Ludność w Dżibuti

Wersje językowe strony:

Dżibuti

Ludność w Dżibuti


Kontynent: Afryka
  
Iso2:DJ
  
Iso3:DJI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Dżibuti


Uzależnieni ludzie

58,50 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

51,90 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

6,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 62 miejsce w świecie z 196 (68,88%); 41 miejsce w Afryce z 55 (27,27%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

15,10 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Dżibuti


Liczba ludności

887 861 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 233 (31,33%); 49 miejsce w Afryce z 56 (14,29%)
6,43 % (1,29 % ) ↘
min: 83 636; max: 887 861; max-min: 804 225 (90,58%); mid: 485 749;
402 113 (45,29%)
1,33 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 216 (56,02%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
2,13 % (0,425 % ) ↘
min: 1,28; max: 11,03; max-min: 9,75 (88,37%); mid: 6,16;
-4,83 (-364,79%)

Wiejskie

201 163 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 205 (21,95%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
4,99 % (0,999 % ) ↘
min: 41 546; max: 201 163; max-min: 159 617 (79,35%); mid: 121 355;
79 809 (39,67%)
22,66 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 205 (24,88%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
1,53 % (0,306 % ) ↗
min: 22,66; max: 49,68; max-min: 27,02 (54,39%); mid: 36,17;
-13,51 (-59,62%)
0,969 {[?]}
(2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 205 (66,83%); 38 miejsce w Afryce z 54 (31,48%)
10,58 % (2,12 % ) ↗
min: -0,798; max: 7,82; max-min: 8,61 (110,21%); mid: 3,51;
-2,54 (-262,34%)

Obszary miejskie

686 698 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 214 (28,97%); 46 miejsce w Afryce z 54 (16,67%)
6,85 % (1,37 % ) ↘
min: 42 090; max: 686 698; max-min: 644 608 (93,87%); mid: 364 394;
322 304 (46,94%)
77,34 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 214 (72,43%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
0,449 % (0,090 % ) ↘
min: 50,33; max: 77,34; max-min: 27,02 (34,93%); mid: 63,83;
13,51 (17,47%)
1,43 {[?]}
(2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 214 (46,73%); 50 miejsce w Afryce z 54 (9,26%)
4,56 % (0,913 % ) ↘
min: 1,34; max: 12,50; max-min: 11,16 (89,27%); mid: 6,92;
-5,49 (-384,12%)

Populacja największego miasta

528 627 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 151 (8,61%); 41 miejsce w Afryce z 45 (11,11%)
8,27 % (1,65 % ) ↘
min: 39 962; max: 528 627; max-min: 488 665 (92,44%); mid: 284 295;
244 333 (46,22%)
59,54 {[?]}
(2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 151 (96,69%); 1 miejsce w Afryce z 45 (100%)
1,97 % (0,393 % ) ↘
min: 35,05; max: 59,54; max-min: 24,49 (41,13%); mid: 47,30;
12,24 (20,56%)

Migracja w Dżibuti


Liczba ludności

887 861 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 233 (31,33%); 49 miejsce w Afryce z 56 (14,29%)
6,43 % (1,29 % ) ↘
min: 83 636; max: 887 861; max-min: 804 225 (90,58%); mid: 485 749;
402 113 (45,29%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

112 351 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 214 (42,06%); 36 miejsce w Afryce z 54 (35,19%)
9,59 % (1,92 % ) ↘
min: 92 091; max: 122 221; max-min: 30 130 (24,65%); mid: 107 156;
5 195 (4,62%)
12,65 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 214 (72,43%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
3,38 % (0,676 % ) ↘
min: 11,83; max: 20,77; max-min: 8,94 (43,05%); mid: 16,30;
-3,65 (-28,83%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

2,18 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 180 (96,11%); 2 miejsce w Afryce z 48 (97,92%)
16,65 % (3,33 % ) ↘
min: 1,34; max: 13,19; max-min: 11,85 (89,82%); mid: 7,27;
-5,09 (-233,17%)
19 365 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 180 (68,33%); 22 miejsce w Afryce z 48 (56,25%)
22,00 % (4,40 % ) ↘
min: 6 651; max: 96 144; max-min: 89 493 (93,08%); mid: 51 398;
-32 033 (-165,41%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,120 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 196 (80,10%); 18 miejsce w Afryce z 54 (68,52%)
43,42 % (8,68 % ) ↘
min: 0,0008498; max: 2,74; max-min: 2,74 (99,97%); mid: 1,37;
-1,25 (-1 037%)
1 069 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 196 (52,04%); 38 miejsce w Afryce z 54 (31,48%)
47,05 % (9,41 % ) ↘
min: 5; max: 18 101; max-min: 18 096 (99,97%); mid: 9 053;
-7 984 (-746,87%)

