,773 {[?]}
(2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 214 (26,64%); 16 miejsce w Europie z 48 (68,75%)
21,54 % (4,31 % ) ↘
min: 0,058; max: 1,77; max-min: 1,72 (96,76%); mid: 0,915;
-0,142 (-18,37%)

Populacja największego miasta

1 268 052 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 151 (37,75%); 18 miejsce w Europie z 34 (50%)
5,97 % (1,19 % ) ↘
min: 1 035 100; max: 1 380 022; max-min: 344 922 (24,99%); mid: 1 207 561;
60 491 (4,77%)
22,34 {[?]}
(2015)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 151 (73,51%); 7 miejsce w Europie z 34 (82,35%)
3,79 % (0,759 % ) ↘
min: 20,03; max: 28,85; max-min: 8,82 (30,57%); mid: 24,44;
-2,10 (-9,41%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

1 268 052 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 115 (18,26%); 18 miejsce w Europie z 24 (29,17%)
5,97 % (1,19 % ) ↘
min: 1 035 100; max: 1 380 022; max-min: 344 922 (24,99%); mid: 1 207 561;
60 491 (4,77%)
22,34 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 115 (53,04%); 7 miejsce w Europie z 24 (75%)
3,79 % (0,759 % ) ↘
min: 20,01; max: 28,85; max-min: 8,85 (30,66%); mid: 24,43;
-2,09 (-9,35%)

Migracja w Dania


Liczba ludności

5 676 002 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 233 (51,93%); 22 miejsce w Europie z 53 (60,38%)
2,26 % (0,452 % ) ↘
min: 4 579 603; max: 5 676 002; max-min: 1 096 399 (19,32%); mid: 5 127 803;
548 200 (9,66%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

573 219 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 214 (71,50%); 21 miejsce w Europie z 48 (58,33%)
11,13 % (2,23 % ) ↘
min: 235 217; max: 573 219; max-min: 338 002 (58,97%); mid: 404 218;
169 001 (29,48%)
10,10 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 214 (65,89%); 31 miejsce w Europie z 48 (37,50%)
9,07 % (1,81 % ) ↘
min: 4,58; max: 10,10; max-min: 5,52 (54,69%); mid: 7,34;
2,76 (27,35%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,481 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 180 (80%); 9 miejsce w Europie z 42 (80,95%)
32,90 % (6,58 % ) ↘
min: 0,323; max: 1,33; max-min: 1,01 (75,72%); mid: 0,827;
-0,345 (-71,72%)
27 326 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 180 (70%); 14 miejsce w Europie z 42 (69,05%)
34,41 % (6,88 % ) ↘
min: 11 814; max: 73 597; max-min: 61 783 (83,95%); mid: 42 706;
-15 380 (-56,28%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0001586 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 189 miejsce w świecie z 196 (4,08%); 38 miejsce w Europie z 43 (13,95%)
2,31 % (0,463 % ) ↗
min: 0,0001586; max: 0,0004682; max-min: 0,0003096 (66,13%); mid: 0,0003134;
-0,0001548 (-97,64%)
9 {liczba osób[?]}
(2015)

Płodność w Dania


Ogólny współczynnik urodzeń

10,10 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 184 miejsce w świecie z 207 (11,59%); 29 miejsce w Europie z 46 (39,13%)
12,87 % (2,57 % ) ↗
min: 9,90; max: 18,40; max-min: 8,50 (46,20%); mid: 14,15;
-4,05 (-40,10%)

Ogólny współczynnik urodzeń

57 895 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 207 (37,68%); 24 miejsce w Europie z 46 (50%)
9,24 % (1,85 % ) ↗
min: 53 694; max: 85 662; max-min: 31 968 (37,32%); mid: 69 678;
-11 783 (-20,35%)

Wskaźnik płodności

1,67 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 203 (22,17%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
11,98 % (2,40 % ) ↗
min: 1,38; max: 2,67; max-min: 1,29 (48,31%); mid: 2,03;
-0,355 (-21,26%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

3,96 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 193 (4,66%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)
26,47 % (5,29 % ) ↗
min: 3,96; max: 45,91; max-min: 41,95 (91,37%); mid: 24,94;
-20,98 (-529,57%)

Śmiertelność dzieci i matek w Dania


Ogólny współczynnik urodzeń

57 895 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 78 miejsce w świecie z 207 (62,80%); 23 miejsce w Europie z 46 (52,17%)
9,24 % (1,85 % ) ↗
min: 53 694; max: 85 662; max-min: 31 968 (37,32%); mid: 69 678;
-11 783 (-20,35%)
9,10 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 147 miejsce w świecie z 206 (29,13%); 20 miejsce w Europie z 46 (58,70%)
7,69 % (1,54 % ) ↗
min: 9,10; max: 12,10; max-min: 3 (24,79%); mid: 10,60;
-1,50 (-16,48%)

Śmiertelność matek

4 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 181 (85,64%); 14 miejsce w Europie z 38 (65,79%)
25 % (5 % ) ↗
min: 4; max: 8; max-min: 4 (50%); mid: 6;
-2 (-50%)
0,0007047 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 181 (91,71%); 14 miejsce w Europie z 38 (65,79%)
27,89 % (5,58 % ) ↗
min: 0,0007047; max: 0,0015287; max-min: 0,0008239 (53,90%); mid: 0,0011167;
-0,0004120 (-58,46%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

129 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 192 (77,60%); 17 miejsce w Europie z 42 (61,90%)
44,19 % (8,84 % ) ↗
min: 129; max: 292; max-min: 163 (55,82%); mid: 210,50;
-81,50 (-63,18%)
0,023 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 20 miejsce w świecie z 192 (90,10%); 16 miejsce w Europie z 42 (64,29%)
47,52 % (9,50 % ) ↗
min: 0,023; max: 0,057; max-min: 0,034 (59,99%); mid: 0,040;
-0,017 (-74,96%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

