Sektor publiczny w Cypr

Wersje językowe strony:

Cypr

Sektor publiczny w Cypr


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:CY
  
Iso3:CYP

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Cypr


Personel sił zbrojnych, całkowity

12 750 liczba osób[?] (2014)

Wydatki wojskowe

1,81 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 155 (62,58%); 10 miejsce w Europie z 41 (78,05%)
3,34 % (0,667 % ) ↗
min: 1,54; max: 9,13; max-min: 7,59 (83,18%); mid: 5,33;
-3,52 (-194,91%)

Personel sił zbrojnych

2,08 [?] (2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 166 (83,13%); 5 miejsce w Europie z 40 (90%)
5,01 % (1,00 % ) ↗
min: 1,88; max: 3,87; max-min: 1,99 (51,36%); mid: 2,88;
-0,801 (-38,54%)

Bezrobocie w Cypr


Bezrobocie

15,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 153 miejsce w świecie z 174 (12,64%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
59,62 % (11,92 % ) ↘
min: 2,10; max: 15,80; max-min: 13,70 (86,71%); mid: 8,95;
6,65 (42,63%)
15,70 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 153 miejsce w świecie z 174 (12,64%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
61,15 % (12,23 % ) ↘
min: 1,90; max: 16,50; max-min: 14,60 (88,48%); mid: 9,20;
6,50 (41,40%)
15,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 143 miejsce w świecie z 174 (18,39%); 33 miejsce w Europie z 40 (20%)
57,79 % (11,56 % ) ↘
min: 2,50; max: 15,40; max-min: 12,90 (83,77%); mid: 8,95;
6,45 (41,88%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

22,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 38 miejsce w świecie z 91 (59,34%); 16 miejsce w Europie z 41 (63,41%)
12,16 % (2,43 % ) ↗
min: 18,70; max: 40,50; max-min: 21,80 (53,83%); mid: 29,60;
-7,40 (-33,33%)
29,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 88 (45,45%); 24 miejsce w Europie z 41 (43,90%)
9,80 % (1,96 % ) ↗
min: 22,40; max: 51,80; max-min: 29,40 (56,76%); mid: 37,10;
-7,50 (-25,34%)
13,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 19 miejsce w świecie z 81 (77,78%); 8 miejsce w Europie z 41 (82,93%)
26,52 % (5,30 % ) ↗
min: 11,50; max: 40,90; max-min: 29,40 (71,88%); mid: 26,20;
-13,00 (-98,48%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

43,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 41 miejsce w świecie z 95 (57,89%); 13 miejsce w Europie z 41 (70,73%)
8,08 % (1,62 % ) ↘
min: 33,40; max: 44,90; max-min: 11,50 (25,61%); mid: 39,15;
4,15 (9,58%)
45,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 43 miejsce w świecie z 89 (52,81%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
9,23 % (1,85 % ) ↘
min: 29,70; max: 51,40; max-min: 21,70 (42,22%); mid: 40,55;
4,95 (10,88%)
40,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 35 miejsce w świecie z 87 (60,92%); 14 miejsce w Europie z 41 (68,29%)
5,20 % (1,04 % ) ↘
min: 32,60; max: 51,90; max-min: 19,30 (37,19%); mid: 42,25;
-1,85 (-4,58%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

34,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 96 (18,75%); 38 miejsce w Europie z 41 (9,76%)
1,45 % (0,290 % ) ↘
min: 16; max: 36,20; max-min: 20,20 (55,80%); mid: 26,10;
8,40 (24,35%)
24,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 88 (29,55%); 34 miejsce w Europie z 41 (19,51%)
0,407 % (0,081 % ) ↗
min: 17,50; max: 28,90; max-min: 11,40 (39,45%); mid: 23,20;
1,40 (5,69%)
46,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 80 miejsce w świecie z 90 (12,22%); 40 miejsce w Europie z 41 (4,88%)
4,96 % (0,991 % ) ↘
min: 14,50; max: 48,40; max-min: 33,90 (70,04%); mid: 31,45;
14,95 (32,22%)