Płodność w Dżibuti


Ogólny współczynnik urodzeń

25,11 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 207 (70,53%); 45 miejsce w Afryce z 54 (18,52%)
5,98 % (1,20 % ) ↗
min: 25,11; max: 45,12; max-min: 20,02 (44,36%); mid: 35,11;
-10,01 (-39,87%)

Ogólny współczynnik urodzeń

21 951 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 207 (25,60%); 50 miejsce w Afryce z 54 (9,26%)
0,700 % (0,140 % ) ↗
min: 3 612; max: 23 846; max-min: 20 234 (84,85%); mid: 13 729;
8 223 (37,46%)

Wskaźnik płodności

3,20 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 203 (68,97%); 45 miejsce w Afryce z 54 (18,52%)
9,05 % (1,81 % ) ↗
min: 3,20; max: 6,84; max-min: 3,64 (53,26%); mid: 5,02;
-1,82 (-56,98%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

21,18 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 193 (35,23%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
15,29 % (3,06 % ) ↗
min: 21,18; max: 53,45; max-min: 32,26 (60,37%); mid: 37,31;
-16,13 (-76,16%)

Śmiertelność dzieci i matek w Dżibuti


Ogólny współczynnik urodzeń

21 951 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 53 miejsce w świecie z 207 (74,88%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
0,700 % (0,140 % ) ↗
min: 3 612; max: 23 846; max-min: 20 234 (84,85%); mid: 13 729;
8 223 (37,46%)
8,61 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 134 miejsce w świecie z 206 (35,44%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
5,88 % (1,18 % ) ↗
min: 8,61; max: 18,24; max-min: 9,63 (52,82%); mid: 13,42;
-4,82 (-55,97%)

Śmiertelność matek

50 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 181 (56,91%); 5 miejsce w Afryce z 53 (92,45%)
22 % (4,40 % ) ↗
min: 50; max: 120; max-min: 70 (58,33%); mid: 85;
-35 (-70%)
0,056 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 134 miejsce w świecie z 181 (26,52%); 11 miejsce w Afryce z 53 (81,13%)
30,38 % (6,08 % ) ↗
min: 0,056; max: 0,204; max-min: 0,148 (72,39%); mid: 0,130;
-0,074 (-131,09%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

737 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 83 miejsce w świecie z 192 (57,29%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)
7,87 % (1,57 % ) ↗
min: 737; max: 1 368; max-min: 631 (46,13%); mid: 1 053;
-315,50 (-42,81%)
0,830 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 162 miejsce w świecie z 192 (16,15%); 27 miejsce w Afryce z 54 (51,85%)
15,28 % (3,06 % ) ↗
min: 0,830; max: 2,33; max-min: 1,50 (64,30%); mid: 1,58;
-0,748 (-90,05%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

1 429 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 82 miejsce w świecie z 193 (58,03%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
12,53 % (2,51 % ) ↗
min: 1 429; max: 3 149; max-min: 1 720 (54,62%); mid: 2 289;
-860 (-60,18%)
1,61 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 151 miejsce w świecie z 193 (22,28%); 17 miejsce w Afryce z 54 (70,37%)
20,25 % (4,05 % ) ↗
min: 1,61; max: 8,26; max-min: 6,65 (80,52%); mid: 4,94;
-3,33 (-206,64%)

Przyczyny śmierci w Dżibuti


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

54,80 %[?] (2012)
(rosnąco): 137 miejsce w świecie z 172 (20,93%); 17 miejsce w Afryce z 52 (69,23%)
1,82 % (0,365 % ) ↗
min: 54,80; max: 60,80; max-min: 6 (9,87%); mid: 57,80;
-3 (-5,47%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

9 %[?] (2012)
(rosnąco): 92 miejsce w świecie z 172 (47,09%); 25 miejsce w Afryce z 52 (53,85%)
0,741 % (0,148 % ) ↘
min: 8,60; max: 9; max-min: 0,400 (4,44%); mid: 8,80;
0,200 (2,22%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