187 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 193 (79,79%); 18 miejsce w Europie z 43 (60,47%)
41,71 % (8,34 % ) ↗
min: 187; max: 1 997; max-min: 1 810 (90,64%); mid: 1 092;
-905 (-483,96%)
0,033 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 193 (91,71%); 14 miejsce w Europie z 43 (69,77%)
44,99 % (9,00 % ) ↗
min: 0,033; max: 0,444; max-min: 0,411 (92,57%); mid: 0,238;
-0,205 (-623,31%)

Przyczyny śmierci w Dania


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

6,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 172 (69,19%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)
7,46 % (1,49 % ) ↘
min: 3,70; max: 6,70; max-min: 3 (44,78%); mid: 5,20;
1,50 (22,39%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

3,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 172 (97,67%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
9,01 % (1,80 % ) ↗
min: 3,70; max: 5,70; max-min: 2 (35,09%); mid: 4,70;
-1 (-27,03%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

89,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 140 miejsce w świecie z 172 (19,19%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
0,167 % (0,033 % ) ↗
min: 89,70; max: 90,60; max-min: 0,900 (0,993%); mid: 90,15;
-0,450 (-0,502%)

Zgony w ruchu drogowym

3,50 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 178 (96,07%); 6 miejsce w Europie z 41 (87,80%)

Długość życia w Dania


Długość życia

80,55 [?] (2014)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 201 (85,57%); 20 miejsce w Europie z 45 (57,78%)
1,80 % (0,360 % ) ↘
min: 72,18; max: 80,55; max-min: 8,37 (10,39%); mid: 76,36;
4,19 (5,20%)

Średnia długość życia mężczyzn

78,50 [?] (2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 201 (87,56%); 17 miejsce w Europie z 45 (64,44%)
1,78 % (0,357 % ) ↘
min: 70,20; max: 78,50; max-min: 8,30 (10,57%); mid: 74,35;
4,15 (5,29%)

Oczekiwana długość życia kobiet

82,70 [?] (2014)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 201 (83,58%); 22 miejsce w Europie z 45 (53,33%)
1,81 % (0,363 % ) ↘
min: 74; max: 82,70; max-min: 8,70 (10,52%); mid: 78,35;
4,35 (5,26%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,30 [?] (2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 201 (46,77%); 34 miejsce w Europie z 45 (26,67%)
4,65 % (0,930 % ) ↘
min: 3,54; max: 6,01; max-min: 2,47 (41,10%); mid: 4,78;
-0,475 (-11,05%)

Przeżycie do 65 roku życia w Dania


Przeżycie do 65 roku życia

18,96 [?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 194 (94,33%); 11 miejsce w Europie z 41 (75,61%)
12,12 % (2,42 % ) ↘
min: 10,61; max: 18,96; max-min: 8,34 (44,01%); mid: 14,79;
4,17 (22,01%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

85,73 [?] (2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 193 (85,49%); 15 miejsce w Europie z 40 (65%)
1,82 % (0,363 % ) ↘
min: 73,62; max: 85,73; max-min: 12,11 (14,13%); mid: 79,67;
6,06 (7,07%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

90,67 [?] (2014)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 193 (80,83%); 23 miejsce w Europie z 40 (45%)
0,924 % (0,185 % ) ↘
min: 81,94; max: 90,67; max-min: 8,73 (9,63%); mid: 86,30;
4,37 (4,81%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,947 [?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 193 (84,97%); 10 miejsce w Europie z 40 (77,50%)
1,08 % (0,216 % ) ↘
min: 0,882; max: 0,947; max-min: 0,065 (6,87%); mid: 0,915;
0,033 (3,43%)

Struktura wiekowa w Dania


0-14 lat

16,58 %[?] (2015)

15–24 lata

13,12 %[?] (2015)

25-54 lata

38,88 %[?] (2015)

55–64 lata

12,45 %[?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 227 (77,97%); 33 miejsce w Europie z 51 (37,25%)

Ma ponad 65 lat

18,96 %[?] (2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 227 (91,19%); 18 miejsce w Europie z 51 (66,67%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Dania


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 227 (70,04%); 32 miejsce w Europie z 51 (39,22%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 227 (57,71%); 41 miejsce w Europie z 51 (21,57%)

25-54 lata

0,991 [?] (2015)

55–64 lata

0,989 [?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 227 (70,93%); 17 miejsce w Europie z 51 (68,63%)

Ma ponad 65 lat

0,812 [?] (2015)

Średni wiek w Dania


Razem

42 [?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 227 (87,67%); 22 miejsce w Europie z 51 (58,82%)

Mężczyźni

41,10 [?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 227 (90,75%); 15 miejsce w Europie z 51 (72,55%)

Kobiety

43 [?] (2015)
(malejąco): 33 miejsce w świecie z 227 (85,90%); 26 miejsce w Europie z 51 (50,98%)

Turystyka w Dania


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

10 267 000 [?] (2014)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 195 (87,69%); 13 miejsce w Europie z 44 (72,73%)
14,83 % (2,97 % ) ↘
min: 2 023 000; max: 10 267 000; max-min: 8 244 000 (80,30%); mid: 6 145 000;
4 122 000 (40,15%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

8 528 000 [?] (2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 107 (75,70%); 16 miejsce w Europie z 35 (57,14%)
9,40 % (1,88 % ) ↘
min: 4 630 000; max: 8 528 000; max-min: 3 898 000 (45,71%); mid: 6 579 000;
1 949 000 (22,85%)