Zatrudnienie ludności w Cypr


Zatrudnienie w rolnictwie

3,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 135 (39,26%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
28,21 % (5,64 % ) ↘
min: 2,30; max: 19,20; max-min: 16,90 (88,02%); mid: 10,75;
-6,85 (-175,64%)
5,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 123 (43,90%); 14 miejsce w Europie z 39 (66,67%)
37,29 % (7,46 % ) ↘
min: 3; max: 14,90; max-min: 11,90 (79,87%); mid: 8,95;
-3,05 (-51,69%)
1,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 117 (31,62%); 20 miejsce w Europie z 40 (52,50%)
5,56 % (1,11 % ) ↗
min: 1,30; max: 26,70; max-min: 25,40 (95,13%); mid: 14,00;
-12,20 (-677,78%)

Zatrudnienie w przemyśle

16,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 141 (25,53%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
25,45 % (5,09 % ) ↗
min: 16,50; max: 33,80; max-min: 17,30 (51,18%); mid: 25,15;
-8,65 (-52,42%)
25,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 129 (35,66%); 35 miejsce w Europie z 40 (15%)
19,46 % (3,89 % ) ↗
min: 25,70; max: 36,50; max-min: 10,80 (29,59%); mid: 31,10;
-5,40 (-21,01%)
7,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 124 (24,19%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
30,99 % (6,20 % ) ↗
min: 7,10; max: 29,10; max-min: 22,00 (75,60%); mid: 18,10;
-11,00 (-154,93%)

Zatrudnienie w usługach

79,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 140 (85,71%); 4 miejsce w Europie z 41 (92,68%)
3,89 % (0,779 % ) ↘
min: 44,70; max: 79,80; max-min: 35,10 (43,98%); mid: 62,25;
17,35 (21,80%)
68,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 128 (82,03%); 7 miejsce w Europie z 40 (85%)
4,40 % (0,880 % ) ↘
min: 45,60; max: 69,10; max-min: 23,50 (34,01%); mid: 57,35;
10,85 (15,91%)
91,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 123 (85,37%); 6 miejsce w Europie z 40 (87,50%)
2,63 % (0,527 % ) ↘
min: 43; max: 91,10; max-min: 48,10 (52,80%); mid: 67,05;
24,05 (26,40%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Cypr


Osoby samozatrudnione

17,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 130 (40,77%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
3,91 % (0,782 % ) ↗
min: 16,60; max: 24,20; max-min: 7,60 (31,40%); mid: 20,40;
-2,50 (-13,97%)
23,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 126 (44,44%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
1,73 % (0,346 % ) ↗
min: 21,70; max: 30,10; max-min: 8,40 (27,91%); mid: 25,90;
-2,80 (-12,12%)
12,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 126 (38,89%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
4,84 % (0,968 % ) ↗
min: 11; max: 16,50; max-min: 5,50 (33,33%); mid: 13,75;
-1,35 (-10,89%)

Pracujący członkowie rodzin

1,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 119 (50,42%); 13 miejsce w Europie z 38 (68,42%)
10,53 % (2,11 % ) ↗
min: 1,60; max: 3,50; max-min: 1,90 (54,29%); mid: 2,55;
-0,650 (-34,21%)
1,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 114 (54,39%); 11 miejsce w Europie z 37 (72,97%)
12,50 % (2,50 % ) ↘
min: 0,500; max: 1,60; max-min: 1,10 (68,75%); mid: 1,05;
0,550 (34,38%)
2,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 114 (50%); 13 miejsce w Europie z 39 (69,23%)
27,27 % (5,45 % ) ↗
min: 2,10; max: 6,60; max-min: 4,50 (68,18%); mid: 4,35;
-2,15 (-97,73%)

