Ekologia w Czechy

Wersje językowe strony:

Czechy

Ekologia w Czechy


Kontynent: Europa
  
Iso2:CZ
  
Iso3:CZE

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

woda w Czechy


Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody

13,15 {[?]}
(2014)
1 249 {[?]}
(2014)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 180 (33,33%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
0,963 % (0,193 % ) ↗
min: 1 249; max: 1 290; max-min: 40,24 (3,12%); mid: 1 269;
-20,12 (-1,61%)

Roczny pobór wód słodkich

1,65 {[?]}
(2014)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 181 (46,96%); 24 miejsce w Europie z 41 (43,90%)
14,68 % (2,94 % ) ↗
min: 1,65; max: 2,49; max-min: 0,843 (33,81%); mid: 2,07;
-0,422 (-25,55%)
0,0000001 {[?]}
(2015)
(malejąco): 121 miejsce w świecie z 181 (33,70%); 32 miejsce w Europie z 41 (24,39%)
22,62 % (4,52 % ) ↗
min: 0,0000001; max: 0,0000003; max-min: 0,0000001 (44,21%); mid: 0,0000002;
-0,0000001 (-39,62%)

Emisje gazów HFC

3 613 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 73 (15,07%); 28 miejsce w Europie z 33 (18,18%)
0,0008528 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 70 miejsce w świecie z 73 (5,48%); 33 miejsce w Europie z 33 (3,03%)
59,55 % (11,91 % ) ↘
min: 0,0000000; max: 0,0008528; max-min: 0,0008528 (100,00%); mid: 0,0004264;
0,0004264 (50,00%)

Emisje metanu

11 902 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 201 (42,29%); 28 miejsce w Europie z 42 (35,71%)
1,10 % (0,221 % ) ↗
min: 11 590; max: 20 289; max-min: 8 699 (42,87%); mid: 15 940;
-4 038 (-33,93%)
0,0011461 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 133 miejsce w świecie z 201 (34,33%); 25 miejsce w Europie z 42 (42,86%)
0,237 % (0,047 % ) ↗
min: 0,0011275; max: 0,0019468; max-min: 0,0008193 (42,09%); mid: 0,0015371;
-0,0003910 (-34,11%)

Emisje tlenku azotu

7 315 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 138 miejsce w świecie z 200 (31,50%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
0,341 % (0,068 % ) ↘
min: 6 113; max: 11 547; max-min: 5 434 (47,06%); mid: 8 830;
-1 515 (-20,71%)
0,0006969 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 166 miejsce w świecie z 200 (17,50%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
0,122 % (0,024 % ) ↘
min: 0,0006541; max: 0,0011113; max-min: 0,0004572 (41,14%); mid: 0,0008827;
-0,0001858 (-26,67%)

Emisje gazu SF6

5 {[?]}
(2010)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 54 (92,59%); 5 miejsce w Europie z 22 (81,82%)
0,0000005 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 54 (96,30%); 2 miejsce w Europie z 22 (95,45%)
12,41 % (2,48 % ) ↘
min: 0,0000003; max: 0,0000013; max-min: 0,0000009 (74,81%); mid: 0,0000008;
-0,0000002 (-45,61%)

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

138 957 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 178 (28,09%); 29 miejsce w Europie z 38 (26,32%)
4,86 % (0,971 % ) ↗
min: 137 877; max: 227 304; max-min: 89 427 (39,34%); mid: 182 591;
-43 633 (-31,40%)
0,012 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 143 miejsce w świecie z 178 (20,22%); 29 miejsce w Europie z 38 (26,32%)
20,32 % (4,06 % ) ↗
min: 0,012; max: 0,022; max-min: 0,0099983 (46,37%); mid: 0,017;
-0,0049992 (-43,24%)