Ludność w Cypr

Wersje językowe strony:

Cypr

Ludność w Cypr


Kontynent: Europa, Azja
  
Iso2:CY
  
Iso3:CYP

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Cypr


Uzależnieni ludzie

41,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 196 (88,78%); 5 miejsce w Europie z 42 (90,48%)

Młodzi uzależnieni ludzie

23,40 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

18,20 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

5,50 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Cypr


Liczba ludności

1 165 300 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 233 (32,19%); 37 miejsce w Europie z 53 (32,08%)
5,29 % (1,06 % ) ↘
min: 572 929; max: 1 165 300; max-min: 592 371 (50,83%); mid: 869 115;
296 186 (25,42%)
1,00 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 216 (41,20%); 6 miejsce w Europie z 49 (89,80%)
19,82 % (3,96 % ) ↗
min: 0,038; max: 2,24; max-min: 2,20 (98,29%); mid: 1,14;
-0,136 (-13,55%)

Wiejskie

385 470 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 205 (25,37%); 35 miejsce w Europie z 46 (26,09%)
7,09 % (1,42 % ) ↘
min: 248 558; max: 385 470; max-min: 136 912 (35,52%); mid: 317 014;
68 456 (17,76%)
33,08 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 205 (38,05%); 19 miejsce w Europie z 46 (60,87%)
1,90 % (0,381 % ) ↘
min: 31,23; max: 64,37; max-min: 33,14 (51,48%); mid: 47,80;
-14,72 (-44,51%)
1,30 {[?]}
(2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 205 (72,68%); 1 miejsce w Europie z 46 (100%)
26,67 % (5,33 % ) ↗
min: -5,29; max: 2,30; max-min: 7,58 (330,28%); mid: -1,50;
2,80 (214,99%)

Obszary miejskie

779 830 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 214 (29,44%); 36 miejsce w Europie z 48 (27,08%)
4,40 % (0,879 % ) ↘
min: 204 123; max: 779 830; max-min: 575 707 (73,82%); mid: 491 977;
287 854 (36,91%)
66,92 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 214 (59,81%); 30 miejsce w Europie z 48 (39,58%)
0,941 % (0,188 % ) ↗
min: 35,63; max: 68,77; max-min: 33,14 (48,19%); mid: 52,20;
14,72 (22,00%)
0,858 {[?]}
(2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 214 (29,44%); 13 miejsce w Europie z 48 (75%)
15,45 % (3,09 % ) ↗
min: 0,858; max: 6,26; max-min: 5,40 (86,30%); mid: 3,56;
-2,70 (-314,92%)

Migracja w Cypr


Liczba ludności

1 165 300 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 159 miejsce w świecie z 233 (32,19%); 37 miejsce w Europie z 53 (32,08%)
5,29 % (1,06 % ) ↘
min: 572 929; max: 1 165 300; max-min: 592 371 (50,83%); mid: 869 115;
296 186 (25,42%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

196 167 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 214 (50%); 30 miejsce w Europie z 48 (39,58%)
4,20 % (0,841 % ) ↘
min: 43 805; max: 196 167; max-min: 152 362 (77,67%); mid: 119 986;
76 181 (38,83%)
16,83 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 214 (80,84%); 9 miejsce w Europie z 48 (83,33%)
1,15 % (0,229 % ) ↗
min: 5,71; max: 17,03; max-min: 11,31 (66,44%); mid: 11,37;
5,46 (32,46%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,606 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 180 (82,78%); 6 miejsce w Europie z 42 (88,10%)
49,29 % (9,86 % ) ↘
min: 0,0043047; max: 0,606; max-min: 0,602 (99,29%); mid: 0,305;
0,301 (49,65%)
7 067 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 180 (57,22%); 19 miejsce w Europie z 42 (57,14%)
51,97 % (10,39 % ) ↘
min: 33; max: 7 067; max-min: 7 034 (99,53%); mid: 3 550;
3 517 (49,77%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0003433 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 196 (10,71%); 29 miejsce w Europie z 43 (34,88%)
243,14 % (48,63 % ) ↗
min: 0,0003433; max: 0,0014349; max-min: 0,0010916 (76,08%); mid: 0,0008891;
-0,0005458 (-159,01%)
4 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 196 (7,14%); 37 miejsce w Europie z 43 (16,28%)
225 % (45 % ) ↗
min: 2; max: 16; max-min: 14 (87,50%); mid: 9;
-5 (-125%)