36,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 172 (80,23%); 35 miejsce w Afryce z 52 (34,62%)
2,62 % (0,525 % ) ↘
min: 30,50; max: 36,20; max-min: 5,70 (15,75%); mid: 33,35;
2,85 (7,87%)

Zgony w ruchu drogowym

24,70 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Dżibuti


Długość życia

62,02 [?] (2014)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 201 (15,92%); 24 miejsce w Afryce z 54 (57,41%)
2,67 % (0,534 % ) ↘
min: 44,02; max: 62,02; max-min: 17,99 (29,02%); mid: 53,02;
9,00 (14,51%)

Średnia długość życia mężczyzn

60,44 [?] (2014)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 201 (15,92%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
2,59 % (0,519 % ) ↘
min: 42,73; max: 60,44; max-min: 17,70 (29,29%); mid: 51,58;
8,85 (14,65%)

Oczekiwana długość życia kobiet

63,67 [?] (2014)
(malejąco): 171 miejsce w świecie z 201 (15,42%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
2,74 % (0,548 % ) ↘
min: 45,38; max: 63,67; max-min: 18,30 (28,74%); mid: 54,52;
9,15 (14,37%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

3,28 [?] (2015)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 201 (26,87%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
6,56 % (1,31 % ) ↘
min: 2,61; max: 3,33; max-min: 0,716 (21,51%); mid: 2,97;
0,305 (9,31%)

Przeżycie do 65 roku życia w Dżibuti


Przeżycie do 65 roku życia

4,19 [?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 194 (33,51%); 11 miejsce w Afryce z 54 (81,48%)
11,35 % (2,27 % ) ↘
min: 2,31; max: 4,19; max-min: 1,88 (44,83%); mid: 3,25;
0,938 (22,42%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

57,76 [?] (2014)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 193 (20,73%); 22 miejsce w Afryce z 54 (61,11%)
4,00 % (0,800 % ) ↘
min: 33,59; max: 57,76; max-min: 24,17 (41,84%); mid: 45,68;
12,08 (20,92%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

63,92 [?] (2014)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 193 (16,58%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
3,99 % (0,797 % ) ↘
min: 38,70; max: 63,92; max-min: 25,22 (39,46%); mid: 51,31;
12,61 (19,73%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,903 [?] (2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 193 (50,78%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
0,013 % (0,0025897 % ) ↗
min: 0,868; max: 0,904; max-min: 0,035 (3,92%); mid: 0,886;
0,018 (1,95%)

Struktura wiekowa w Dżibuti


0-14 lat

31,71 %[?] (2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 227 (69,60%); 47 miejsce w Afryce z 56 (17,86%)

15–24 lata

21,54 %[?] (2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 227 (97,36%); 2 miejsce w Afryce z 56 (98,21%)

25-54 lata

38,37 %[?] (2015)
(malejąco): 146 miejsce w świecie z 227 (36,12%); 10 miejsce w Afryce z 56 (83,93%)

55–64 lata

4,70 %[?] (2015)
(malejąco): 175 miejsce w świecie z 227 (23,35%); 14 miejsce w Afryce z 56 (76,79%)

Ma ponad 65 lat

3,68 %[?] (2015)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 227 (20,70%); 23 miejsce w Afryce z 56 (60,71%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Dżibuti


0-14 lat

1,01 [?] (2015)

15–24 lata

0,888 [?] (2015)

25-54 lata

0,710 [?] (2015)

55–64 lata

0,848 [?] (2015)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 227 (21,15%); 38 miejsce w Afryce z 56 (33,93%)

Ma ponad 65 lat

0,814 [?] (2015)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 227 (55,95%); 23 miejsce w Afryce z 56 (60,71%)

Średni wiek w Dżibuti


Razem

23,50 [?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 227 (28,19%); 12 miejsce w Afryce z 56 (80,36%)

Mężczyźni

21,80 [?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 227 (22,91%); 13 miejsce w Afryce z 56 (78,57%)

Kobiety

24,90 [?] (2015)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 227 (31,72%); 10 miejsce w Afryce z 56 (83,93%)

Turystyka w Dżibuti


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

63 000 [?] (2013)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 195 (7,69%); 41 miejsce w Afryce z 45 (11,11%)
19,05 % (3,81 % ) ↘
min: 20 000; max: 63 000; max-min: 43 000 (68,25%); mid: 41 500;
21 500 (34,13%)