Pracownicy najemni

82,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 54 miejsce w świecie z 134 (60,45%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
0,853 % (0,171 % ) ↘
min: 75,80; max: 83,40; max-min: 7,60 (9,11%); mid: 79,60;
2,50 (3,05%)
76,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 129 (58,14%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
0,520 % (0,104 % ) ↘
min: 69,90; max: 78,30; max-min: 8,40 (10,73%); mid: 74,10;
2,80 (3,64%)
87,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 129 (61,24%); 29 miejsce w Europie z 41 (31,71%)
0,685 % (0,137 % ) ↘
min: 83,50; max: 89; max-min: 5,50 (6,18%); mid: 86,25;
1,35 (1,54%)

Pracodawcy w Cypr


Pracodawcy

3,70 [?] (2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 120 (45%); 25 miejsce w Europie z 39 (38,46%)
27,03 % (5,41 % ) ↗
min: 3,70; max: 7,40; max-min: 3,70 (50,00%); mid: 5,55;
-1,85 (-50,00%)

Pracodawcy

6,30 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 119 (64,71%); 17 miejsce w Europie z 39 (58,97%)
22,22 % (4,44 % ) ↗
min: 6,30; max: 11,50; max-min: 5,20 (45,22%); mid: 8,90;
-2,60 (-41,27%)

Pracodawcy

1 [?] (2014)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 116 (24,14%); 34 miejsce w Europie z 39 (15,38%)
40,00 % (8,00 % ) ↗
min: 1; max: 2,10; max-min: 1,10 (52,38%); mid: 1,55;
-0,550 (-55,00%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Cypr


Główny udział siły roboczej

18,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 93 (41,94%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
16,85 % (3,37 % ) ↗
min: 16,50; max: 39,60; max-min: 23,10 (58,33%); mid: 28,05;
-9,65 (-52,45%)
20,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 89 (42,70%); 15 miejsce w Europie z 40 (65%)
6,22 % (1,24 % ) ↗
min: 17,40; max: 41,30; max-min: 23,90 (57,87%); mid: 29,35;
-8,45 (-40,43%)
15,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 88 (36,36%); 22 miejsce w Europie z 40 (47,50%)
30,19 % (6,04 % ) ↗
min: 15,50; max: 36,80; max-min: 21,30 (57,88%); mid: 26,15;
-10,25 (-64,47%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

38,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 94 (38,30%); 33 miejsce w Europie z 40 (20%)
2,86 % (0,573 % ) ↗
min: 36,80; max: 41; max-min: 4,20 (10,24%); mid: 38,90;
-0,500 (-1,30%)
42,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 89 (42,70%); 31 miejsce w Europie z 40 (25%)
2,61 % (0,523 % ) ↗
min: 37,80; max: 45,30; max-min: 7,50 (16,56%); mid: 41,55;
0,550 (1,31%)
34,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 89 (37,08%); 32 miejsce w Europie z 40 (22,50%)
2,92 % (0,583 % ) ↗
min: 34,30; max: 41,40; max-min: 7,10 (17,15%); mid: 37,85;
-3,55 (-10,35%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

43,20 {[?]}
(2014)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 98 (91,84%); 5 miejsce w Europie z 41 (90,24%)
12,96 % (2,59 % ) ↘
min: 22,60; max: 43,20; max-min: 20,60 (47,69%); mid: 32,90;
10,30 (23,84%)
37 {[?]}
(2014)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 90 (85,56%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
10,81 % (2,16 % ) ↘
min: 20,40; max: 37; max-min: 16,60 (44,86%); mid: 28,70;
8,30 (22,43%)
49,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 92 (90,22%); 2 miejsce w Europie z 40 (97,50%)
14,46 % (2,89 % ) ↘
min: 26,40; max: 49,80; max-min: 23,40 (46,99%); mid: 38,10;
11,70 (23,49%)

Zabójstwa międzynarodowe

0,100 na 100 000 osób[?] (2014)
(2010) (rosnąco): 14 miejsce w świecie z 205 (93,66%); 6 miejsce w Europie z 45 (88,89%)
1 800 % (360,00 % ) ↗
min: 0,100; max: 1,90; max-min: 1,80 (94,74%); mid: 1;
-0,900 (-900%)