Płodność w Cypr


Ogólny współczynnik urodzeń

11,33 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 162 miejsce w świecie z 207 (22,22%); 16 miejsce w Europie z 46 (67,39%)
3,21 % (0,641 % ) ↗
min: 11,33; max: 25,56; max-min: 14,23 (55,69%); mid: 18,44;
-7,12 (-62,83%)

Ogólny współczynnik urodzeń

13 070 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 207 (21,26%); 37 miejsce w Europie z 46 (21,74%)
1,29 % (0,259 % ) ↘
min: 11 724; max: 14 779; max-min: 3 054 (20,67%); mid: 13 252;
-181,65 (-1,39%)

Wskaźnik płodności

1,45 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 203 (10,34%); 32 miejsce w Europie z 46 (32,61%)
2,42 % (0,484 % ) ↗
min: 1,45; max: 3,50; max-min: 2,05 (58,69%); mid: 2,47;
-1,03 (-71,02%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

4,89 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 183 miejsce w świecie z 193 (5,70%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
20,69 % (4,14 % ) ↗
min: 4,89; max: 38,25; max-min: 33,36 (87,21%); mid: 21,57;
-16,68 (-340,96%)

Śmiertelność dzieci i matek w Cypr


Ogólny współczynnik urodzeń

13 070 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 207 (79,23%); 10 miejsce w Europie z 46 (80,43%)
1,29 % (0,259 % ) ↘
min: 11 724; max: 14 779; max-min: 3 054 (20,67%); mid: 13 252;
-181,65 (-1,39%)
6,86 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 206 (59,22%); 5 miejsce w Europie z 46 (91,30%)
0,889 % (0,178 % ) ↘
min: 6,61; max: 8,30; max-min: 1,69 (20,33%); mid: 7,46;
-0,592 (-8,63%)

Śmiertelność matek

1 {liczba osób[?]}
(2015)
0,0008581 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 181 (86,74%); 20 miejsce w Europie z 38 (50%)
5,58 % (1,12 % ) ↗
min: 0,0008581; max: 0,0026089; max-min: 0,0017507 (67,11%); mid: 0,0017335;
-0,0008754 (-102,01%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

19 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 192 (92,19%); 7 miejsce w Europie z 42 (85,71%)
31,58 % (6,32 % ) ↗
min: 19; max: 78; max-min: 59 (75,64%); mid: 48,50;
-29,50 (-155,26%)
0,016 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 192 (94,27%); 9 miejsce w Europie z 42 (80,95%)
38,92 % (7,78 % ) ↗
min: 0,016; max: 0,102; max-min: 0,085 (83,98%); mid: 0,059;
-0,043 (-262,01%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

35 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 193 (91,71%); 8 miejsce w Europie z 43 (83,72%)
34,29 % (6,86 % ) ↗
min: 35; max: 295; max-min: 260 (88,14%); mid: 165;
-130 (-371,43%)
0,030 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 11 miejsce w świecie z 193 (94,82%); 9 miejsce w Europie z 43 (81,40%)
41,78 % (8,36 % ) ↗
min: 0,030; max: 0,404; max-min: 0,374 (92,57%); mid: 0,217;
-0,187 (-622,78%)

Przyczyny śmierci w Cypr


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

4,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 26 miejsce w świecie z 172 (85,47%); 21 miejsce w Europie z 40 (50%)
0,397 % (0,079 % ) ↗
min: 4,20; max: 4,30; max-min: 0,100 (2,33%); mid: 4,25;
-0,050 (-1,19%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

5,80 %[?] (2012)
(rosnąco): 32 miejsce w świecie z 172 (81,98%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
5,17 % (1,03 % ) ↗
min: 5,80; max: 7,60; max-min: 1,80 (23,68%); mid: 6,70;
-0,900 (-15,52%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

