Równość płci w Czechy

Wersje językowe strony:

Czechy

Równość płci w Czechy


Kontynent: Europa
  
Iso2:CZ
  
Iso3:CZE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Czechy


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć podczas zatrudniania

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Czechy


Siła robocza

5 341 662 [?] (2014)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 185 (60%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
1,98 % (0,395 % ) ↘
min: 4 920 754; max: 5 341 662; max-min: 420 908 (7,88%); mid: 5 131 208;
210 454 (3,94%)

Siła robocza

44,12 [?] (2014)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 185 (50,81%); 30 miejsce w Europie z 40 (27,50%)
1,86 % (0,371 % ) ↘
min: 43,30; max: 44,46; max-min: 1,16 (2,60%); mid: 43,88;
0,240 (0,545%)

Siła robocza

55,78 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 185 (49,73%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
1,65 % (0,330 % ) ↗
min: 55,63; max: 56,70; max-min: 1,07 (1,88%); mid: 56,16;
-0,386 (-0,691%)

Siła robocza

1,26 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 185 (49,73%); 11 miejsce w Europie z 40 (75%)
3,81 % (0,762 % ) ↗
min: 1,25; max: 1,31; max-min: 0,056 (4,25%); mid: 1,28;
-0,020 (-1,60%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

25,79 [?] (2011)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 78 (23,08%); 29 miejsce w Europie z 36 (22,22%)
7,45 % (1,49 % ) ↗
min: 23,12; max: 29,62; max-min: 6,50 (21,95%); mid: 26,37;
-0,585 (-2,27%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

20 %[?] (2016)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 189 (53,97%); 30 miejsce w Europie z 44 (34,09%)
10 % (2 % ) ↗
min: 15; max: 22; max-min: 7 (31,82%); mid: 18,50;
1,50 (7,50%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

30,80 % firm[?] (2013)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 111 (53,15%); 10 miejsce w Europie z 22 (59,09%)
14,12 % (2,82 % ) ↘
min: 17,80; max: 30,80; max-min: 13 (42,21%); mid: 24,30;
6,50 (21,10%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

11,60 % firm[?] (2013)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 113 (14,16%); 22 miejsce w Europie z 22 (4,55%)
43,97 % (8,79 % ) ↗
min: 11,60; max: 18,40; max-min: 6,80 (36,96%); mid: 15;
-3,40 (-29,31%)