90,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 151 miejsce w świecie z 172 (12,79%); 22 miejsce w Europie z 40 (47,50%)
0,388 % (0,078 % ) ↘
min: 88,10; max: 90,20; max-min: 2,10 (2,33%); mid: 89,15;
1,05 (1,16%)

Zgony w ruchu drogowym

5,20 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Cypr


Długość życia

80,13 [?] (2014)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 201 (83,08%); 24 miejsce w Europie z 45 (48,89%)
0,935 % (0,187 % ) ↘
min: 69,59; max: 80,13; max-min: 10,54 (13,15%); mid: 74,86;
5,27 (6,58%)

Średnia długość życia mężczyzn

77,97 [?] (2014)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 201 (85,07%); 21 miejsce w Europie z 45 (55,56%)
0,941 % (0,188 % ) ↘
min: 67,63; max: 77,97; max-min: 10,34 (13,26%); mid: 72,80;
5,17 (6,63%)

Oczekiwana długość życia kobiet

82,40 [?] (2014)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 201 (81,59%); 24 miejsce w Europie z 45 (48,89%)
0,930 % (0,186 % ) ↘
min: 71,66; max: 82,40; max-min: 10,74 (13,04%); mid: 77,03;
5,37 (6,52%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,40 [?] (2015)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 201 (50,25%); 31 miejsce w Europie z 45 (33,33%)
0,205 % (0,041 % ) ↘
min: 4,03; max: 4,40; max-min: 0,375 (8,52%); mid: 4,21;
0,188 (4,26%)

Przeżycie do 65 roku życia w Cypr


Przeżycie do 65 roku życia

12,85 [?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 194 (74,23%); 37 miejsce w Europie z 41 (12,20%)
9,95 % (1,99 % ) ↘
min: 5,90; max: 12,85; max-min: 6,94 (54,04%); mid: 9,37;
3,47 (27,02%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

87,90 [?] (2014)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 193 (93,26%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
1,18 % (0,236 % ) ↘
min: 70,97; max: 87,90; max-min: 16,93 (19,26%); mid: 79,44;
8,46 (9,63%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

93,49 [?] (2014)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 193 (95,85%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
0,645 % (0,129 % ) ↘
min: 80,14; max: 93,49; max-min: 13,36 (14,28%); mid: 86,82;
6,68 (7,14%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,942 [?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 193 (81,87%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
0,740 % (0,148 % ) ↘
min: 0,886; max: 0,942; max-min: 0,056 (5,99%); mid: 0,914;
0,028 (3,00%)

Struktura wiekowa w Cypr


0-14 lat

15,58 %[?] (2015)

15–24 lata

14,37 %[?] (2015)
(malejąco): 151 miejsce w świecie z 227 (33,92%); 6 miejsce w Europie z 51 (90,20%)

25-54 lata

46,99 %[?] (2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 227 (94,27%); 2 miejsce w Europie z 51 (98,04%)

55–64 lata

11,26 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

11,80 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Cypr


0-14 lat

1,06 [?] (2015)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 227 (74,45%); 27 miejsce w Europie z 51 (49,02%)

15–24 lata

1,19 [?] (2015)

25-54 lata

1,11 [?] (2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 227 (93,39%); 4 miejsce w Europie z 51 (94,12%)

55–64 lata

0,919 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,763 [?] (2015)

Średni wiek w Cypr


Razem

36,40 [?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 227 (70,48%); 44 miejsce w Europie z 51 (15,69%)

Mężczyźni

35,10 [?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 227 (70,04%); 46 miejsce w Europie z 51 (11,76%)

Kobiety

38 [?] (2015)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 227 (70,04%); 45 miejsce w Europie z 51 (13,73%)

Turystyka w Cypr


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

2 441 000 [?] (2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 195 (63,08%); 28 miejsce w Europie z 44 (38,64%)
10,98 % (2,20 % ) ↘
min: 1 950 000; max: 2 697 000; max-min: 747 000 (27,70%); mid: 2 323 500;
117 500 (4,81%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

1 209 000 [?] (2014)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 107 (33,64%); 29 miejsce w Europie z 35 (20%)
3,06 % (0,612 % ) ↗
min: 360 000; max: 1 246 000; max-min: 886 000 (71,11%); mid: 803 000;
406 000 (33,58%)